Vilt på Västerbottens vintervägar

Viltolyckorna i Sverige ökar. Årligen omkommer eller skadas omkring 70 personer i viltrelaterade trafikolyckor. Enligt en ny kartläggning från Trafikverket sker hälften av alla viltolyckor, 25 000 av totalt cirka 50 000, på ett fåtal av de svenska vägarna. Ett av de svårast drabbade länen är Västerbotten.

Det går vilt till på vägarna i Västerbotten.
Antalet viltolyckor under hösten har varit många i länet, och enligt officiell statistik från Nationella Viltolycksrådet hade siffran för 2016 i december hunnit passera 1300 anmälningar. I samband med storhelger som jul och nyår är det extra många bilister ute i trafiken, och med rusningstrafik ökar oftast riskerna, men enligt Bengt Olsson, presschef på Trafikverket, brukar dessa helger ändå inte vara värst drabbade när det kommer till viltolyckor.
– Högtiderna är högtrafikerade, berättar han, men de är för den delen inte hårdare ansatta av viltolyckor, annat än att det blir en större effekt på trafiken om det händer något. Det finns egentligen ingen tid på året som är extra drabbad. Däremot sker det kanske olika typer av olyckor, där olika djur är inblandade, beroende på årstiden. Nu under vintern finns det exempelvis ett större problem med renar i norr, än vad det gör sommartid.
– Istället är det främst tiden på dygnet som spelar in, fortsätter han. Det har nämligen visat sig att de flesta viltolyckorna sker i skymningen. Därför är det då man bör vara lite extra uppmärksam som förare.

Åtgärder för ökad säkerhet
Antalet olyckor av det här slaget har ökat i Sverige de senaste åren. Prognosen från Älgskadefondsföreningen visar att uppemot 53 000 viltolyckor väntas inträffa i vägtrafiken under 2016, vilket skulle vara en ökning på drygt tio procent från rekordåret 2015. Det innebär ett genomsnitt på sex inrapporterade viltolyckor i timmen och många av dem sker på vägar som saknar viltstängsel.
– Större vägar är inte värst drabbade. Istället är det på lite mindre vägar, med en hastighetsbegränsning som överskrider 80 kilometer i timmen och där cirka 10 000 bilar passerar per dygn, som flest viltolyckor inträffar. Utbyggnadsplanen som vi följer i dag är därför inriktad på vägar med mer än 4000 bilar per dygn. Det gäller främst vajerräcke, för att öka den övergripande säkerheten på vägen, men även viltstängsel på utsatta platser, säger Bengt Olsson.

Viltstängsel
I dag finns cirka 780 mil viltstängsel utmed de statliga vägarna. Lösningen är den vanligaste för att motverka viltolyckor och brukar beskrivas som samhällsekonomiskt effektiv. Man beräknar att ett väl underhållet viltstängsel kan ta bort cirka 80 procent av de viltolyckor som leder till allvarliga personskador eller dödsfall. Men då krävs också att de är uppsatta på rätt sätt.
– Installationen av viltstängsel sker oftast vid ombyggnationer. Men man kan inte sätta upp viltstängsel hur som helst, utan det är viktigt att det placeras ut strategiskt. Därför undersöker man hur, var och när djuren rör sig, för att på så sätt säkerställa att vi har smart uppsatta viltstängsel, säger Bengt Olsson.

Många olyckor på få vägar
Ny kartläggning har visat att ungefär hälften av alla viltolyckor som sker under ett år, inträffar på fyra procent av vägnätet. Under perioden januari 2006 till augusti 2016 dödades eller allvarligt skadades 681 personer i samband med viltolyckor i trafiken. De mest olycksdrabbade länen under den här tiden, sett till omkomna och kritiska skador, är Jönköping, Västra Götaland och Västerbotten.
– Men vi jobbar på att få ner de siffrorna. Antalet allvarliga skador på människor har också minskat de senaste åren. Målet är att det totala antalet viltolyckor ska ha minskat med 50 procent år 2018, jämfört med siffrorna från 2007, då satsningen med Viltolycksrådet startade, säger Bengt Olsson.
Verksamheten i Nationella Viltolycksrådet leds av Polismyndigheten, på uppdrag av Näringsdepartementet. Genom samverkan mellan de olika samarbetsparterna, där bland annat Trafikverket ingår, drivs en eftersöksorganisation, vars mål är att förebygga viltolyckor och minska djurs lidande i samband med olika trafiksituationer.
– Den övergripande arbetsplanen som vi följer nu sträcker sig från 2014 till 2025. Inom den läggs det upp en nationell plan varje år, där det utreds var det behövs åtgärder. Men samtidigt är det en budgetfråga, säger Bengt Olsson.

Bättre bilar
Viltstängsel är nämligen inte det enda sättet att minska antalet viltolyckor. Andra åtgärder kan vara att bygga säkra vägövergångar för djur, ofta i form av särskilda broar eller tunnlar. Man har även gjort försök att sätta upp saltstenar i skogen, så att djuren inte ska söka sig ut på vägarna för att slicka i sig vägsaltet. För att sedan förbättra sikten arbetar man mycket med att snabbare ta bort buskar och ris längs med vägarna. Allt för att förbättra förarnas möjlighet att snabbt upptäcka eventuella faror.
– Dagens bilar har bättre säkerhet än förut, vilket gjort förutsättningarna att motverka viltolyckor bättre. Men om det väl sker en olycka spelar det egentligen ingen roll vilken bil man har. Som förare gäller det att vara extra uppmärksam i skymningen, att anpassa hastigheten och att spana åt sidan av vägen. De där snabba sidoblickarna kan vara otroligt viktiga. Samtidigt är det alltid bra att tänka på avståndet till andra fordon, säger Bengt Olsson, som även vill poängtera att det vilar ett ansvar på den enskilde föraren.
Särskilt märkband
Om olyckan är framme är det viktigt att följa föreskrifterna. En oläglig kollision med ett vilt djur kan hända vem som helst, men att inte anmäla en viltolycka är ett brott. Uteblivna anmälningar är således straffbara och belagda med böter.
– Det finns också märkband, som man kan beställa eller hämta på vårt huvudkontor, om man vet med sig att man ska köra genom ett viltområde. De är bra att ha i alla bilar, vid reservdäcket eller varningstriangeln, så att man kan märka ut platser där det skett en olycka, för att på så sätt göra det enklare för polisen och de som jobbar med eftersök och utvärdering av viltolyckor. Det är nämligen en avgörande del i arbetet med att minska trafikolyckorna i framtiden, avrundar Bengt Olsson, med förhoppningen att det inte ska gå lika vilt till i fortsättningen.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!