Beauford och Beaufort – vackra vagnar

När en bil tillverkas i Tyskland men säljs i Storbritannien, vilket språk använder man då för att namnge bilmärket? Franska, förstås. Det tyckte i alla fall bolaget bakom bilmärket Beaufort.

År 1901 grundades bilbyggarbolaget Beaufort Motor Company (på svenska ”Beauforts motorföretag” eller ”Motorföretaget Beaufort”). Som det engelskspråkiga namnet antyder startades företaget i England, närmare bestämt i London, på 14 Baker Street. Detta var en knapp kilometer söder om gatans mest kända adress, 221B Baker Street, där romanfiguren Sherlock Holmes då bodde – om man får tro författaren Arthur Conan Doyle. Beaufort Motor Company verkar alltså ha varit så brittiskt ett bilbyggarbolag kan bli. Trots detta byggdes själva bilarna i Tyskland, närmare bestämt i staden Baden (som numera heter Baden-Baden).
Bilmärket Beaufort existerade bara fem år och försvann för mer än ett sekel sedan. Därför är det svårt att få fram information om företaget och bilmärket. Vi vet till exempel inte varför man valde att lägga tillverkningen i Tyskland. Kanske var bilarna billigare att bygga där. Eller så handlade det om att fabriken skulle finnas nära underleverantörerna – från början fick Beaufort-bilarna sina motorer från Süddeutsche Automobil-Fabrik (”Sydtyska automobilfabriken”), som låg i staden Gaggenau, mycket nära Baden.

Skönhet och styrka
Namnet Beaufort är sammansatt av de franska morfemen ”beau” och ”fort”. Ordet ”beau” kan vara såväl adjektiv och adverb som substantiv. Som adjektiv betyder det bland annat ”vacker”, ”utmärkt”, ”duktig” eller ”bra” (och som adverb alltså bland annat ”vackert”, ”utmärkt”, ”duktigt” eller ”bra”). Som substantiv betyder ordet bland annat ”skönhet”.
Även den andra delen av namnet, ”fort”, kan vara antingen adjektiv, adverb eller substantiv. Som adjektiv betyder ordet bland annat ”stark”, ”skicklig” eller ”duktig”. När ordet är adverb betyder det bland annat ”starkt”. Och som substantiv betyder ordet bland annat ”styrka” eller ”fästning”. Om man väljer fritt bland de olika morfemens betydelser skulle man alltså kunna få det till att ”Beaufort” betyder ”duktigduktig”. Men det är nog rimligare att anta att namnet ska betyda ungefär ”vacker och stark”. Egenskaper som många värdesätter hos en bil, alltså. Så långt inga konstigheter. Men varför gav man ett franskklingande namn till en tysktillverkad bil som skulle säljas i Storbritannien? Det vet vi tyvärr inte. Baden ligger visserligen vid gränsen mot Frankrike och således nära det franska språkområdet, men det är inte så troligt att geografin hade så mycket med saken att göra – namnet bestämdes antagligen från London. En troligare (och tråkigare) förklaring är väl att någon av dem som satsade pengar i företaget (och som alltså torde ha haft en hel del inflytande) helt enkelt hette Beaufort.

Mätte duktigt starka vindar
Men det behöver ju inte betyda att de som grundade företaget inte beaktade namnets betydelse. Kanske tyckte man att styrkan och skönheten var lagom inbäddade i det främmande språket – namn som ”Beautifulstrong” eller ”Schönstark” hade ju bara blivit pinsamma. Dessutom: till skillnad från dessa fabricerade sammansättningar existerade namnet ”Beaufort” redan. Det fanns förstås framför allt i Frankrike, där det har sitt ursprung, men existerade också i Storbritannien. En bekant och säkert beundrad brittisk Beaufort var amiralen, hydrografen och marinofficeren Francis Beaufort, som lånat ut sitt namn till både Beaufort-skalan (ett sätt att ange vindstyrka) och Beauforts hav norr om Alaska.
År 1985, nästan åttio år efter att bilmärket Beaufort slutat säljas i Storbritannien, föddes det brittiska bilmärket Beauford, som specialiserat sig på att bygga bilar med moderna motorer och chassier men med karosser som ser ut att komma från 1930-talet. Precis som ”Beaufort” är ”Beauford” ett efternamn med franskt ursprung (troligen är ”Beauford” bara en stavningsvariant av ”Beaufort”). Men bilmärket Beauford har inget med efternamnet att göra, ska det visa sig när jag frågar Liz Ovenden, sekreterare i den brittiska Beauford-klubben, varför bilmärket fick namnet Beauford.
– En lätt fråga för mig att svara på, konstaterar hon och fortsätter:
– Bilen heter Beauford för att ”beau” är franska för ”vacker” och bilens motor och kraftöverföring kommer från en Ford. Därav vacker Ford eller Beauford.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!