Bilar från A till Ö: Caloric – österbottnisk bilbyggare i Chicago

Wickströms värmevagn var en av Chicagos första bilar. Men bland bankirerna blev bilen aldrig het. Den energiske österbottningen reste hem och byggde Finlands första båtmotorer i stället.

Johannes Wickström föddes 1870 i Kvevlax, drygt en mil nordost om Vasa. Vid 19 års ålder lånade han pengar av sin morbror för att få råd att resa till USA. Där arbetade Johannes – eller John, som han började kalla sig – i gruvor och på en rörfirma innan han kom till en maskinaffär i Chicago.
Han gifte sig 1892 med Ida Maria Östman (1873-1952) från Vasa. De fick fyra barn: Sigrid, Werner, Roy och Alma.
År 1898 grundade John Wickström ett maskintillverkningsföretag och byggde sin första bil, som också var en av de första bilar som tillverkades i Chicago. Han kallade bilen Caloric.
Det engelska ordet caloric betyder ”värme”. Ordet kommer från latinets calor, som kan betyda ”värme” men också ”hetta”, ”glöd” och ”lidelse”. Den franske 1700-talsfysikern Antoine Lavoisier ansåg att caloric var ett ämne – ”hettans substans” – som finns i alla varma föremål. Att ett varmt föremål svalnar och så småningom får omgivningens temperatur förklarade caloric-teorin med att värmesubstansen är ”självavstötande”. Lavoisier konstruerade en caloric-mätare (kalorimeter) som skulle mäta värmesubstansens flykt. I fysiken finns fortfarande måttenheten kalori.

Följde John
Även om Wickström byggde en av Chicagos första bilar var han inte först med att kalla en maskin Caloric. Namnet hade redan använts av en annan energisk, svenskspråkig, maskinkonstruerande John; en som kom till USA femtio år före Wickström. Uppfinnaren John Ericsson konstruerade nämligen på 1820-talet det som på svenska kallats varmluftsmaskin eller eldmaskin och som på engelska fått heta heat engine eller flame engine (heat betyder ”hetta”, engine betyder ”maskin” och flame betyder ”flamma” eller ”låga”). Ericsson kallade sin innovation Caloric Engine. Detta måste Wickström naturligtvis ha varit medveten om och man kan nog se hans användande av namnet som en hyllning till uppfinnarkollegan.
En varmluftsmaskin är i princip samma sak som en ångmaskin, även om det är upphettad luft i stället för vatten som rör den kolv som får vevaxeln att rotera. Namnet antyder att det var en sådan maskin som drev bilen Caloric, men den hade faktiskt bensinmotor. Wickströms verkstad tillverkade dock varmluftsmaskiner vid sidan av bilbyggandet.
Direkt efter att den första Caloric-bilen blivit färdig började den energiske eldmaskinentreprenören bygga en ny, förbättrad version. Den kallades Caloric II och visades upp på den allra första Chicago-bilsalongen 1901.
Sammanlagt byggde Wickström ett tiotal bilar. Ingen av dessa var identisk med den föregående – han ändrade och förbättrade konstruktionen vartefter. Någon serietillverkning blev det dock aldrig, för finansiärer fattades. Wickström började bygga båtmotorer i stället. Under en tid tillverkade han marinmotorer för den nordamerikanska marknaden, men 1906 återvände han till Vasa, där han grundade Finlands första båtmotorfabrik. Lämpligt nog låg eldmaskinmannens första fabrik på Brändö. Men när han tillsammans med sin broder Jakob startade båtmotorbyggarbolaget Bröderna Wickströms Motorfabrik AB flyttades fabriken till Vasklot, där hamnen var djupare.
Wickströms motorer blev omtyckta av Kvarkens fiskare men exporterades också till bland annat Island, Japan och Brasilien. John ledde företaget ända fram till sin död 1959. Fabriken överlevde sedan sin skapare i ytterligare två decennier.

Tre generationer bilbyggare
Johns son Roy (1901–1981) förde familjens fordonsarv vidare. I staden Viborg, som då ännu låg i Finland, startade han 1925 företaget Oy Wickström Junior Ab (förkortningen Oy står för osakeyhtiö, ”aktiebolag”). Wickström Junior byggde bilen Seoma, som enligt vissa källor var den första bil som tillverkades i Finland.
Roy Wickström fick också en son (han fick dessutom tre döttrar, men om sådana skrevs ju sorgligt nog sällan lika mycket som om söner). Sonen, LeRoy Wickström, föddes 1928 i Vasa och blev som vuxen den tredje generationen Wickström i bilbyggarbranschen. Han for nämligen – som sin farfar – till Amerika, där han arbetade med det numera avsomnade bilmärket Saturn. För allmänheten är det dock knappast för detta som LeRoy är mest känd, utan som jazzmusiker. Han spelade gitarr i flera olika band och finns med på skivinspelningar från 40-talet.
LeRoy dog i USA 2016 och efterlämnade bland andra sonen Roy.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!