Foto: RM Sothebys

Bilar från A till Ö: Blandade buggiga bilar

Irriterande insekter, hotfullt hemskt eller vanlig vagn? Sydamerikanskt samhälle eller brittiskt bleckblås? Följ med på en rundtur bland bilvärldens buggar!

Det engelska ordet bug betyder bland annat ”insekt”. Ordet kan också ha de mer avgränsade betydelserna ”vägglus” eller ”skalbagge”. Genom att lägga till förled får man mer detaljerade beteckningar på skalbaggssorter som Lady-bug (nyckelpiga) och May-bug (ollonborre).
I amerikansk engelska kan bug betyda ”bakterie”. Ordet förekommer dock knappast i mikrobiologiska forskningsrapporter. Betydelsen är så vag och vardaglig att man lika gärna skulle kunna översätta ordet med ”virus”, ”bacill” eller kanske ”bassilusk”.
Att insekter och mikroorganismer fått samma benämning kan förstås bero på deras ringa storlek. Men det som de har gemensamt är också att de uppfattats som något dåligt. Nuförtiden vet vi att insekterna är viktiga för ekosystemet. Men på den tid då de flesta människor arbetade med jordbruk uppfattades nog insekter ofta som hot. Ollonborrar, till exempel, var en fruktad skadeinsekt.
Att bug har varit något skrämmande visas också av betydelsen ”fågelskrämma” och av släktskapet med ord som bogey, bogeyman, bugaboo och bugbear, som alla är benämningar på farliga figurer från folktro. Old Bogey är en omskrivning för Djävulen.
I modernare språkbruk betyder bug ”fabrikationsfel”. På senare år har betydelsen insnävats till ”fel i datorprogram” och det är i denna betydelse vi till svenskan hämtat ordet ”bugg”.

Fordon med fabrikationsfel?
Som bilägare kan man ibland vara övertygad om att färddatorn fått en bugg, att det gått troll i ens bil eller att den rentav blivit besatt av gamle Bogey. Men det var nog inte så de tänkte, de biltillverkare som gav sina märken eller modeller namn som innehöll ”Bug-”. Bakgrunden är snarare det engelska ordet buggy, som betecknade en typ av lätta vagnar som var gjorda för att dras av en enda häst. Men det kan förstås vara så att namngivarna dessutom påverkades av att ordet också betyder ”insekt”. Kanske tyckte de att det var skojigt att likna de små fordonen vid insekter (det tyckte ju den som hittade på att det tyska ordet Käfer (skalbagge) skulle bli smeknamn på Volkswagen Typ 1, alltså den bilmodell som i engelskspråkiga länder fick smeknamnet Beetle (skalbagge).)
Om ordet buggy vet vi inte så mycket mer än att det är mycket gammalt och att har indoeuropeiskt ursprung. Kanske tyckte någon för länge sedan att en liten vagn såg ut som en insekt, men det lär vi aldrig få veta. Vad vi vet är dock att flera bilar har haft ”Bug-” i sina namn.
Under 1900-talets första årtionde fanns det minst tre amerikanska ”buggy”-bilar: Modellen Buggyaut från märket Duryea, bilmärket Buggycar samt Buggymobile, en modell från bilmärket Columbus. Men benämningen Buggymobile förekom faktiskt redan i slutet av 1800-talet. På den tiden var ordet inte ett modellnamn hos någon enskild biltillverkare utan verkar snarare ha varit beteckning på en mindre variant av de självgående vagnar som började byggas på 1880-talet.

Lätta leksaker
På 1960-talet kom en typ av bilar som på svenska stundom kallats sandloppor (se där, ytterligare en insektsliknelse), men som säkerligen även här är mer kända som beach buggies, dune buggies eller helt enkelt bugs. Det var små, öppna bilar avsedda för nöjeskörning. Exempel på sådana sandloppor var tyska och amerikanska Bug, amerikanska Bugetta, brittiska Bugle (som mer eller mindre var en kopia av Bugetta) och brasilianska Bugre. När det gäller Bugre är det dock inte säkert att bilen fick sitt namn för att det skulle föra tankarna till ordet bug. Denna sydamerikanska sandloppa tillverkades nämligen i en brasiliansk kommun som hette just Bugre. Även Bugle är ett specialfall bland bug-bil-namnen. Enligt boken Dune Buggy Handbook av James Hale uppstod namnet nämligen för att buggybyggarens hustru tyckte att bilens avgasrör såg ut som bygelhorn (på engelska bugle).
En bug-bil som inte var någon beach buggy var brittiska Bond Bug. Denna lilla, lätta, trehjuliga bil, som kom 1970, liknade till färg och form en bit cheddarost. Charmig, tyckte många. Dock inte den brittiske journalisten Richard Porter, som verkar anse att Bond Bug är en plåga i paritet med ollonborrar, vättar och streptokocker. I sin bok Tidernas sämsta bilar utser han Bond Bug till världens sjunde sämsta bil någonsin.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!