Foto: Foto: Krzysztof Marek Wlodarczyk, CC BY-SA 4

Bilar från A till Ö: Barré – inte bara bilfabrik

Om man nämner uppfinnaren Gaston kanske många tänker på seriefiguren Gaston Lagaffe, som i stället för att sköta sitt jobb på Spirou-förlaget använder sin arbetstid till att konstruera maskiner och musikinstrument med den gemensamma nämnaren att användandet av dem slutar i katastrof. Men det har naturligtvis också funnits framgångsrika entreprenörer som burit namnet Gaston, ett förnamn som inte är helt ovanligt i franskspråkiga områden. En sådan var Gaston Barré.

Det franska adjektivet ”barré” betyder bland annat ”överkorsad” eller ”avstängd”, men det verkar inte vara någon särskilt bra beskrivning av Gaston Barré (1864–1944). Han förefaller ha varit en person som snarare såg möjligheter än stängda dörrar.
Barré började sitt yrkesliv med att tillverka eldhandvapen. Men kanske tyckte han inte att denna karriär smällde tillräckligt högt, för han sadlade om och började bygga cyklar i stället. Han startade sitt cykeltillverkningsföretag 1894. Som cykeltillverkare sökte Barré flera patent. Men Barrébolaget inte bara konstruerade, byggde och sålde cyklar utan hyrde också ut dem. Vid denna tid, runt förra sekelskiftet, började cykling bli högsta mode i Paris, ja i Frankrike överhuvudtaget och i flera andra europeiska länder också.
Cykelaffärerna fick bra styrfart, men efter några år började Barré fundera på om det kanske fanns ännu större pengar att tjäna genom att växla över produktionen mot ett annat fortskaffningsmedel som fort kom farande vid denna tid: automobilen. Han bestämde sig för att hoppa på tåget (eller rättare sagt: bilen) och 1899 presenterades Barrés första självgående vagn på bilsalongen i Paris. Den fick samma namn som sin upphovsman: Barré.

Såg bilen komma
Gaston Barré var ingalunda ensam om att förstå att bilen hade kommit för att stanna (eller rättare sagt: kommit för att fortsätta framåt). I Frankrike, liksom i flera andra länder, var det många entreprenörer som insåg eller anade att detta fordon var framtiden. Många av dessa entreprenörer var i samma situation som Barré, alltså verksamma inom verkstadsindustri, till exempel som velocipedtillverkare.
Men Gaston Barré var ändå ingen typisk representant för det tidiga 1900-talets franska fordonsföretagare. För det första: Fabriken fanns i den lilla staden Niort, som ligger nära Frankrikes kust mot Biscayabukten, medan de flesta andra biltillverkningsföretag var koncentrerade i och runt Paris (och i viss mån Lyon). För det andra: Barrés bilbyggarbolag koncentrerade sig på vissa delar av tillverkningen, de delar som man ansåg sig vara särskilt bra på. Om ett annat företag redan hade byggt upp den kompetens och köpt in de maskiner som behövdes för att tillverka exempelvis motorer eller axlar av hög kvalitet så fick det företaget gärna göra det. Då köpte Barré delar från detta andra företag i stället för att bygga dem själva.

Först köra, sedan köpa
För det tredje: Även om Automobiles Barré på grund av denna specialisering skulle kunna sägas vara mindre av bilfabrik än andra bilfabriker, var företaget samtidigt så mycket mer än en bilfabrik. På samma sätt som cykeltillverkningen hade kombinerats med uthyrning kom Barrés bilföretag att bestå av flera olika delar. För att ha någon glädje av att köpa bil bör man ju kunna köra bil. Det kunde man lära sig i Barrés körskolor. Affärsidén att locka kunder genom att lära dem att köra övertogs sedan av flera andra biltillverkare. Dessutom var Barré tidigt ute med att kunna erbjuda service och reparation av de bilar som man hade byggt och sålt. Nuförtiden ser vi väl det som självskrivet att den som köpt en ny bil kan få den servad och reparerad hos den firma som sålt den. Men för 117 år sedan var det inte lika självklart.
Om det berodde mest på de tilläggstjänster som erbjöds eller mest på att Barré bara byggde bra bilar, det kan vara svårt att bedöma så här ett sekel senare. Men något måste Gaston Barré i alla fall ha gjort rätt, för hans företag överlevde i mer än tre årtionden, vilket var betydligt längre än de flesta franska biltillverkare från samma tid.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!