Bilar från A till Ö: Björnkatt, höna och människa stod modeller för Blake

Bilmärket Blakely byggdes i tre olika modeller: Bantam, Bearcat och Bernardi. Den som försöker finna ett genomgående tema i namngivningen får först framgång, men sedan går det sämre. Alla tre bilarna börjar på bokstaven B. Så långt går allt bra. Och både Bantam och Bearcat är namn på djur. Men där tar det stopp. Bilen Bernardi är nämligen uppkallad efter en människa.

Visserligen kan man hävda att också människan – biologiskt sett – är ett djur, men Bernardi är inte en beteckning på en viss typ av homo sapiens. Blakely-modellen Bernardi är uppkallad efter en enskild och mycket speciell människa – den italienske ingenjören, uppfinnaren, motorkonstruktören, professorn och bilbyggaren Enrico Bernardi (1841–1919). Som femtonåring byggde denne en egen ångmaskin och vid 22 års ålder doktorerade han i matematik.

Från symaskin till cykel
År 1882 konstruerade Bernardi en encylindrig bensinmotor som användes för att driva dotterns symaskin. Dottern hette Pia och motorn kallades Motrice Pia (”Motorn Pia”). Några år senare monterade han Pia (motorn alltså, inte dottern) på sin sons cykel och det fordon som då uppstod betraktas ibland som den första motorcykeln. År 1899 presenterade Bernardi en förfinad version av sin Motrice Pia. Den nya, förbättrade förbränningsmotorn hade finesser som i flera fall först långt senare skulle komma att användas av andra motorbyggare. Bland Bernardi-motorns fiffigheter fanns flottörförgasare samt filter för rening av insugsluft och bränsle. År 1894 byggde Bernardi det som troligen var Italiens första bil med förbränningsmotor. Nästan nittio år senare ville en bilbyggande amerikan hedra den italienske automobilpionjären och gav därför en av sina bilmodeller namnet Bernardi.
Men låt oss börja från början. Amerikanen Richard Paul Blakely kom i mitten av 1960-talet till Storbritannien för att studera till ingenjör. Han blev förtjust i de små, lätta brittiska sportbilarna och efter återkomsten till USA började han bygga en liknande bil. Blakely ville att den skulle innehålla så mycket som möjligt av prestanda och så lite som möjligt av allt annat. Han valde därför bort allt som inte var nödvändigt och bilen blev bara 600 kg tung. Denna bantade bil fick namnet Bantam, ett ord som på engelska används om saker som är små och lätta.
Man skulle också kunna säga att modellen Bantam fått sitt namn från ett djur, även om det inte alls är säkert att Blakely tänkte så. ”Bantam” är ett klassiskt namn i amerikansk bilhistoria och Bilar från A till Ö har tidigare handlat om American Bantam, en liten bil som fick stort kulturellt genomslag – den stod modell för den bil som Kalle Anka sedan 1937 kört i tecknade filmer och serier. Men även om de flesta tänker mer på bilar än djur när de hör namnet ”Bantam”, kom faktiskt djuret före bilen.
Bantam var en hamnstad på ön Java i det som nu kallas Indonesien. Där brukade europeiska handelsfartyg proviantera. Eftersom det var svårt att lagra livsmedel var det vanligt att ha levande djur ombord, bland annat höns. De hönor som köptes i Bantam var mindre än de europeiska. Denna särskilda ras, men också andra hönsraser som är små, kallas sedan ostindiehandelns dagar för bantamhöns. På engelska syftar dessutom ordet ”bantam” på både småväxta fjäderfän och – i överförd betydelse – sådant som är smått över huvud taget, till exempel små bilar som American Bantam. Och Blakely Bantam.

Påminde om palmmården
Om det känns långsökt att se det zoologiska hos bilen Bantam så är det kanske lättare att tycka att modellnamnet Bearcat har något djuriskt i sig. Om man översätter namnets olika delar från engelska till svenska så blir det ”björnkatt”. Det låter ju inte klokt, men en bearcat är faktiskt inte något fantasifoster. Och det är inte heller någon konstig korsning mellan björn och katt – djuret i fråga är faktiskt inte släkt med vare sig björnar eller katter. Ordet ”bearcat” betecknar djur från familjen viverrider, en sorts rovdjur som framför allt lever i Asien. I familjen viverrider ingår bland annat sibetkatter och palmmårdar (det är i synnerhet de sistnämnda som avses när man på engelska talar om bearcats). Viverrider påminner om kattdjur men har längre och smalare kropp än dessa. Förmodligen var det viverridernas smidighet och slankhet som Richard Blakely tänkte på när han namngav den låga, lätta och snabba bilen Bearcat.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!