Bilar från A till Ö: Boxster – vägduglig fighter

Dansa som en fjäril, sticka som ett bi. Så lär den amerikanske boxaren Muhammad Ali ha beskrivit sin stil. Även Porsches öppna sportbil har en pigg pugilist i sig, men har ändå mer gemensamt med spindlar än med fjärilar och bin.

Det engelska ordet ”roadster” betecknade troligen ursprungligen en häst som var lämplig att ha på vägen, antingen som riddjur eller som dragdjur. I slutet av 1800-talet kom ordet att användas även om fordon som var lämpliga för bruk på vägar, till exempel cyklar och bilar. Eftersom bilar oftast var byggda för att framföras på just vägar blev dock detta användande av ordet lite överflödigt. Men om behovet av ett ord för ”vägduglig vagn” inte var så värst stort så var behovet av beteckningar på de många olika typerna av bilar desto större. I takt med att bilarna blev vanligare kom nya karossformer och det kan inte ha varit lätt att hålla reda på de många olika beteckningarna.
På 1910-talet ansåg det amerikanska Society of Automobile Engineers (”Automobilingenjörernas sällskap”) att man behövde bringa reda bland begreppen och sällskapet lät sin Nomenklaturavdelning utarbeta en förteckning över definitioner på biltyper. Ordet ”roadster” skulle nu – slog sällskapet fast – beteckna ”en öppen bil med plats för två eller tre”. Nomenklaturavdelningen var dock inga fundamentalister – man kunde gå med på att även bilar med ”extrasäten på fotstegen eller i skuffen” räknades som roadstrar (citaten hämtade från tidningen New York Times, 20 augusti 1916).

Italiensk båtbil
Men det var naturligtvis inte så enkelt att detta dädanefter blev den universella standarden. Från början var det nästan bara i USA som ordet ”roadster” användes på detta sätt. På brittisk engelska hette biltypen two-seat tourer (åtminstone fram till andra världskriget). I Italien kallades karosstypen barchetta (”liten båt”). Ett annat ord som delvis har använts som synonym till ”roadster” är ”speedster”, även om många verkar anse att en speedster inte nödvändigtvis behöver vara en öppen bil.
Ytterligare en roadster-synonym som användes – och fortfarande används – i europeiska länder är ”spider” (som dock oftast stavas ”spyder”), ett engelskt ord som betyder ”spindel”. Ursprunget till denna beteckning anses vara en sorts liten, hästdragen, tvåsitsig vagn. Hur denna typ av vagn kunde bli en spindel finns det huvudsakligen två förklaringar till. Enligt den ena förklaringen var fordonet i fråga försett med ett uppfällbart solskydd av tyg, monterat på fyra bågar. Sett från sidan påminde det uppfällda solskyddet om en spindel (på engelska ”spider”). Tyget – som ofta var svart – utgjorde då kroppen och de fyra bågarna blev de åtta benen. Från den tvåsitsiga lilla vagnen med dess uppfällbara ”tak” skulle steget inte vara så långt till de små, öppna sportbilar som sedan kom att kallas Spyder. Detta är en elegant förklaring men det förefaller lite osannolikt att en hel kategori vagnskarosser skulle ha en så specifik utformning på sina solskydd.

Irländsk hjulspindel
En enligt min mening mer trovärdig förklaring framförs av den svenske Alfa Romeo-entusiasten Wille Roos i Limhamn. På bland annat sin webbplats veloce.se skriver Roos att karosseribeteckningen Spider – som ju också använts av Alfa Romeo – kommer från en särskild vagnmakare som ska ha varit verksam i Dublin, Irland: Holmes & Co. Den vagn som företaget byggde hade en lätt kaross som var upphängd mellan fyra höga hjul, vilket fick vagnen att se ut som en långbent spindel. Enligt Roos hade herr Holmes en spindel i åtanke när han gav sin slanka skapelse namnet Spyder.
När den tyska biltillverkaren Porsche kom med sin första roadster fick den namnet 550 Spyder. Modellen tillverkades under åren 1953 till 1957. Därefter gjorde Porsche ett nästan fyrtioårigt uppehåll i sitt barchettabyggande. År 1996 kom nästa öppna, tvåsitsiga Porsche. Den fick namnet Boxster, som var en sammansättning av orden ”boxer” och ”roadster”. Det engelska ordet ”boxer” betyder bland annat ”boxare” och den boxer som modellnamnet syftar på är bilens motor. En boxermotor är en förbränningsmotor som är konstruerad så att en rad med liggande cylindrar är placerad på vardera sidan om ett gemensamt vevhus. När en kolv på ena sidan om vevhuset rör sig mot vevhuset rör sig kolven på andra sidan i motsatt riktning – de båda kolvarna rör sig mot varandra som armarna på två kämpande boxare.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!