Foto: Maria Wall

Vattenexport, flyg, biffkor och Nato?

Med all respekt för våra läsare, Nicklas Berglund, så tror jag att jag redan har skrivit om uppfinningar i Västerbotten som utvecklats till industrier i stor skala. Låt oss blicka framåt! Var finns jobben här i Västerbotten de närmaste 20-30 åren?

Jag är varken framtidsorakel från ett departement, länsstyrelse, universitet eller ens omvärldsstrateg på någon kommun. Inte heller är jag konsult hos politikerstyrda organistioner, eller politiker som fiskar röster detta valår för att få ha kvar sina jobb.
Jag är blott krönikör på Bil & Bostad och för att få lite bredd i resonemangen har jag anlitat min ”thinktank” av vänner på Facebook där jag ställde frågan: Var tror du framtidens jobb finns i Västerbotten? Jag har rensat bort alla svaren som handlar om ”vård, skola omsorg” för det får vi förbanne klara av hur än lite pengar vi har, men vilka jobb ska försörja dessa viktiga verksamheter?
Här är ett axplock av de svar jag fick:

Västerbotten som NATO-bas?
Pensionerade tandläkaren Åke Ericson skriver: ”Vattenkraften utbyggd, skogen ger inget extra – malm har vi men också stora miljöproblem med att få exploatera malmen så på dessa områden verkar det kört. Uppriktigt sagt – prognosen är dyster.”
Före detta rektorn vid Umeå universitet, Inge-Bert Täljedal, pekar ut några av framtidens jobb: ”På 30 års horisont: internationell vildmarksturism, lasarett för akut sjukvård (ej specialistvård), högskola väsentligen inriktad på samhällsvetenskap, viss humaniora och viss teknik (ej avancerad biomedicin), NATO-bas med kringliggande service. Småföretagande, väsentligen i tjänstesektorn, enstaka startuppföretag inom IT-sektorn.”
Thomas Brönemyr menar att framtidsyrket i Västerbotten är advokat: ”Som vi västerbottningar överklagar alla beslut som tas, och gärna överklagar så många gånger det kan överklagas, bör advokaterna ha gott om arbetstillfällen I framtiden.”
Min kommentar: Om vi ska få en NATO-bas i Västerbotten lär nog advokaterna få fullt upp.

En ren livsmedelsprouktion?
Jag har många vänner på Facebook som jobbar med livsmedelsproduktion här i länet som Arne Lindström på Röbäcksslätten, eller Lennart Johansson på ”Farmen”. Den senare skriver: ”Vi ska satsa på jordbruksnäringen! Det blir aldrig omodernt att äta och rädslan för den lavinartade antibiotika-användningen i utländskt kött har slaget igenom på allvar. Ge forskningsanslag till Umeå Universitet som får analysera utländskt fulkött och regeringen ska fortsätta stimulera utvecklingen av landsbygden för återskapande av mer åkermark för odling.”
P-O Sjöberg jobbar med Norrmejerier: ”Låt oss satsa på livsmedelsproduktion, redaktörn. Det är ohållbart att transportera livsmedel som idag om 30 år. Vi kommer att ha en av få regioner med vettiga nederbördsmängder inom räckhåll för ett uttorkat EU.”
Min kommentar: Med tanke på den stora vattenbristen i världen har Västerbotten alla möjligheter att utveckla både kött och spannmål som räcker långt utanför länets gränser. Jag är förvånad över att inte kineserna har upptäckt oss än. Men kanske nya Hongkong-filialen vi fick i Umeå kan fixa kinesiskt kapital till Flarkens bönder?

EU-projektens tid är över
Om jag slutligen ska komma med några egna funderingar blir det detta jag främst har i tankarna. Godstrafikens tid är förbi och det är vettlöst att satsa på projekt som Norrbottniabanan. Hellre flyg än tåg säger jag, gärna med rent biobränsle från våra skogar om det går. Ska man skeppa ut något från våra hamnar är det rent dricksvatten som är en bristvara i stora delar av världen.
I samband med Brexit blir EU en mycket fattigare organisation och kommer att bortprioritera många av de projekt som nu finns i länet och försörjer mycket av det Region Västerbotten pysslar med. Att räkna med en färja i miljardklassen mellan Umeå-Vasa kan man alltså glömma. Vi får nog klara oss med någon bättre begagnad.
Så var finns framtidsjobben här i Västerbotten? Ta upp det med era lokala politiker tycker jag. Det är valår i år så låt lämna dem inte i fred!

Ja du Nicklas. Det ryktas om att gamla industrilokaler i Robertsfors och Holmsund ska användas till anläggningar för framställning av Bitcoin och annan kryptovaluta. Vad har du för synpunkter på det?
BENNY KARLSSON

Fler Krönikor
Klicka och läs!