Foto: sxc

Välj rätt grillsätt - för miljöns skull

Om du inte redan tagit fram grillen är det dags. Här kommer fem tips på hur man grillar miljövänligt och klimatsmart.

1. Använd inte tändvätska.
Tändvätska görs nästan uteslutande av paraffin som är en fossil oljeprodukt. När den förbränns bildas koldioxid som påverkar klimatet. Dessutom kan paraffin vara ett miljögift om det kommer ut i naturen och är mycket giftigt om t.ex. ett barn skulle få i sig det.
Det finns klimatsmarta sätt att tända grillen: använd en eltändare (se till att du har el märkt Bra Miljö-val hemma) eller tändpapper med stearin som bas istället för paraffin. Det finns också tändvätska gjort på etanol – det påverkar klimatet mindre.

2. Använd inte gasolgrill.
Gasol är en fossil petroleumprodukt som ger utsläpp av koldioxid som påverkar klimatet när den förbränns.

3. Använd inte engångsgrill.
Engångsgrillen innehåller ofta tändvätska av paraffin men den största miljöboven är aluminiumformen där det åtgår mycket energi och fossila utsläpp vid tillverkningen. Om du trots allt använder en engångsgrill. Se till att metalldelar hamnar i metallåtervinningen!

4. Använd FSC och SIS-märkt grillkol.
FSC är en miljömärkning som innebär att skogen sannolikt är bättre skött ur miljösynpunkt. SIS-märkt grillkol innebär att kolet kommer från trä som inte är kemiskt behandlat. Kolla också ursprunget till kolen, välj närproducerat – då har det med stor sannolikhet gått åt mindre utsläpp för transporten.
5. Grilla KRAV-märkta grönsaker och välj mindre bitar av naturbeteskött.
Köttproduktionen orsakar utsläpp av växthusgaser – både metangas från djurhållningen och lustgas vid tillverkning och användning av konstgödsel för att odla foder. Så ät lite mindre kött och grilla något vegetariskt istället – det är klimatsmart. På sommaren och hösten är det säsong för grönsaker och man får tag på närodlat. När du grillar kött välj, gärna ekologisk kött eller svenskt naturbeteskött som håller landskapet öppet och bidrar till den biologiska mångfalden. Om du använder aluminiumfolie vid grillningen glöm inte att slänga detta i återvinningen för metallförpackningar! (Källa: Naturskyddsföreningen) 
ANDERS ERICSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!