Foto: Tony Hisgett, CC BY 2.0

Bilar från A till Ö: BSA – bössor, bilar och bågar

Först gevär, sedan bilar. Det låter kanske som en märklig mix. Men det brittiska företaget BSA:s utveckling är faktiskt ganska typisk för ett verkstadsföretag från 1800-talet som överlevde in på 1900-talet.

Brittiska BSA är nog för nutidens människor mest känt som ett motorcykelmärke. Men BSA var först en vapentillverkare, sedan en cykelfabrik och sedan en bilbyggare. Och denna utveckling är egentligen inte alls särskilt underlig. Många av de företag som i slutet av 1800-talet började med fordonstillverkning var sedan tidigare mekaniska verkstäder. Och många av dem tillverkade redan produkter med metalldelar som med precision skulle röra sig i förhållande till varandra. Det kunde röra sig om exempelvis urverk, lås, vågar, kvarnar, symaskiner eller jordbruksmaskiner. Och att en vapentillverkare blev just motorcykelmakare, det var ingalunda ovanligt. Det ursprungligen svenska företaget Husqvarna började som vapenfabrik och fortsatte senare med bland annat cyklar och motorcyklar. (Företaget gjorde för övrigt även ett försök att bli en biltillverkare, men dessa produktplaner stannade på prototypstadiet.)
I Tjeckoslovakien (senare Tjeckien) fanns företaget Ceskoslovenská Zbrojovka (”tjeckoslovakiska krigsmaterielfabriken”), som förkortades CZ. Likt Husqvarna började CZ som vapentillve0rkare för att sedan utöka sitt sortiment med motorcyklar. Ett annat känt tjeckoslovakiskt motorcykelmärke, JAWA, har sitt ursprung i att ammunitionstillverkaren František Janecek började licenstillverka det tyska motorcykelmärket Wanderer (namnet ”Jawa” är bildat av de två första bokstäverna i namnen ”Janecek” respektive ”Wanderer”). Andra motorcykelproducenter med rötter i krigsmaterieltillverkning är exempelvis belgiska FN, ryska ZiD (som är uppkallad efter vapenkonstruktören Vasilij Aleksejevitj Degtjarjov) och tyska Zündapp, vars namn är en förkortning av Zünder- und Apparatebau GmbH (”tändrörs- och apparatkonstruktionsaktiebolaget”).

Smidde medan järnet var varmt
Det som skulle komma att bli bolaget BSA bildades 1851 i Birmingham. Då grundades nämligen sammanslutningen Birmingham Small Arms Trade Association (”Birminghams handvapenhandelsförening”) av ett antal vapensmeder. Deras syfte med sällskapet var att medelst maskiner tillverka handeldvapen och sedan sälja dem till framför allt den brittiska krigsmakten. De kom till skott vid rätt tidpunkt. Något år senare bröt Krimkriget ut. Stormakten Storbritannien deltog i kriget och behövde förstås massor av vapen. År 1861 bestämde sig smederna för att starta ett aktiebolag: Birmingham Small Arms Company Limited (”Birminghams handvapenaktiebolag”). Företagets förkortning blev BSA (även skrivsätten B.S.A. och B.S.A förekommer i företagets annonser) och dess logotyp blev tre gevär som står lutade mot varandra (en logotyp som dock kom att ändras när sortimentet byttes ut).
Det var ingen slump att det var just i denna del av Storbritannien som BSA uppstod. Birmingham var inte bara Englands utan hela världens vapentillverkningshuvudstad. I Birmingham fanns en särskild stadsdel, Gun Quarter (”eldvapenkvarteret” eller ”eldvapenstadsdelen”), vars verkstäder hade som specialitet att sätta samman skjutvapen.
Krimkriget tog slut, men BSA:s renommé som vapentillverkare verkade ha spritt sig till Storbritanniens allierade, för några år efter kriget fick företaget en stororder från Osmanska riket. Man kan förmoda att vapnen skulle användas i osmanernas fortsatta försök att få Ryssland att hålla sig på ”sin” sida av Svarta havet.

Från vapen till velocipeder
På 1870-talet blev det dock bistrare tider för BSA. Företaget såg sig om efter nya näringsnischer och som en skänk från ovan kom den velocipedvurm som den nya sortens cyklar, de så kallade säkerhetscyklarna, startade på 1880-talet. Det skulle visa sig att fabriker som klarat av att tillverka en så precisionsberoende produkt som skjutvapen stod väl rustade att styra om sin tillverkning till cyklar.
Men 1880-talet var ju inte bara säkerhetscykelns årtionde. Det var också det decennium då de första motorfordonen började komma. BSA hakade inte omedelbart på motormodet, men under 1900-talets första årtionde kom både BSA-bilar och -motorcyklar. Under första världskriget tog BSA upp vapnen igen. Bilarna och motorcyklarna fick stå stilla under några år men vevades och kickades igång igen efter kriget. Bilmärket BSA överlevde fram till 1940. Efterfrågan på personvagnar försvann när världen återigen verkade anse att vapnen var den viktigaste varan.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!