Bilar från A till Ö: Bambi – barnbilen?

Österrikiskt rådjur, amerikansk hjort eller italienskt barn? Vi kan inte veta säkert vad som ledde fram till bilnamnen Bambi, Bamby och Bambino. Vad vi däremot kan veta är att de leksaksliknande små trehjulingarna med de gulliga namnen inte var avsedda för barn, utan skulle föreställa riktiga bilar.

Den österrikiske författaren Siegmund Salzmann (1869-1945) skrev 1923 under pseudonymen Felix Salten en bok som fick titeln ”Bambi: Eine Lebensgeschichte aus dem Walde”. När boken 1929 gavs ut i Sverige hade titeln översatts till ”Bambi, en levnadshistoria ur skogen”, vilket inte uppskattades av Folke Borg, recensent i Pedagogisk tidskrift. Översättaren Elsa Nilsson fick i Borgs recension smäll på fingrarna för valet av preposition: det borde naturligtvis vara ”från skogen” och inte ”ur skogen”. Nilsson får också anmärkning för några översättningar av de tyska orden för olika djurarter. Borgs sammanfattande betyg blir dock att översättningen ”... är rätt bra gjord, ehuru germanismer förekomma.”

Svajig på spanska
Huvudpersonen i boken är rådjuret Bambi som växer upp tillsammans med sin mor i en skog som inte namnges, men som av flora och fauna att döma finns i mellaneuropa. (När berättelsen senare blev en tecknad Disney-film som skulle utspela sig i nordamerikansk natur ”översattes” rådjuret – som inte finns i Amerika – till vitsvansad hjort.) Som österrikare befann sig Salzmann i fysisk bemärkelse nära det italienska språkområdet och det var troligen de italienska orden ”bambina” (”flickebarn”) och ”bambino” (”gossebarn”) (alternativt de franska motsvarigheterna ”bambin” respektive ”bambine”) som utgjorde inspirationen till namnet på det sårbara lilla rådjurskidet. När man i den tecknade filmen ser vitsvanshjorten Bambi halka omkring på is för första gången kan man annars få för sig att namnets ursprung skulle vara det spanska ordet ”bambolearse”, som betyder bland annat ”svaja”, ”vicka” eller ”vara ostadig”. Men det var alltså snarare barn-betydelsen som Salzmann ville åt.
Att spanskans ”bambolearse” skulle vara ursprunget till namnet ”Bambi” blir än mindre troligt om man bestämmer sig för att man menar bilen Bambi. För vilken biltillverkare skulle väl vilja antyda att dess vagnar vore svajiga och ostadiga? Nej, även om Bambi-bilarna var trehjulingar var det nog också i detta fall den ringa storleken som man associerade till. Den bil som kallades Bambi var nämligen egentligen en licenstillverkad Fuldamobil, det vill säga den trehjuliga mikrobil som i många länder, bland annat Sverige och Grekland, byggdes på licens från tyska Fulda.

Backade bra
Bambi-bilarna byggdes i Argentina. Karossen var av polyester och var byggd på en stomme av fyrkantiga stålrör. Den encylindriga svansmotorn var på knappt 200 kubik och gav ungefär tio hästkrafter. Växellådan hade fyra växlar framåt. Däremot hade den ingen backväxel – eller så hade den lika många växlar framåt som bakåt, beroende på hur man ser det. När man skulle backa stoppade man nämligen motorn och bytte rotationsriktning. Teoretiskt sett kunde alltså Bambi-bilen backas i lika höga hastigheter som den kunde köras framåt, vilket var närmare 80 km/h. Ungefär 500 Bambi-bilar byggdes i Argentina under åren 1960 till 1963.
När det gäller den nederländska Fuldamobil-kopian är det ännu tydligare att det knappast är spanskans ”bambolearse” som är namnets ursprung. Den Fuldamobil-baserade bil som byggdes i Nederländerna under åren 1952 till 1957 hette nämligen Bambino, alltså med exakt samma stavning som den italienska benämningen på barn av hankön.
I detta sammanhang bör även en brittisk bil i barnstorlek nämnas. Den hette Bamby, och det ligger nära till hands att misstänka att även denna bil har fått sitt namn från det morfem som i några romanska språk betyder ”barn”, från den litterära figuren Bambi eller från filmfiguren med samma namn. Bamby var – till skillnad från Bambi och Bambino – inte någon licenstillverkad Fuldamobil. Men man kan ändå säga att den var en sorts kopia. Bamby-bilens upphovsman, Alan Evans, fick nämligen idén att han skulle bygga bilen efter att han hade tillverkat en kopia av den mikroskopiska brittiska bilen Peel P50, som på 1960-talet, då den var i produktion, kallades världens minsta serietillverkade bil. I likhet med Bambi och Bambino-bilarna saknade den för övrigt backväxel. Om den 60 kg tunga bilen behövde vändas så förväntades föraren gå ut och styra runt den med handkraft.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!