Bilar från A till Ö: Bremsbilen – en dansk hjulsaga

Nu i advent kan det kanske vara lämpligt med en hjulsaga. Den handlar om jylländske Julius, som för 117 år sedan danade Danmarks första bilmärke.

I staden Viborg, mitt i Jylland, föddes år 1854 ett gossebarn som fick det passande namnet Julius. Namnet var lyckat inte bara för att pojken föddes i juli (en månad som fått sitt namn från Julius Caesar), utan också för att så mycket i Julius liv ju skulle komma att kretsa kring hjul. Han skulle nämligen bli en av de mest betydelsefulla personerna inom dansk fordonsindustri.
Fadern, A. L. Brems, ägde ett verkstadsföretag som tillverkade lås och beslag. År 1879 övertog Julius företaget. Han utökade sortimentet så att Brems-bolaget kom att tillverka även kassaskåp.
Julius Brems förblev födelsestaden trogen hela sitt liv. Men detta innebar inte att han var någon inskränkt stugsittare. Han verkar tvärtom ha varit nyfiken på vad som hände i omvärlden, särskilt på det tekniska området.

Säkerhetsskåp och säkerhetscyklar
På 1880-talet mottog Brems underrättelser om att man i Storbritannien skulle ha börjat tillverka cyklar med en mycket anmärkningsvärd utformning. Enligt uppgift skulle dessa velocipeder ha haft bakhjul som var lika stora som framhjulet.
Detta var något helt nytt – tidigare hade det normala varit att cyklar var så kallade höghjulingar, vilket innebar att de hade gigantiska framhjul och små bakhjul. Anledningen till att cyklarna haft så stora framhjul var att cykeltillverkarna inte hade kommit på något bättre sätt att ordna så att ett varv med pedalerna motsvarade en för cyklisten rimligt lång tillryggalagd sträcka. Pedalerna satt direkt på drivhjulets (framhjulets) axel. Ett mindre drivhjul hade således inneburit att cyklisten skulle ha blivit tvungen att trampa fler varv för att få cykeln att röra sig lika långt framåt. När cykeltillverkarna började använda kugghjul av olika storlekar som drev respektive drevs av en kedja, då kunde utväxlingen varieras utan att man behövde ändra drivhjulets storlek. Detta innebar att man kunde göra cykelns framhjul mindre.
I samband med att cykelkedjor började användas övergick dessutom cykeltillverkarna från framhjulsdrift till bakhjulsdrift. Dessa förändringar gjorde cyklandet säkrare. Tidigare hade cyklisten nämligen suttit uppflugen ovanpå det stora framhjulet. Ekipagets tyngdpunkt kom därför att hamna långt fram och långt upp, vilket var ogynnsamt när olyckan var framme. På den nya sortens cyklar satt cyklisten längre bak och längre ned. Därför marknadsfördes den nya typen av cyklar som säkerhetscyklar.
Julius Brems verkar ha varit säker på att säkerhetscykeln var framtiden. Han började i sitt bolag bygga cyklar av den nya sorten, alltså sådana som hade lika stora hjul fram som bak. Julius ”låghjulingar” fick gott rykte och snart tillverkades nästan 600 cyklar per år i Brems-fabriken.

Från tvåhjuling till fyrhjuling
Julius Brems fick också höra talas om att man i grannlandet Tyskland hade fått förbränningsmotorer att driva fyrhjuliga vagnar. Särskilt ett sådant projekt intresserade honom: en tysk cykeltillverkare som startat ett samarbete med en fransk förbränningsmotorfabrik. Det berättas att han helt fräckt skickade dit sina söner Aage och Jakob – på cykel förstås – för att de skulle bedriva industrispionage i den tyska motorvagnsfabriken. Efter sju månader kom sönerna hem med skisser som visade hur man bäst byggde en självgående vagn.
Bilen som bröderna Brems och deras far byggde blev färdig våren 1900 och fick namnet Brems. Den hade inte kedjedrift, som man kanske skulle förvänta sig från cykeltillverkarfamiljen. Däremot syns cykelsläktskapet på 28-tumshjulen. Bilens fartresurser låg förstås också åt cykelhållet. I en annons för bilen anges att hastigheten kunde ”varieres fra alm. Gangart til 3 ½ Mil i Timen”. Sammanlagt ska åtta Bremsbilar ha byggts under åren fram till 1907. Brems blev därmed Danmarks första bilmärke.
Så vitt vi vet finns ingen Bremsbil bevarad av dem som byggdes för mer än 110 år sedan. Men hundra år efter att produktionen av den ursprungliga Bremsbilen upphört byggdes en kopia. Den kunde konstrueras tack vare ritningar som fanns bevarade hos barnbarnet till den cyklande spionen Jakob Brems. Bilen är fullt körbar och framförs vid festliga tillfällen på staden Viborgs gator. När den inte rullar står Julius fyrhjuling och vilar på Viborgs Museum, som lämpligt nog ligger vid Hjultorvet.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Krönikor
Klicka och läs!