Bilar från A till Ö: Beetle – spridd skalbagge

Volkswagen Sedan, Volkswagen Typ 1. VW 1200, 1300, 1302, 1303... Folkvagn, Folka, Asfaltbubbla, Bubbla, Skalbagge, Bagge. Kärt barn har många namn, brukar man säga.

När det gäller Volkswagen Typ 1 skulle man dessutom kunna lägga till att kärt barn görs i många exemplar, även om liknelsen därmed kanske börjar spreta lite.
Typ 1 producerades i mer än 21 miljoner exemplar och var en av de bilmodeller som tillverkades under längst tid – från 1945 till 2003. Tack vare detta, och tack vare ett pris som gjort det möjligt för folk från olika samhällsklasser och olika länder att äga den, har enormt många människor världen över kommit i kontakt med den bil som blivit en folkvagn i ordets rätta bemärkelse. VW Typ 1 är nog den enskilda bilmodell som flest människor i världen kan identifiera.
Att bilen exporterats till så många länder och att så många människor mött den i sin vardag har också inneburit att den fått smeknamn på många språk. I hemlandet Tyskland och i andra tyskspråkiga länder kallades bilen Käfer, som betyder ”skalbagge”. Och just detta, att likna den säregna karossformen vid en skalbagge, verkar ha varit det mest populära sättet att bilda bilens smeknamn på många olika språk. I vissa länder är man extra specifik och använder respektive språks ord för ”nyckelpiga”, det vill säga en viss familj inom ordningen skalbaggar. (Japaner tycker dock att bilarna mer liknar japanska noshörningsbaggar.)
Det skalbaggssmeknamn som fått den allra största spridningen torde dock vara den engelska benämningen på insektsordningen i fråga. Detta eftersom engelska talas i så många länder och av så många människor. I engelskspråkiga länder kallas bilen Beetle, även om benämningen Bug förekommer i USA. (På amerikansk engelska kan ”bug” betyda både ”skalbagge” och ”insekt”.) Det amerikanska namnet har för övrigt givit upphov till beteckningen ”buggy”, som beskriver en bil byggd på ett VW Typ 1-chassi men med annan kaross.

Beetle blev bubbla
I de nordiska länderna är skalbaggesmeknamnen inte lika vanligt förekommande. På isländska heter bilen Bjalla (”bjällra eller klocka”), på norska Boble (”bubbla”) och på finska Kupla (”bubbla”). Det kan vara en slump, men sambandet skulle kanske kunna förklaras med att man i dessa kalla länder ser skalbaggar mer sällan, både inomhus och ute i naturen.
Bland det kära barnets namn noterar vi också att man i länder med mer exotisk fauna kan likna bilen vid en sköldpadda eller groda. Och så har vi de lite elakare namnen som polskans Garbus (”puckelrygg”) eller danskans Hitlerslæde, ”Hitlersläde” (det var Adolf Hitler som 1938 gav order om det projekt som senare resulterade i Volkswagen Typ 1).
Bilmodellen Typ 1 bar aldrig officiellt namnet Beetle, men Volkswagens marknadsförare var naturligtvis mycket väl medvetna om vad modellen kallades i folkmun och de använde gärna smeknamnet i reklamen.

Helt ny under skalet
Volkswagen slutade sälja skalbaggar i Europa på 80-talet, men 1997 lanserade man en helt ny bilmodell som fick namnet New Beetle (engelska för ”ny skalbagge”). Tekniskt sett hade den mycket lite gemensamt med gamla skalbaggen – i stället för luftkyld svansmotor och bakhjulsdrift hade New Beetle vätskekyld frontmotor och framhjuls- eller fyrhjulsdrift – men karossen var utformad för att likna Typ 1.
Den nya skalbaggen kom till för att Volkswagen ville ta vara på traditionen från den bilmodell som så många har en relation till, berättar Marcus Thomasfolk, informationschef på Volkswagen Group Sverige AB.
– Man ville återuppväcka rötterna. Som bilmärke vill man visa att man har en historik, att man har någonting att bygga på, förklarar han.
Men även om rötterna var viktiga ville Volkswagen samtidigt visa att den nya bilen var just en ny bilmodell, inte en ny generation av Typ 1. Det var därför den fick namnet New Beetle. Att man lade till ”New” kan dessutom till viss del ha berott på att den gamla modellen då fortfarande tillverkades i Latinamerika och att man ville undvika förvirring, tror Thomasfolk.

För snäll
Modern teknik tillsammans med ett av bilvärldens mest välkända och anrika namn. Kombinationen verkade säkert oslagbar på pappret. Men den nya skalbaggen blev inte ett kärt barn.
– Den var ju fin och så, säger Marcus Thomasfolk men konstaterar att modellen inte blev den framgång som Volkswagen hade hoppats på.
– Det var många som tyckte att den var lite för snäll.
När det 2011 var dags för den nya nya skalbaggen ville Volkswagen därför bygga en lite tuffare bil. Thomasfolk tycker att man har lyckats. Samtidigt vill han påpeka att den senaste skalbaggen är en helt ny bilmodell, inte bara en New Beetle som fått ett nytt skal. Och för att signalera att det var en ny bilmodell, inte bara en ny generation av den bil som kom 1997, fick den ett nytt namn. Denna gång uppnåddes det nya genom att man strök ordet ”ny” – från ”New Beetle” gick man till bara ”Beetle”. Den nya modellens namn knyter alltså an ännu tydligare till Typ 1-traditionen. Dessutom, påpekar Marcus Thomasfolk, är det många som tycker att den nya bilen liknar ”ur-bubblan” mer än vad föregångaren, New Beetle, gjorde.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!