Klassikern: Volvo Amazon

Volvo Amazon lanserades 1956 och var efterträdare till PV:n, den första stora svenska folkbilen.

Amazonen var betydligt modernare än PV:n med sin utpräglade 1950-talsdesign. Amazonen hade även fyra dörrar (lanserades senare också med fem dörrar) medan PV:n alltid hade haft två dörrar. Redan på den tiden tänkte Volvo på säkerheten och som första bil i världen installerade de säkerhetsbälte som standardutrustning.
Amazonen var Volvos stora volymbil under 1960-talet och den hade stor framgång på många exportmarknader. När Amazonen kom 1956 kostade den 14000 kr och på 1970-talet när man tog Amazonen ut ur produktion kostade den 17000 kr.
Namnet Amazon användes bara i Sverige och Norge. När man lanserade den utomlands var det som Volvo 120/121.

Fler Artiklar
Klicka och läs!