Inte helt lätt att cykla rätt

Det här med trafikregler och trafikanter som inte gör som de ska upphör aldrig att engagera. Bil & Bostad reder ut vad som gäller när cyklister och bilister korsar vägar.

Under fjolåret publicerade Bil & Bostad en artikelserie om olika trafikregler. Artiklarna uppskattades av många, och flera läsare hörde av sig och bad oss skriva om cyklister och vad som egentligen gäller när dessa ska samsas med andra trafikanter och till exempel korsa vägar.
Det gör vi så gärna – och först behöver vi reda ut det här med cykelöverfarter och cykelpassager. Det finns nämligen två sorters platser tänkta för cyklande att använda när de ska korsa en väg.

Överfarter och passager
Lite förenklat fungerar det så att vid en cykelöverfart har bilisten väjningsplikt, och vid en cykelpassage har cyklisten väjningsplikt.
Cykelöverfarter utmärks med ett särskilt vägmärke (”Herr Cyklarman”) och vägmarkeringar som gör det tydligt att bilisten har väjningsplikt. Umeå fick sin första cykelöverfart i fjol höst, i korsningen Östra Kyrkogatan och Nygatan, och under det närmsta året får vi sexton nya cykelöverfarter i kommunen.
Cykelpassager finns det många i Umeå, och här har alltså de cyklande väjningsplikt mot trafiken på vägen. Cykelpassagen markeras normalt av vägmarkeringen cykelpassage (två rader med vita fyrkanter). Cykelpassagen kan vara placerad vid ett övergångsställe eller vara upphöjd men behöver inte vara det.
För att göra det hela mer komplicerat finns det också cykelpassager med väjningsplikt. Dessa har en väjningslinje (”hajtänder”, en rad med vita trekanter) inom området som markeras av de vita fyrkanterna, och här har alltså bilister väjningsplikt mot de korsande cyklisterna.
Det finns också bevakade cykelpassager där trafiksignaler reglerar trafiken.
När cykelpassage eller cykelöverfart saknas och vid övergångsställen gäller att cyklisten som ska korsa vägen har väjningsplikt.

Situationen i Umeå
För att få oss en bild av hur reglerna efterlevs i Umeå gav vi oss ut på stan till några väl använda cykelstråk.
Vid cykelöverfarten i korsningen Östra Kyrkogatan-Nygatan, nära Navet, är det väl ordnat för cyklister, men större mängder cykeltrafik saknas.
Desto fler cyklister väljer att korsa Östra Kyrkogatan vid Kungsgatan där det finns övergångsställe och cykelpassage. Cykeltrafiken är stundtals tät och många cyklar ut på vägen utan hänsyn till trafiken på vägen. En liknande situation finner vi i korsningen Storgatan-Brogatan nära cykelbron Väst på stan, och på universitetsområdet och Petrus Laestadius väg och Gösta Skoglunds väg. En majoritet av cyklisterna cyklar rakt ut utan att stanna för bilister eller ens kolla åt sidan innan de korsar vägen. Det är heller inte en ovanlig syn med cyklister som kollar i sina mobiltelefoner medan de cyklar. Vi ser till och med en cyklist som ger en bilist fingret.
Men att dra alla över en kam är onödigt. Självklart finns det många cyklande som visar hänsyn, och självklart är inte alla bilister perfekta. Under våra timmar i Umeås trafik rådde det ingen brist på bilister som struntade i högerregel, blinkersanvändning, hastighetsbegränsningar och att hålla avståndet till framförvarande fordon.
Alla vill vi nog ha en dräglig trafiksituation. Kom ihåg att visa hänsyn och ha tålamod, och om man känner att man behöver läsa på om trafikregler rekommenderar vi ett besök på till exempel Transportstyrelsens, kommunens eller polisens webplatser.

Fler Artiklar
Klicka och läs!