Advokaten Agneta: Om att hyra fjällstuga av privatperson eller företag

Hej Agneta, Jag och min fru letar på internet efter boende i fjällen som vi tänker hyra under sportlovsveckan. Vi funderar på om det är någon skillnad att hyra av en bekant eller av ett företag? Hälsningar, Ulf & Maria

Hej,
Tack för er fråga.
Vintern och snön är här som ger möjligheter till härliga utomhusaktiviteter. Ni är nog inte ensamma om att planera resor inför kommande ledigheter.
Att hyra en fjällstuga brukar i de flesta fall fungera mycket bra. I takt med att efterfrågan på boenden ökar blir dock riskerna större att parterna missförstår varandra, att någon blir lurad eller att avtal med oförmånliga villkor träffas i all hast. I syfte att undvika problem är det viktigt med ett tydligt och helst skriftligt avtal. Om problem skulle uppstå finns det juridiska skillnader om ni hyr stugan från en bekant, det vill säga en privatperson, eller ett företag, vilket ni bör ha i åtanke.
För hyra av semesterboende någon enstaka vecka råder i princip avtalsfrihet, det vill säga parterna är fria att bestämma villkoren i sitt avtal. Detta innebär att det är de uttryckliga, konkludenta eller underförstådda villkoren för hyra av boendet som normalt gäller. Eftersom parter ofta har helt olika förutsättningar och värdegrunder är det viktigt att ett skriftligt avtal upprättas.
Det skriftliga avtalet bör vara detaljerat. Ni bör i avtalet notera parterna, vem som är uthyrare respektive hyresgäst med personnummer och kontaktuppgifter, vilket skick stugan ska ha, priset, när och hur betalning ska ske, ankomst- och avresetidpunkt, städning och om avbokning kan ske. Av avtalet bör vidare framgå hur stugan ska skötas, vad som händer om något går sönder, vad som får användas och vad som ingår i priset. Har ni som hyresgäst till exempel rätt att använda pulkan och veden i stugans förråd, och vem ska betala för elen?
För att undvika tråkiga överraskningar är det, förutom ett skriftligt avtal, viktigt att ställa många frågor om det tilltänkta semesterboendet. Det har förekommit att semesterfirare kommit till en stuga som inte uppfyller avtalat skick eller ingen stuga alls! Om ni har möjlighet är det bra att titta på stugan i förväg, efterfråga referenser och prata med någon som hyrt stugan tidigare.
I motsats till vad som gäller när en privatperson för eget bruk (”Konsument”) köper en lös sak eller en tjänst av en näringsidkare (”Företag”) finns det ingen specifik lag som reglerar rätt till avbokning med mera vid enstaka korttidshyra av semesterbostad, till exempel när en stuga hyrs för en vecka under vintern. Detta betyder dock inte att det inte finns några regler. Ofta hämtas ledning från andra liknande bestämmelser i konsumentlagstiftningen.
När det gäller avtal om tidsdelat boende (så kallat timesharing) eller långfristig semesterprodukt finns en särskild tvingande lag till skydd för Konsumenten. Lagen gäller om inget särskilt har avtalats eller det som bestämts är till nackdel för Konsumenten jämfört med vad som gäller enligt lagen. Med ett avtal om tidsdelat boende avses att Konsumenten har rätt att under återkommande tidsperioder nyttja ett eller flera boenden. Med ett avtal om långfristig semesterprodukt avses att Konsumenten har rätt att under semesterresa utnyttja boenderabatter med mera. Lagen behandlar även avtal om bytessystem av boenden samt förmedlingsavtal. På internet kan du läsa mer om reglerna i lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt.
Det kan vara lockande att hyra stugan av en privatperson då priset ofta är lägre. Privat uthyrning fungerar ofta bra, men om något skulle vara fel kan möjligheten att få hjälp eller pengarna tillbaka vara mindre än om uthyraren är ett Företag. Det kan även vara svårare att på förhand verifiera en privatperson, än ett Företag som kan kontrolleras i offentliga register. Det är även lättare att hitta recensioner på internet för att veta om Företagets tidigare hyresgäster är nöjda med stugan.
En Konsument som hyr ett korttidsemesterboende av ett Företag har i vissa fall rätt att på förhand avboka sitt semesterboende. Om ni vill klaga på något ska ni alltid göra det så snart som möjligt från när felet upptäcks, så att Företaget har en chans att åtgärda felet. Företaget har alltid rätt att försöka avhjälpa felet. Om det inte fungerar kan prisavdrag eller andra påföljder komma i fråga.
Om Konsument på distans träffar ett avtal med ett Företag, till exempel om ett hyresavtal ingås online, har Konsumenten som regel rätt att ångra sig inom 14 dagar från den dag då avtalet träffades.
Om tvist skulle uppstå, kanske rörande möjligheterna till avbokning, kan Konsument som hyrt semesterboende av ett Företag klaga hos Allmänna reklamationsnämnden. Detta är inte möjligt om ni hyrt stugan privat.
Sammanfattningsvis är det generellt säkrare att hyra boende av ett Företag än en privatperson. Oavsett vem ni väljer att hyra er semesterbostad från rekommenderas att ett skriftligt avtal upprättas där ni noggrant reglerar parter, betalning, hyra, städning, vad som ingår, rätten att nyttja lösöre och avboka med mera.
Tillönskar er lycka till med ert boende i våra vackra vinterfjäll. Som Markoolio sjunger; Vi drar till fjällen...!
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!