Bilar från A till Ö: Buick – äldsta bilmärket i USA

Buick är det äldsta ännu existerande amerikanska bilmärket. Den som startade alltihop var rörmokaren David från Detroit.

I den skotska hamnstaden Arbroath bodde i mitten av 1800-talet en familj som hette Buik – ett efternamn som troligen kommer från England. Andra sätt att stava namnet är Bewick, Bewicke, Bewike, Bewyk, Beawick, Berwick, Buicke och Buicke. Denna typ av namn har att göra med de orter där namnens bärare ursprungligen bodde. Ofta började bärarna använda sina efternamn i samband med att de flyttade från hemstället till en större ort. För att man bland alla hundratals – kanske tusentals – människor skulle kunna skilja mellan exempelvis olika John eller olika Mary uppkallades de efter de platser som de kom ifrån.
Det finns några brittiska orter som bär namnet Bewick. En av dem ligger i Yorkshire i nordöstra England. Ett annat Bewick ligger ännu längre norrut, i Englands nordligaste grevskap, Northumberland. Mellan dessa båda platser, i grevskapet Tyne and Wear, förekommer stavningarna Bewicke och Bewyk. Och i nordligaste England, på gränsen till Skottland (på andra sidan fjorden Firth of Forth från staden Arbroath sett) ligger staden Berwick-upon-Tweed (Tweed är namnet på den flod, vid vars mynning staden finns).

Vilket wick var det?
Engelska ortnamn som slutar på ”-wick” kan huvudsakligen ha två olika ursprung; dels kan wick-delen av namnet vara släkt med latinets vicis, som betyder bland annat ”plats”, dels kan namnets wick komma från det fornnordiska ordet vik (som förstås betyder ”vik”).
Det som de nämnda Bewick-namnen har gemensamt är att de betecknar platser vid den engelska Nordsjökusten, vilket av två olika skäl ökar sannolikheten att det är fornnordiskans vik som ingår i ortnamnen. För det första innebär läget på Englands östkust att det är rimligt att tro att vikingar landstigit på dessa platser. För det andra innebär läget vid havet att det i flera fall finns eller har funnits havsvikar i närheten. Vissa av wick-orterna ligger visserligen några kilometer från havet, men detta skulle kunna förklaras av landhöjning. Vad gäller staden Berwick -upon-Tweed, som veterligen ligger vid en vik, verkar vi dock ha att göra med en annan betydelse av wick. Namnet ”Berwick” tros nämligen betyda ”plats där korn odlas”.
Om det är svårt att slå fast familjen Buiks ursprung så är det desto lättare att veta vad som blev dess framtid. Detta beror framför allt på att en medlem av familjen, David Dunbar Buik (1854–1929), kom att bli berömd som uppfinnare, motorkonstruktör och som upphovsman till ett av världens äldsta bilmärken.

Bytte badrum mot bilar
David Buik föddes i Arbroath men när han var två år emigrerade familjen till Michigan i USA, där flera släktingar redan bodde. Den unge David – vars efternamn då fått stavningen Buick – fick jobb på ett företag som tillverkade vattenlednings- och avloppsrör. Detta var en framtidsbransch i en tid då allt fler ville ha rinnande vatten och avlopp i sina hus. David Buick var framgångsrik på VVS-området och kom med flera smarta sanitetsuppfinningar. Men egentligen var han mer intresserad av en annan typ av produkter med en explosionsartad utveckling: förbränningsmotorer. År 1899 startade han ett motortillverkningsföretag. Parallellt med motorbyggandet började Buick-bolaget också utveckla egna bilar. Men möjligen ägnade man alltför mycken tid åt utvecklingsarbete och för lite tid åt försäljning. Inom några år var nämligen kapitalet slut och David Dunbar Buick tvingades sälja sin andel i företaget. Hans namn levde dock vidare i det som nu är USA:s äldsta ännu existerande bilmärke.
David Buicks tid på Buick blev kort. Men märket, som nu ägs av General Motors, försöker ingalunda glömma sitt ursprung. På 1930-talet fann en GM-tjänsteman en gammal bok med beskrivningar av engelska ätters vapensköldar. En av texterna i boken beskrev en vapensköld som han antog att David Buicks förfäder hade använt. Med hjälp av beskrivningen skapade GM en vapensköld och variationer av denna har sedan dess av och till fått utgöra bilmärkets emblem (nu är Buicks logotyp tre vapensköldar inuti en cirkel).
Som hommage till märkets upphovsman är det förstås en fin gest, även om det historiskt kanske inte är helt korrekt. Heraldiker har nämligen påpekat att det är osäkert om familjen från det skotska fiskeläget överhuvudtaget hade rätt att använda något släktvapen.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!