Advokaten Agneta: Om förvarande av testamente

Hej Agneta, Jag har nyligen skrivit ett testamente och undrar hur jag bör förvara det? Det känns riskabelt att lägga det i byrålådan hemma eftersom det kan komma bort eller förstöras om huset brinner upp. Hur ska jag se till att testamentet upptäcks efter att jag är borta? Med vänlig hälsning, Ester

Hej,
Tack för din fråga. Att reflektera över hur ditt testamente ska förvaras är klokt. Testamenten är en värdehandling, och det är därför viktigt att de bevaras på ett betryggande sätt. Det förekommer tyvärr att testamenten försvinner och aldrig hittas igen.
Ett testamente ska, bland annat, upprättas i skriftlig form. För att testamentet ska godtas som giltigt krävs normalt att originalhandlingen finns att läsa efter testatorns, det vill säga den som upprättat testamentet, bortgång. Om endast en kopia av testamentet återfinns efter testatorns död är utgångspunkten att testatorn återkallat originalet och att det som framgår av testamenteskopian inte ska tillämpas. I sådant fall ska testamentstagaren, det vill säga den person som enligt testamentet ska ärva egendom efter den avlidne, bevisa att testamentet inte har återkallats och fortfarande gäller. Av denna anledning är det viktigt att testamentet i original förvaras på ett säkert sätt som möjliggör att det upptäcks efter testatorns död.
Till skillnad från andra viktiga handlingar såsom bouppteckningar och äktenskapsförord, vilka registreras hos Skatteverket, finns det ingen myndighet som registrerar eller förvarar testamenten. Frågan om att införa ett offentligt testamentesregister har diskuterats i riksdagen men har tyvärr inte förverkligats. I och med att ett offentligt testamentesregister saknas är det upp till testatorn själv att se till att testamentet förvaras på ett säkert sätt.
Hur ska då ett testamente lämpligen förvaras? Det finns flera risker med att förvara ett testamente i hemmet. Som du själv anger kan testamentet slarvas bort eller än värre, brinna upp. Det kan även finnas en risk att någon som själv inte gynnas av innehållet i testamentet hittar, förstör eller gömmer detsamma eller att personen som finner testamentet inte förstår vikten av handlingen och slänger det. En annan risk är att testamentet aldrig hittas. På grund av dessa risker bör testamentet förvaras hos en oberoende person som inte berörs av innehållet i testamentet.
Tidigare rekommenderades ofta testatorn att förvara testamentet i ett bankfack. I dag har allt färre personer bankfack. En nackdel med att förvara testamentet i ett bankfack är att du som testator svårligen kan styra över vem som efter din död öppnar bankfacket och finner testamentet. Det är inte säkert att den som hittar testamentet alltid har goda avsikter.
Det finns flera privata aktörer som till exempel specialiserade företag, vissa banker, advokatbyråer eller begravningsbyråer som mot betalning erbjuder att förvara, och i vissa fall bevaka, ditt testamente. Testamentet, företrädesvis i original, förvaras då hos aktören, i regel med god säkerhet och sekretess.
Hur ska man som testator se till att testamentet upptäcks efter ens bortgång? Om du beslutar dig för att förvara ditt testamente någon annanstans än i hemmet kan det vara bra att förvara en kopia av testamentet tillsammans med information om var originalet finns någonstans. Detta kan exempelvis vara i ett värdeskåp eller en annan säker plats där du vet dina efterlevande kommer finna kopian med information om var originalet finns. Du bör också berätta för dina arvingar, eller en oberoende person om det känns lämpligare, att du upprättat ett testamente och var originalet förvaras. På så vis säkerställer du att testamentet kommer fram efter din död.
En fördel med att förvara ett testamente hos ett privat företag är att flera av dessa erbjuder bevakningstjänster, det vill säga en tjänst där aktören bevakar inträffade dödsfall och, i förekommande fall, meddelar dödsboet om att testamente förvaras hos aktören. Detta sker som regel genom att företagen regelbundet jämför sina testamentesregister med Skatteverkets folkbokföringsuppgifter. På så sätt kan företaget uppmärksamma dödsboet om testamentet vid ett dödsfall och se till att rätt person eller personer får del av det.
Det finns ett talesätt som rekommenderar oss att ”planera för framtiden som om du skulle leva för evigt, men lev idag som om du skulle dö imorgon”. Trots att jag håller med talesättet, är det viktigt att fundera över hur du vill att saker ska hanteras i samband med din bortgång. Det kan vara både stora och små frågor, som att bestämma vad du vill göra med dina tillgångar eller hur begravningen ska gå till med val av blommor såsom tulpaner eller liljor.
Sammanfattningsvis är det mycket viktigt att originalet av testamentet förvaras på ett tryggt ställe där de berörda kan återfinna densamma.

PS. När du funderar över din eller andras framtid bör du även överväga om ni har behov av en framtidsfullmakt. I Bil & Bostad vecka 26 som ni även finner på www.nywa.nu skrev jag om framtidsfullmakter, vilka en advokat kan hjälpa dig att upprätta. DS
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!