Bilar från A till Ö: Bantam – dvärghönan som blev ankbil

En indonesisk höna blev ett engelskt ord som i sin tur blev en amerikansk bil. Denna bil blev sedan – flera hundra år efter att hönan tagits ombord i en hamn på Java – förebild för det mest kända fordon som någonsin framförts av ett fjäderfä.

När europeiska handelsfartyg började segla till sydostasien förändrades mycket i de länder som besöktes. Stora hamnstäder uppstod på platser som var viktiga för handeln. En sådan plats var staden Bantam (även kallad Banten) på den västligaste delen av ön Java (numera en del av landet Indonesien). Att hamnen hamnade just där berodde bland annat på dess strategiska läge vid en skyddad vik där en flod mynnade ut i havet. Genom att lasta om varor från och till mindre fartyg kunde man frakta gods på denna flod och bedriva handel med de inre delarna av ön Java. Flera europeiska stormakter, bland annat England, grundade handelsstationer i staden Banten.
En orsak till att det behövdes hamnar längs handelsvägarna var att fartygen behövde fylla på proviant. Det var svårt att undvika att matvaror förstördes under de långa seglatserna mellan Europa och sydostasien. Besättningsmännen led ofta av undernäring. Ett sätt att hålla maten färsk var att ha levande djur ombord och slakta dem allt eftersom behov av kött uppstod. Och ett av de djurslag som hölls ombord var höns.

Mycket fick heta som hönsen
När handelsfartygen provianterade i Bantam stötte besättningarna på en ny sorts höns som var mindre än de europeiska. Hönsrasen uppkallades efter staden. Sedan dess kallas denna särskilda ras, men också småväxta varianter av andra hönsraser, för bantamhöns. På engelska syftar ordet ”bantam” på både småväxta fjäderfän och – i överförd betydelse – sådant som är smått över huvud taget. Sådana ord har från engelskan också letat sig in i det svenska språket. I boxning, brottning och tyngdlyftning betecknar ”bantamvikt” den näst lägsta viktklassen. En idrottare som tävlar i bantamvikt är således inte någon särskilt stor person.
Vad har detta med bilar att göra, undrar möjligen läsaren nu. Jo, eftersom engelsmännen tog med sig ordet ”bantam” hem, och eftersom ordet i det engelska språket kom att beteckna allt möjligt som var litet, kunde faktiskt även bilar få denna benämning (om de var tillräckligt små).
Ett företag som byggde bland annat bilar i bantamvikt var brittiska Austin. Från detta företag kom den lilla Austin Seven, en liten och prisvärd bil som blev mycket populär – en riktig folkvagn, kan man säga. Sådana folkbilar brukar snabbt få diverse smeknamn av folket, men så vitt vi vet förekom inte benämningen Bantam på denna bil. Den kallades helt enkelt Baby Austin.

Omtyckt baby på export
Austins baby blev populär inte bara hemma i Storbritannien utan även i andra länder. Flera företag hörde av sig och ville licenstillverka den lilla sjuan, bland annat BMW, franska Rosengart och ett amerikanskt företag som uppstod 1929 just för att tillverka Austin i Amerika. Företaget fick följaktligen namnet American Austin Car Company (”Amerikanska Austin-bilföretaget”) och bilmärket blev American Austin. Efter några år blev dock 1930-talets lågkonjunktur för svår även för företag som tillverkade små och prisvärda bilar. American Austin gick i konkurs 1934.
Ur resterna av American Austin reste sig en fågel Fenix i form av en dvärghöna. Konkursboet övertogs nämligen av ett nytt biltillverkningsföretag. Och även om det nya företaget inte ville fortsätta med just Austin Seven, trodde man ändå på affärsidén att producera små bilar som många kunde ha råd med. Det nya lilla bilmärket fick namnet American Bantam.
American Bantam-bilarna tillverkades bara i 6000 exemplar under åren 1937 till 1941. Trots detta har bilmärket haft ett kulturellt genomslag som få andra. Det var nämligen en American Bantam som utgjorde inspirationen till den bil Kalle Anka bytte till sig i en tecknad film som kom 1937. Året efter började bilen synas på seriesidorna. Sedan dess har den arga ankan bytt både bostad och yrke oräkneliga gånger, men han har alltid haft kvar samma bil. Denna Skruttomobil med registreringsnummer 313 torde nu vara en världens mest kända bilar.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!