Bilar från A till Ö: Bonneville – stor sjö och stor bil

Hans namn betyder ”god stad” men blev benämning på en ogästvänlig saltslätt i vildmarken. Namnet dog dock inte ut där i saltöknen. Tack vare att någon såg saltslättens släthet som en tillgång fick den beresta fransmannens namn åter färdas ut i världen, denna gång som modellbeteckning på en bil.

Genom västra Kanada och USA löper Klippiga bergen. Denna bergskedja fungerar som en vattendelare – nederbörd som faller på östra sidan rinner så småningom ut i Atlanten (Mexikanska golfen) och den nederbörd som faller på bergens västra sida når så småningom Stilla havet. Det finns dock undantag från denna regel. Mellan Klippiga bergen och bergskedjan Sierra Nevada, som ligger närmare Stillahavskusten, finns det ett område som inte har något utlopp alls. Detta område kallas Great Basin (på svenska ungefär ”Stora bäckenet”) och täcker framför allt det mesta av delstaten Nevada samt västra Utah.
För ungefär 15 000 år sedan, under den senaste istiden, täcktes stora delar av Great Basin av en ofantlig insjö, 50 000 kvadratkilometer stor. När sjöns yta hade sjunkit så mycket att den låg under ”kanten” på Great Basin kunde inte mer vatten rinna ut. Sjön kunde därefter minska i storlek endast genom att vatten avdunstade.

Sjön som försvann
När en insjö avvattnas via ett vattendrag följer salter med. Men om sjön saknar utlopp stannar saltet kvar. Om vattnet då avdunstar bildas avlagringar av salt där sjön tidigare funnits. Detta var vad som hände i Great Basin.
En del av istidens stora insjö finns kvar. Den heter Great Salt Lake (Stora Saltsjön) och finns i delstaten Utah. Eftersom sjön saknar avlopp är vattenståndet väldigt väderberoende. Sjöns yta kan därför variera mellan 2 500 och 8 500 kvadratkilometer. Också när sjön är som störst är den bara en bråkdel av den väldiga sjö som fanns där under istiden och Stora Saltsjöns yta ligger ungefär 300 meter under den nivå där ytan på istidens sjö befann sig. Ändå är Stora Saltsjön den största saltsjön på västra halvklotet. Intill Stora Saltsjön, på botten av det som var istidens stora sjö, finns en saltöken.
Under 1800-talets första årtionden, då landet USA ännu inte sträckte sig fram till Klippiga bergen, skickade militären ut expeditioner för att utforska områdena väster om bergskedjan, bland annat för att finna en väg till Kalifornien. En av dessa expeditioner leddes av officeren Benjamin Louis Eulalie de Bonneville (1796–1878). Hans namn låter franskt, och det var det också. de Bonneville föddes i Paris men familjen emigrerade 1803 till den amerikanska delstaten New York.

Salt i stället för asfalt
När man skulle namnge den stora insjö som under istiden fyllde Great Basin, då hedrade man de Bonneville genom att kalla sjön Lake Bonneville. Nu kan man kanske tycka att det inte var så märkvärdigt att få en sjö, som inte längre finns, uppkallad efter sig. Men det var faktiskt inte bara den avdunstade sjön som fick hans namn. Bland annat skolor, en kraftverksdamm, en bergstopp samt en krater på Mars bär Bonnevilles namn. Så även slätten vid Stora Saltsjön. Den kallas således Bonneville Salt Flats (”Bonnevilles saltslätt”).
Slätten står stundtals under vatten. När vattnet avdunstar och vinden ”slipar” landskapet får saltslätten sin släta yta. I början av 1900-talet kom några lokala entreprenörer på att denna jämna, hårda, sterila yta – utan hinder i form av träd, hus, boskap eller människor – var lämplig för fortkörning med fordon. De bjöd in biltillverkare som fick komma och testa sina automobiler i höga hastigheter. Sedan åtminstone 1914 har Bonneville Salt Flats varit mer eller mindre synonymt med höga hastigheter.
År 1954 presenterade Pontiac en spektakulär konceptbil. Formgivaren, Harvey J. Earl, hade besökt biltesterna på Bonneville Salt Flats och för att föra tankarna till fart gav han sin skapelse namnet Bonneville Special. Några år senare började Pontiac serietillverka en ny bilmodell. Den liknade visserligen inte Bonneville Special speciellt mycket, men fick ändå modellnamnet Bonneville. Därmed har den store upptäcktsresanden inte bara fått en stor sjö uppkallad efter sig utan också en stor bil (vissa karossversioner av Pontiac Bonneville var nästan sex meter).
På Bonneville Salt Flats sätts förstås inte bara bilar på prov. Motorcykelmärket Triumph har också testats på saltslätten. Och Triumph tycker tydligen att ”Bonneville” är ett bra namn även på motorcykelmodeller.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!