Foto: ISTOCKPHOTO

Den händige bygger sin egen utegrill

Vad kännetecknar den svenska sommaren bättre än doften av nygrillad mat? De flesta av oss har idag en traditionsenlig klotgrill som inte bara är jobbig att rengöra och ofta står och rostar sönder ute i trädgården i ur och skur mellan grillningarna. Den är dessutom ett orosmoment för de små barnen med dess heta plåtytor och ogenomtänkta konstruktion.

Så varför inte göra sig av med den gamla utslitna grillen och istället lägga ner några timmar på att mura en stabil och hållbar grill som familjen kan dra nytta av under många somrar framöver.
En egenhändigt murad utegrill är förutom en vacker prydnad i trädgården även något att vara stolt över vid sommarens grillfester. En fast grill är också betydligt enklare att hålla ren eftersom man bara behöver lyfta ur plåten och kasta bort askan.
Egentligen spelar det mindre roll hur grillspisen ser ut, det är bara din egen fantasi som sätter gränser.

Så här går det till:
Grunden:
Mät ut var spisen ska stå, välj en plats där det inte blåser allt för mycket. Gräv bort gräsytan ner till frostfritt, ca 60 cm. Fyll sedan upp gropen med dränerande grövre sten, grovt grus och sand till marknivå eller strax under (det är även möjligt att gjuta en betongplatta direkt på marken). Spika ihop formen för sockeln och lägg denna på plats. Torrblanda sand och cement och fyll sedan med vatten efter anvisningar på cementsäcken. Var noga med att röra i betongmassan med spaden så att alla luftbubblor försvinner. Fyll sockeln med cementblandningen och jämna till ytan med rivbräda eller dyl. Kontrollera att formen är i våg. Låt stelna.

Förbered murning:
Välj material. Natursten, tegel eller lecablock är de bästa alternativen. Spika fast riktstolpar i sockelns hörn. Kontrollera att de är i lod och känns stabila. Provlägg första skiftet med stenar och se till att avpassa mellanrum så att murbruket får plats. Se till att grillgaller och övriga detaljer, t.ex. förvaringsutrymmen är anpassade efter spisen. Kontrollera diagonalavståndet mellan riktstolparna och korrigera vid fel. Markera skifthöjden, d.v.s. stenhöjd samt fog. Märk sedan ut höjden på riktstolparna. För att få skiftena vågräta, spänn ett snöre mellan stolparna på utsatt skifthöjd.

Murning:
Blanda bruket, följ anvisningar på säcken. Bred med mursleven ut rikligt med bruk där första skiftet ska ligga, ca 12 mm tjockt. Snåla inte!
Börja mura från ett hörn. Tryck ner den första stenen försiktigt i bruket så att den följer riktsnöret. Fyll på med murbruk längs stenens kortsida och passa sedan in nästa. Var noga med att följa snöret. Blir skiftets sista sten för lång så anpassas den genom att kapas. Placera den kapade stenen på samma sätt som de hela. Börja varje nytt skift i ett hörn.
Förskjut skiftena med en halv sten så blir grillen stabil. Fortsätt på samma sätt till önskad höjd. När översta skiftet är lagt, kontrollera med vattenpass att samtliga väggar är raka. Finjustera vid behov och ta sedan bort riktstolparna. Förvissa dig om att fogarna är fyllda. Överflödigt murbruk tas lättast bort med murslev. Glöm inte att skrapa bort lite murbruk ur de 3-4 översta skiften, där gallret ska passa in, för olika grillhöjder.
Sätt till sist plåten som kolet ska ligga på i det nedersta urskrapade spåret, och gallret i något av de övre. Nu är grillen klar att användas.
Lycka till!
CAROLINA NYQVIST

Fler Artiklar
Klicka och läs!