Så mycket kostar bostaden

Att bostadspriserna stigit i Umeå känner nog de flesta till. Likaså att det råder hög efterfrågan på bostäder i staden. Men hur mycket har priserna egentligen förändrats, och hur står de sig jämfört med länet och landet i stort?

Bostadsletande är en populär, eller i alla fall nödvändig, aktivitet för många i en växande stad som Umeå som dessutom lockar till sig en stor mängd studenter varje år. Att priserna på bostäder förändrats är tydligt – jämfört med 1996 har till exempel kvadratmeterpriset på bostadsrätter nästan tiodubblats.
Nöjer man sig med att titta på de senaste tio årens siffror från Svensk Mäklarstatistik framgår att prisökningen i Umeå är 185 procent. Bland de kommuner i Norrland med tillräckligt underlag för att ingå i statistiken innebär detta en nionde plats för Umeå kommun. Toppar listan över både Norrland och Sverige för denna tidsperiod gör för övrigt Boden med en prisökning på hela 488 procent.
Jämfört med riket har Umeå kommun billigare bostadsrätter men dyrare villor. I Umeå kostar genomsnittsvillan idag närmare 3,4 miljoner kronor. Det är något högre än rikssnittet men betydligt mer än länets genomsnittsvilla som kostar 2,1 miljoner.
Förklaringen till de höga bostadsrättspriserna för landet är den stora mängden bostadsrätter i Stockholm vilka drar upp medelpriserna för riket.
JONNY BERGGREN

Fler Artiklar
Klicka och läs!