Foto: Lars-Göran Lindgren, CC BY-SA 3.0

Bilar från A till Ö: British – inte bara brittiska bilar

Att vädja till konsumenternas patriotism är ett beprövat knep när det gäller att sälja saker – bland annat bilar. Den som ville sälja ett bilmärke i dess ”hemland” kunde påpeka att bilköparen värnade om arbetstillfällen och skatteintäkter i det egna landet. Och om inte det hjälpte kunde man antyda att fosterlandets ingenjörer och fabriksarbetare var lite skickligare och hade lite högre arbetsmoral än motsvarande yrkesgrupper i andra länder.

På den tiden då det fanns två svenska bilmärken uppmanades vi av omtanke om den inhemska industrin att köra svenskt. Nu, i globaliseringens tidevarv, har dessa försäljningsargument inte samma tyngd. Det är nu inte lika självklart att nationalism och patriotism skulle vara önskvärda företeelser. Att framhäva det egna folkets förtjänster framför andra känns inte längre lika fräscht. Dessutom är det inte längre lika lätt för konsumenten att skaffa en ”svensk”, ”tysk” eller ”amerikansk” bil. Biltillverkare och bilmärken köps upp av varandra eller av helt andra företagskoncerner. Var det investerade kapitalet har sitt hemland, det vete fåglarna. Och den som vill vara solidarisk med det egna landets bilarbetare bör inte låsa sig vid ett särskilt bilmärke. Var biltillverkarnas monteringsfabriker ligger har numera mycket lite att göra med i vilket land bilmärket en gång grundades.

Brittiskt var bra
Föreställningar om fosterlandets förträfflighet har förmodligen funnits i alla länder. Man kan naturligtvis inte slå fast vilken befolkning som varit mest nationalistisk. Men kanske kan man ändå försiktigt föreslå att Storbritannien bör få ganska många patriotpoäng. Åtminstone var de styrande i denna stat så pass övertygade om Storbritanniens storhet att de inte ville begränsa brittiskheten till något som bara engelsmän, walesare och skottar skulle få ta del av. Möjligheten att vara en del av det brittiska imperiet ”erbjöds” även irländare, indier, sydafrikaner, australiensare, malteser och många andra folk. Brittiska seder spreds över världen och få stater torde under de senaste femhundra åren ha haft större inflytande på andra länders och språk och kultur än vad Storbritannien haft.
Koloniernas folk höll kanske inte med, men bland britterna betydde ordet British (”brittisk”), något bra. Flera brittiska bilmärken har således innehållit detta ord. Under åren 1905 till 1907 byggdes en British-bil i staden Reading. Vid denna tid fanns det i Storbritannien en kategori bilar som i folkmun kallades 100 guinea cars (”100-guinea-bilar”). En guinea var en myntenhet som motsvarade 21 shilling. Om du inte är väl bevandrad i gamla brittiska valutaenheter kanske detta inte säger så mycket. Men om du får veta att en shilling var en tjugondels pund så är det förstås en annan femma. Då inser du att en guinea motsvarade 1,05 pund. Kort sagt: en 100 guinea car var en billig bil. På 1906 års bilsalong i London presenterades tre 100 guinea cars. En av dem var en British. Tidningen Motor News, som rapporterade från bilsalongen, ansåg att British var mycket bil för pengarna. Bland det som imponerade på tidningens reporter var att växellådan hade ett friläge samt att föraren inte ens behövde stiga ur bilen för att starta motorn – startveven satt vid förarplatsen.
British var dock inte det första bilmärke som innehöll ordet British. Redan 1901 tillverkades i Birmingham en bil med det högtravande namnet British Ideal (”Brittiskt Ideal”).

Fana och fauna
Om ordet ”British” i sig inte var tillräckligt patriotiskt så kunde det kombineras med heraldiska begrepp som lion (”lejon”), eagle (”örn”) eller ensign (”flagga” eller ”standar”). Bilmärket British Lion tillverkades 1903-1904. British Eagle var en modell från biltillverkaren Hodgson. Och British Ensign var ett bilmärke som byggdes i London under åren 1913-1922.
Men det mest svulstigt nationalistiska av alla British-namn bars väl ändå av 1920-talsbilen British Imperia. Imperia är visserligen inget engelskt ord, men de flesta som hörde namnet torde ha associerat till ordet imperial, som syftar på något som hör till ett imperium, i synnerhet det Brittiska imperiet. British Imperia var dock ingen särskilt patriotisk bil. Den var helt enkelt en engelskbyggd variant av det belgiska lyxbilsmärket Imperia. Samma sak gäller 1930-talsbilmärket British Salmson – det tillverkades på licens från det franska biltillverkningsföretaget Salmson.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!