Lagra energi hemma med en låda på väggen

Solpaneler blir allt vanligare och nu kommer också nya möjligheter att lagra energin i hemmet. Redan tidigare fanns ett solcellsstöd för att locka hushåll att investera i egen solenergi, men nu finns också ett energilagringsstöd att söka.

Utvecklingen går snabbt framåt när det gäller grön, förnybar energi, och främst är det inom solkraft det händer saker. Solceller i sig är visserligen inget nytt, men det som händer nu är dels att solcellerna blir allt billigare och effektivare, och därmed lockande även för gemene man, dels att det kommer nya lösningar för att lagra den egenproducerade elen hemma.
Fördelarna med energilagring är sänkta energikostnader och minskat koldioxidavtryck. Med de nya lösningarna för energilagring kan hushåll som har till exempel solceller installerade lagra den överskottsel som produceras dagtid för att istället använda
den under kvällen eller vid strömavbrott.

Stöd att söka
När allt fler hushåll producerar sin egen förnybara el ökar också behovet av att kunna lagra energin. Solcellsstöd har man redan tidigare kunnat söka, men från november 2016 finns även ett energilagringsstöd för den som vill lagra egenproducerad el hemma.
Det statliga stödet fördelas av Energimyndigheten till länsstyrelserna. Det är också Länsstyrelsen som tar emot ansökningarna från allmänheten och betalar ut stödet.
– Nu finns pengar att söka för de som vill installera energilagring hemma. Under 2017 kommer det fördelas mer medel och vi hoppas på att många är intresserade av energilagerlösningar i hemmet, säger Andreas Gustafsson på Energimyndigheten.
Privatpersoner kan få bidrag för installation av system för lagring av elenergi med upp till 60 procent av kostnaden eller 50 000 kronor. Ett krav är att elproduktionsanläggningen som energilagringssystemet kopplas till måste vara ansluten till elnätet.

Batteri på väggen
Att lagra egenproducerad el hemma är inte bara ett sätt att minska de egna elkostnaderna utan en viktig hållpunkt i ett större sammanhang på vägen mot ett hållbart samhälle.
Ett företag vars lösning för energilagring för hemmet fått mycket uppmärksammat är amerikanska Tesla. Företaget börjar under 2017 rulla ut sin produkt, Powerwall, i Sverige. Powerwall är, enkelt beskrivet, ett batteri i en låda som monteras på väggen eller golvet inne i huset. Batteriet lagrar energi från det vanliga elnätet eller solen och förser hemmet med el när behovet finns. Tesla propagerar för ett oberoende av elnätet genom att man använder sig av en kombination av solenergi och deras Powerwall. Ytterligare en del i deras pussel för energioberoende hushåll presenterades hösten 2016 och kallas ”Solar Roof” – som är takpaneler och solpaneler i ett.
Andra bolag som tagit fram produkter för energilagring är svenska Ferroamp och Box of Energy, och fler alternativ lär dyka upp.
JONNY BERGGREN

Fler Artiklar
Klicka och läs!