Bilar från A till Ö: Berlina – den tyska vagnen som rullade ut i världen

Alla vi som lever nu är födda under en tidsperiod som präglas av bilism. Därför kan det vara lätt att glömma att bilen funnits under endast en mycket liten del av mänsklighetens historia. Men de ord som vi använder när vi pratar om bilar hjälper oss att komma ihåg att det fanns en tid före bilarna.

För några veckor sedan handlade Bilar från A till Ö om Benz, vars Patent-Motorwagen brukar betraktas som den första bilen. I artikeln om Benz konstaterades det visserligen också att man räknar på olika sätt när man bestämmer vilket fordon som var den första bilen, men vi kan ändå vara överens om att masstillverkade bilar bara funnits i lite mer än hundra år. Före det, under tusentals år, var hästdragna vagnar det ”normala” (åtminstone om man talar om fordon – den största delen av människors resande företogs nog till fots).
Och när vi pratar om bilar är det egentligen med hästarnas och vagnarnas vokabulär. Motoreffekten meddelas i hästkrafter, trots att den standardiserade enheten för effekt sedan länge är watt (eller kilowatt, som ju är lämpligare när det gäller bilmotorer). Det vardagliga engelska ordet för ”bil”, ”car” betyder helt enkelt ”vagn”. Och det ord som används i några nordiska länder kommer som bekant från ”automobil” – ett ord som betyder ungefär ”självgående”. De flesta som äger bilar tänker nog inte på dem som ”självgående” utan känner ganska väl till hur en bilmotor fungerar och betraktar det som ganska självklart att kemisk eller elektrisk energi omvandlas till bland annat rörelseenergi. Men själva ordet utgår alltså också från ett perspektiv som betraktar de hästdragna vagnarna som det normala och de nya, självgående vagnarna som konstiga och nästan lite magiska.

Moderna bilar, gamla ord
De första automobilerna var till utseendet ganska lika de hästdragna vagnarna (minus hästarna, förstås). Man kan roa sig med att försöka föreställa sig vad som skulle ha hänt om de första bilproducenterna hade försökt introducera bilar med dagens utseende redan i slutet av 1800-talet (kanske hade konsumenterna blivit så avskräckta att massbilismen aldrig hade kommit igång). Men även om dagens bilkarosser ser helt annorlunda ut än dåtidens, är det ändå de hästdragna vagnarnas vokabulär som används för att beskriva de olika karossformerna. Själva ordet ”kaross” kommer från latinets ”carrus”, som betyder ungefär ”fyrhjulig vagn”. Orden ”kupé” och ”coupé” kommer från franskans ”carosse coupé”, som ordagrant översatt blir ”avskuren kaross” (en täckt vagn med endast en rad med sittplatser för passagerarna i stället för två).
Det finns förstås undantag. En mycket vanlig typ av personbilkaross är den som består av tre ”lådor”; längst fram en låda som oftast innehåller motorn, i mitten en högre låda med passagerarutrymmet och längst bak ytterligare en lägre låda som oftast innehåller bagageutrymme. Denna karosstyp har i Sverige samma benämning som i bland annat Nordamerika och Australien: Sedan. Ordet kommer troligen från det latinets ”sedere” som betyder ”sitta”, via italienskans ”sedia”, som betyder ”stol”, vilket i persontransportsammanhang blev en benämning på en täckt bärstol. Detta extremt ineffektiva transportmedel innebär att två personer bär en tredje person (som säkert ofta hade förmågan att gå själv) genom att gå framför respektive bakom den burna och hålla i stänger som satt fast i bärstolen. På engelska kom företeelsen att kallas ”sedan chair” (som etymologiskt sett alltså betyder ”stolstol”). Själva ordet ”sedan” har alltså inte med vare sig hästar eller vagnar att göra, men det finns också andra benämningar på karossformen i fråga, och dessa benämningar är hästochvagnrelaterade.

Bilen från Berlin
På franska har fordonsformen fått benämningen ”berline”. En populär – men inte nödvändigtvis helt korrekt – förklaring till detta är att en viss typ av täckt, hästdragen vagn ska ha börjat byggas i Brandenburg i det som nu är östra Tyskland. Kurfursten Fredrik Vilhelm av Brandenburg uppges på 1600-talet ha färdats i en sådan vagn på en resa från Berlin till Paris, och fransmännen lär ha blivit mycket imponerade av berlinervagnen. Från det franska ordet ”berline” har sedan sedan-ordet i flera andra romanska språk hämtats. På exempelvis italienska, spanska och portugisiska heter trelådorsbilen således ”berlina”.
Berlina har också blivit benämning på flera olika bilmodeller (och versioner av bilmodeller), bland annat Alfa Romeo 1750 Berlina, Alfa Romeo 2000 Berlina, Opel Rekord Berlina och den retro-designade amerikanska sportbilen Phillips Berlina.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!