Bilar från A till Ö: Bilen började med Benz – eller?

Tysken Carl Benz räknas ofta som bilens uppfinnare. Han fick patent på sin självgående vagn för mer än 130 år sedan. Men var det verkligen Benz som byggde den allra första bilen?

För att komma närmare svaret på denna fråga behöver vi först komma överens om vad en bil är. Vi svenskar har ju stor tilltro till lagar, regler och myndigheter, och det faller sig därför naturligt att börja med att kolla vad lagtexten säger. Enligt andra paragrafen i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner är en bil ”ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped”. Enligt samma lagparagraf är ett motorfordon i stort sett ett motordrivet fordon som ska användas på väg och som inte är traktor eller motorredskap. Man kan alltså säga att en bil är ett motordrivet fordon som är gjort för att köras på vägar och som inte är vare sig motorcykel, moped, traktor eller motorredskap.
I lagen om vägtrafikdefinitioner kan man också läsa att det som vi i vanliga fall menar när vi säger bilar – personbilar – ska vara avsedda för personbefordran och ha högst åtta passagerare. Lite förenklat kan man alltså säga att en personbil är motordriven, kan gå fortare än 45 km/h och används för att föraren samt 0-8 andra personer ska ta sig från A till B. På vägar, bör man nog tillägga. För bilar får inte köras i terräng. Och ska de köras i terräng så är de inga bilar.

Benz-bilen – en moppe?
Naturligtvis ska vi följa lagar och lyda våra myndigheter, men detta kan ur motorhistorisk synvinkel få lite lustiga konsekvenser. Om man använder den nutida svenska lagens definition av bil så var nämligen den encylindriga, trehjuliga, 0,7 hästkrafter starka Benz Patent-Motorwagen från 1886 inte alls någon bil utan snarare en moped.
Nåväl, lagen om vägtrafikdefinitioner i all ära, men det finns ju faktiskt andra sätt att komma fram till vad en bil är. Man kan exempelvis analysera begreppets språkliga beståndsdelar. Ordet ”bil” kommer – som läsaren säkert vet – från det äldre ordet ”automobil”. Det är i sin tur är sammansatt av grekiskans ”autos”, (”själv”) och latinets ”mobilis” (”rörlig”). Ordet ”automobil” betyder alltså ungefär ”självrörlig” eller ”självgående”. Benämningen kom att användas om vagnar som verkade kunna röra sig helt själva, utan att någon häst, oxe, människa eller annat djur drog dem. Men inte heller med denna generösare tolkning av begreppet ”bil” – en vagn som drivs av motor i stället för med muskelkraft – blir Benz’ vagn den första bilen. Det fanns nämligen självgående vagnar före Benz. Redan på 1770-talet hade fransmannen Nicolas-Joseph Cugnot byggt en vagn som drevs av en ångmaskin.

El och ånga
Så varför räknas inte exempelvis Cugnots vagn som den första bilen? Antagligen delvis för att förbränningsmotorn kom att bli så helt dominerande i den massproducerade självgående vagnens historia att motorhistorikerna så att säga blev hemmablinda och därför spanade efter det första fordonet med förbränningsmotor när de skulle hitta den första bilen. Men inte ens med denna tillrättalagda definition av bil – ”självgående vagn med förbränningsmotor” (som för övrigt utesluter inte bara ångdrivna vagnar utan också alla elbilar) – blir Carl Benz automatiskt bilens upphovsman. Det hade nämligen gjorts försök också med förbränningsmotordrivna vagnar innan Benz byggde sin bil. I verkligheten är det ju ofta så det fungerar med framsteg – uppfinnare och forskare bygger vidare på den kunskap som utvecklats av andra uppfinnare och forskare.
Vid sidan av de trafikjuridiska, språkliga, tekniska och idéhistoriska sätten att se på saken finns det dock ett annat synsätt som mer entydigt ger enskilda personer eller företag äran av särskilda genombrott: det handelsrättsliga. Om en uppfinning anses tillräckligt unik kan man nämligen få patent på den. Och när det gäller detta var Benz obestridligen först: Han fick 1886 det första patentet på en fungerande självgående vagn med förbränningsmotor. Tack vare patentet vann Benz ”på målfoto” mot Gottlieb Daimler, en annan uppfinnare som samtidigt och i samma del av Tyskland, bara tio mil från Benz, arbetade med att använda förbränningsmotorer för att driva vagnar. De båda konkurrenterna skulle många år senare, 1924, på sätt och vis komma att förenas (även om Daimler då redan var död), då deras respektive biltillverkningsföretag slogs samman. Mer om detta i kommande delar av Bilar från A till Ö.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!