Foto: Nolia

Arboretum Norr möter våren på trädgårdsmässan

I dagarna anordnas återigen Nolia Trädgård, mötesplatsen för alla som gillar trädgård, inredning och mat. Mässan, som genomförs i Umeå i april varje år, lockar med inspiration, ger nya kunskaper och möjlighet att handla växter och mycket annat till trädgård, altanen, balkongen eller fönsterbänk. En av utställarna är världens nordligaste arboretum, Arboretum Norr i Umeå.

Johnny Schimmel arbetar sedan 2008 som föreståndare vid Stiftelsen Arboretum Norr där en av hans huvuduppgifter är att förvalta och utveckla trädsamlingarna vid arboretet i Baggböle utanför Umeå. Johnny får sitt lystmäte för trädgårdspåtande väl tillgodosett eftersom han i praktiken oftast får vara både direktör, sekreterare, vetenskaplig ledare och trädgårdsmästare i en och samma person. Nu förbereder sig Johnny för att representera och berätta om Arboretum Norr på Nolia Trädgård 21 - 23 april.
– Det bästa är mötet mellan alla hängivna människor som delar ett gemensamt växtintresse, säger Johnny.
Att sköta ett arboretum kräver sin kunskap, det är inte säkert att enbart gröna fingrar är tillräckligt. Johnny är jägmästare och skoglig doktor i vegetationsekologi. Den tidigare forskningen var inriktad mot skogsbrandens ekologiska roll i våra skogar. Han är också lärare på skogsvetenskapliga fakulteten vid SLU i Umeå, där han bland annat ansvarar för jägmästarstudenternas undervisning i dendrologi.
Vad är det mest fantastiska med Arboretum Norr?
– Arboretum Norr med vårt arboretum i Baggböle är en fantastisk plats för sköna naturupplevelser och det är också en plats som skapats med det uttalade syftet att lära dem som vill mer om träd. Trädgårdsamatörer och hemmaodlare med flera kan besöka vårt arboretum i Baggböle för att få inspiration och de kan på datorn eller i sin smartphone, med hjälp av våra fantastiska interaktiva kartor, söka upp och bese träd och buskar som de är extra intresserade av.
Hur kommer ni att representeras på Trädgårdsmässan?
– Jag har bjudits in av trädgårdsmässan för att informera om Arboretum Norr och vår verksamhet i en föreläsning, och via en monter på plats, så att fler kan upptäcka denna fantastiska resurs på ett stenkasts avstånd från Umeå. I vår monter kommer vi också att sälja boken jag skrev förra året: Arboretet i Baggböle – en av världens nordligaste trädsamlingar. Vi säljer den för mässpriset 140 kr och varenda krona utom momsen går tillbaka till skötseln av arboretet.
Vilka är dina egna guldkorn bland programpunkterna?
– Eftersom jag i vårt arboretum i Baggböle har skapat en plats, ”Japanska trädgården”, där vi har våra japanska arter samlade, ser jag fram mot Ulrika Bohmans föreläsning om japanska trädgårdar. Jag är också nyfiken på vad Leif Blomqvist har att berätta om allt det nya som händer runt odlingen av blåbärstry. I Sibiriendelen av vårt arboretum i Baggböle har vi blåbärstry som är vildinsamlade på Kamtjatka, och jag funderar på att kanske införskaffa några av alla de förädlade ryska sorter som Blomqvists plantskola saluför. Vi har nämligen startat ett projekt där vi i framtiden ska kunna visa en demonstrationsodling med kultivarer av frukt och bär som passar sig för odling i norr. Har jag möjlighet ska jag även lyssna på när Jonas Berring berättar om sina favoritparker.
Finns det plats för ännu mer trädgård under din fritid?
– Min egen trädgård i Sörfors har kanhända förfallit en del i och med detta, men den är fortfarande ett av de större fritidsintressena. I övrigt ägnar jag mig mest åt träning och friluftsliv när jag är ledig.
Hur hamnade du i Umeå?
– Jag är född i Västerås, men har bott och verkat i Umeå ända sedan jag kom hit som nybliven jägmästarstudent 1985. Jag träffade min fru här och hon är bördig från Tornedalen, så vi har stannat här ”i mitten av Sverige”. Umeå som stad känns väldigt lagom, inte så stor att det blir jobbigt, men tillräckligt stor för att erbjuda kultur och annan service i stor mängd. När jag för nio år sedan blev verksamhetsledare för Arboretum Norr fick jag dessutom världens roligaste jobb i världens nordligaste arboretum och får vistas dagligen i en av världens vackraste miljöer – här i Umeå!
Vilken är Umeås skönaste plats enligt dig?
– Här måste jag ju tala i egen sak och säga Arboretum Norr i Baggböle...
TOBIAS DREJBY

Fler Artiklar
Klicka och läs!