Foto: Peter Öberg

Musik är temat för Umeås parker i sommar

Umeå kommuns stadsträdgårdsmästare, Anna Flatholm, gör paus i planeringen för att berätta om skötseln av sommarens parker och grönområden. I valet av årets sommarblommor är det musik och nostalgi som stått för inspirationen.

Årets sommar väntar fortfarande på att blomma ut. Det har varit en långlivad vinter, men sakta börjar vårtecken att visa sig även i Umeå, och snart har det blivit dags att plantera årets sommarblommor. På Umeå kommun är man också i full färd med att planera för sommarens övriga parkaktiviteter.
– Planeringen har sett lite annorlunda ut i år, då vi inte har haft något riktigt stort parkprojekt. Det har varit mer fokus på lekplatser och äventyrslekparker, berättar Anna Flatholm, stadsträdgårdsmästare på Gator och parker.
Planen för sommarblomsplanteringen är dock klar. Sommarblommorna kommer som brukligt att finnas på gågator och torg, samt i stadens olika parkområden, och i vanlig ordning följer de ett specifikt tema. Planteringen sker i mitten av juni och årets röda tråd är musik från 60-, 70- och 80-talen.
– Det kommer innebära rikligt med rabatter, inspirerade av specifika låtar, med tillhörande spellistor som går att hitta på vår hemsida. Valet av tema har ingen speciell baktanke, utan har kommit från fri brainstorming. Men det ger årets sommarblomsplantering ytterligare en aspekt, som förhoppningsvis kan intressera och inspirera ännu fler människor, säger en hoppfull Anna Flatholm.
– När det gäller sommarblomsplanteringen har vi nya teman år till år, fortsätter hon, men i parkerna ser planteringen likadan ut. Perennerna är de samma som året innan. Däremot har vi invigningen av Rådhusparken att se fram emot, där har det gjorts en del förändringar.

Förändringar i Rådhusparken
Ombyggnationen av Rådhusparken har skett i två etapper. Den första etappen, som avsedde den nedre delen, invigdes redan i juli 2014. Målet med ombyggnationen i den andra etappen har bland annat varit att öka tillgängligheten och tryggheten i parken, där nu även den övre delen alltså är redo för invigning.
– Den delen är utseendemässigt ganska oförändrad, men den har genomgått en övergripande renovering. Det mesta har uppdaterats och förbättrats. Parken har bland annat fått nya gångar utan knölar, bättre belysning och fler sittplatser, beskriver Anna Flatholm.
Byggandet i centrum har nog inte undgått någon. Gatorna på vardera sidan av Rådhusparken har varit tillfälligt avstängda vid olika tillfällen, och framkomligheten har ofta blivit begränsad, vilket inneburit att gående, cyklister och billister har hänvisats till närliggande gator. Men stadens invånare verkar å andra sidan ha vant sig vid byggande vid det här laget, då många närliggande områden också varit under konstruktion, något som även har påverkat Anna Flatholms arbetsvardag.
– Naturligtvis har allt byggande påverkat vårt arbete, menar hon, eftersom att vi har varit med i alla projekt. Det har inneburit dubbelt arbete från vår sida, med mycket hårt jobb, men det har samtidigt varit en väldigt givande erfarenhet. Det är inte varje år som man får vara med om en sådan omvandling.

Medborgarkommunikation
Kommunens förvaltning av gator och parker har tidigare fått utmärkelser för sitt arbete med stadens offentliga rum. 2014 mottog man Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästares kommunpris, bland annat för sättet som man involverar medborgarna i sina projekt.
– Kommunikationen mellan kommun och medborgare ser olika ut i olika projekt, understryker Anna Flatholm. När det gäller Rådhustorget har det kanske inte varit så stor involvering, då det gäller den breda allmänheten, men när skateboardparken skulle byggas exempelvis, var den här dialogen av stor vikt. Man måste helt enkelt leta efter grupper med specialintressen. Det är just det som är trixet med kommunikation av det här slaget.
Allmänheten har dock alltid möjlighet att lämna sina synpunkter på kommunens webbplats, där man även kan hitta information om diverse aktiviteter. Ett datum att lägga på minnet kan vara fredagen den 30 juni, då den omtalade invigningen av Rådhusparken går av stapeln.
– Själva evenemanget är fortfarande i planeringsstadiet, informerar Anna Flatholm, men det kommer i alla fall att bli en invigningsceremoni, samt en föreläsning av Ulf Nordfjell, som ritat utformningen av Rådhusparken. Det kommer även bli aktiviteter i andra parker, men information om det kommer senare.

Populära sommarvandringar
Planeringen fortsätter med andra ord. Ett annat återkommande inslag är annars de välbesökta sommarvandringarna, som startar torsdagen den 6 juli, och arrangeras en gång i veckan fram till den 17 augusti. Den sista sommarvandringen sker sedan i form av en avslutande nattvandring, som Anna Flatholm vill erbjuda några sista ord om.
– Dagturerna brukar vara väldigt populära, med runt 50-60 besökare. Vi har även infört en vandring nattetid, då man kan ta del av de ljusa nätterna vi har här, och under dem brukar det faktiskt vara ännu mer folk. Vandringarna startar vid Grön eld på Järnvägstorget, och innefattar två guider, som berättar om växternas ursprung och historia, samt delar med sig av skötselråd. Det brukar som sagt vara bra uppslutning, förhoppningsvis blir det samma intresse den här sommaren, avrundar hon.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!