Bilar från A till Ö: Bristol – bombplan och bilar

Att ett brittiskt bombplan just före andra världskriget uppkallades efter en ort på tyskt territorium kan verka underligt. Mindre konstigt blir det om man vet att för engelsmännen är bayerska Blenheim en plats där man fick spöa en annan ärkefiende. Blenheim är förresten inte den enda kopplingen mellan Bayern och den brittiska bombplans- och biltillverkaren Bristol.

Affärsmannen George White (1854–1916) var länge på ett eller annat sätt inblandad i det mesta som rörde sig på gator, räls eller i luften runt den brittiska staden Bristol. År 1875 var han med och grundade det företag som senare skulle bli Bristol Tramways & Carriage Company (”Bristols spårvägs- och transportföretag”). Detta företag transporterade under många år Bristol-bor med spårvagn, lokalbuss och långfärdsbuss. Företaget började så småningom också bygga egna bussar.

White mötte Wright
År 1909 fick George White av en händelse träffa den amerikanske flygpionjären Wilbur Wright (en av bröderna Wright) i Frankrike och fick då upp ögonen för att det fanns pengar att tjäna också i flygplanstillverkning. År 1910 grundade White tillsammans med sin son Stanley och sin bror Samuel det som skulle bli Bristol Aeroplane Company (”Bristols flygplansföretag”). White anade att hans planer skulle anses som alltför högtflygande av de jordnära aktieägarna i Bristol Tramways & Carriage. Därför startade han ett helt nytt företag för flygplanstillverkningen. Flyg- och spårvägsföretagen hade dock mycket med varandra att göra och de första flygmaskinerna byggdes av personal som rekryterats från Bristol Tramways & Carriage. Och de byggdes i vagnhallar som flygplansföretaget hyrde av spårvägsföretaget.
Flygplansföretagets första flygförsök utgjordes av licenstillverkning av en flygmaskin som konstruerats av den franske flygpionjären Gabriel Voisin (som senare i livet skulle komma att designa det lilla fordonet Biscooter, vilket Bilar från A till Ö tidigare berättat om).
White hade känsla för tajming när han grundade Bristol Aeroplane. Kapprustning inför första världskriget – och sedan själva kriget – fyllde firmans orderblock. Även under andra världskriget frodades företaget. Men när det blev fred sjönk efterfrågan på krigsflygplan. Företaget fick söka efter nya inkomstkällor. Ur Bristol Aeroplane uppstod då Bristol Cars, Ltd (”Bristols bilar AB”), som använde sitt kunnande inom metallbearbetning, maskinteknik och aerodynamik i en ny produktkategori och började bygga bilar av hög kvalitet.

Bayerska band
En före detta flygplanstillverkare som börjar bygga bilar i de övre prisklasserna. Känns det bekant? Eventuella associationer till bayerska BMW är nog inte alldeles tagna ur luften. Den motor som monterades i den första Bristol-bilen, 400, var en licenstillverkad kopia av BMW:s tvåliterssexa. Också till det yttre påminde 400 ganska mycket om BMW:s förkrigsbilar.
Gemensamt för bilbyggare som startat som flygmaskinsfabrikanter verkar vara att de är stolta över sitt flygförflutna. Exempel på detta är tyska BMW, tjeckoslovakiska Aero och svenska SAAB. Bristol Cars har påmint om sitt aero-arv genom att uppkalla bilmodeller och modellversioner efter klassiska Bristol-flygplan.
Ett sådant modellnamn är Fighter. Det engelska ordet fighter betyder bland annat ”kämpe” och ”krigare”, men i flygplansfallet är det nog betydelsen ”jaktplan” som åsyftas. Ett annat flygplan som blev bilmodell är Beaufighter. Tanken med detta flygplan var att det skulle vara en kombination av Bristols jaktplan Fighter och företagets bombplan Beaufort (troligen uppkallat efter den brittiske amiralen, hydrografen och marinofficeren Francis Beaufort, som också lånat ut sitt namn till Beaufort-skalan (ett sätt att ange vindstyrka)). Beaufighters namn är således en blandning av ”beau” och ”fighter”. Ytterligare exempel på flygplansnamn som blev modellbeteckningar är Brigand (som betyder ”stråtrövare”) och Britannia (det latinska namnet på Brittiska öarna).
Och så var det Blenheim. Det var först ett bombplan som Bristol började bygga just före andra världskriget. Nästan sextio år senare blev Blenheim namnet på en Bristol-bil. Blenheim är den engelska versionen av det bayerska ortnamnet Blindheim. År 1704, under spanska tronföljdskriget, utkämpades där ett stort slag efter vilket engelsmännen kom att stå på den segrande sidan och fransmännen bland de besegrade. Detta minns britterna gärna.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!