Bilar från A till Ö: Brilliance – bra namn, men briljerade inte

Bilar från A till Ö börjar denna gång i den indiska staden Belur. Men dagens spalt ska inte handla om bilar från Belur utan om hur ortnamnet påverkat europeiska språk (och ett kinesiskt bilmärke).

I södra Indien, i delstaten Karnataka, ligger den lilla staden Belur (stavningarna Belooru, Baylore, Beluru och Velur förekommer också). Stadens namn har i prakritspråken givit upphov till ordet veluriya (formerna veruliya och verulia förekommer också), som betyder ”beryll”. Man kan därför ana att mineralet beryll påträffats i närheten av Belur. Beryll (berylliumaluminiumsilikat, Be3Al2Si6O18) är ett hårt mineral som oftast förekommer i bergarten pegmatit. I denna bergart kan man också finna mineralet varulit. Orden varulit och veruliya påminner lite om varandra, men detta innebär inte att varuliten har sitt ursprung i Belur. Mineralet varulit har fått sitt namn för att det påträffades i pegmatiten i Varuträsk, väster om Skellefteå. I Varuträskpegmatiten finns det förresten gott om beryll och i Varuträskgruvan bröt man mineraler under åren 1933 till 1946.

Föredrar föroreningar
Helt ren beryll är färglös, men det är de orena varianterna av mineralet som är mest eftertraktade. Den mest sällsynta och värdefulla varianten är grön beryll, som också kallas smaragd. Den har fått sin färg från förekomsten av krom i mineralet. En blå variant av beryll kallas akvamarin. Bixbit-beryll är rödaktig, guldberyll är gul, morganit kan vara rosa och heliodor är gröngul. Förutom förekomsten av ädelstenar är mineralet värdefullt för att man ur beryll kan utvinna grundämnet beryllium, en lättmetall som används bland annat i flygplan och rymdraketer.
Ordet veruliya (eller någon av dess varianter) har i grekiska givit upphov till ordet beryllos. Det grekiska ordet blev till latinets beryllus, som i sin tur gav upphov till verbet beryllare (”skina som en beryll”). I franskan blev det latinska verbet till briller, som kan sägas ha två typer av betydelser: de konkreta, som handlar om ljusfenomen (bland annat ”lysa” och ”glänsa”), och de abstrakta (till exempel ”briljera” och ”imponera”). Till det franska verbet hör substantivet brillance (”glans”), och adjektivet brillant (”strålande”). Men brillant kan också vara ett substantiv och betyder då ”briljant” (ädelsten som slipats i fasetter) eller ”glans”. Från franskans brillance och brillant kommer engelskans brilliance och brilliant. Även på engelska kan orden beteckna både det optiskt observerbara och det mer abstrakta. Substantivet brilliance betyder således dels ”glans”, ”prakt”, ”lyster” eller ”lysande sken”, dels ”talang”, ”talangfullhet” eller ”begåvning”.
Med hjälp av det engelska ordet tar vi oss tillbaka till Asien. Inte till Indien igen, men till grannlandet Kina. Brilliance är nämligen namnet på ett kinesiskt bilmärke.

Ingen översättningsmiss
Engelska och kinesiska är sinsemellan mycket olika språk. Det finns gott om historier – vissa sanna, andra inte – om chinglish, alltså misstag som begås när kinesiska företag och myndigheter ska översätta från kinesiska till engelska. (Och det finns säkert ungefär lika många historier om hur tokigt det kan bli när västerlänningar försöker uttrycka sig på kinesiska. Skillnaden är förstås att dessa historier berättas på kinesiska, vilket gör att vi som inte behärskar det språket missar dem.) Jag vet inte om Brilliance är en översättning från något kinesiskt ord eller om namnet skapats av marknadsföringsmänniskor med andra modersmål än kinesiska (vilket inte vore otänkbart med tanke på att bilmärket samarbetar med tyska BMW).
Som bilnamn betraktat är Brilliance lyckat, bland annat för att ordet har både konkreta och abstrakta betydelser. Som bilmärke har Brilliance dock inte briljerat, inte i Europa i alla fall. Modellen BS6 fick mycket dåliga resultat i europeiska krocktester 2007 och försäljningen gick så trögt att Brilliance efter några år drog sig tillbaka från den europeiska marknaden. Jag har sökt företaget bakom bilmärket, Brilliance China Automotive Holdings Limited, för att få veta lite mer om hur det gick till när företaget fastnade för just namnet ”Brilliance”, men har tyvärr inte fått något svar.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!