Bilar från A till Ö: Balaton – bilen som inte fick vara bil

Balaton är namnet på Ungerns största sjö. Men det är också en mycket liten bil. Balaton var tvungen att vara liten. Om den hade varit större så hade kanske någon betraktat den som en bil, och det fick inte ske.

Bilar från A till Ö har tidigare berättat om den ungerska mikrobilen Alba Regia. Nu ska det handla om Alba Regias lika småväxta syskon, Balaton. Både Balaton och Alba Regia var mycket små fordon och man skulle kunna tro att anledningen till att de kom just från Ungern vore att just ungrare skulle vara särskilt förtjusta i just mycket små bilar. Men så var inte fallet. Orsaken var snarare att Ungern inte fick bygga bilar och att landet därför försökte bygga bilar som var så små att de nästan inte var bilar.
Några år efter andra världskriget, när många av länderna i öst- och centraleuropa blivit kommunistiska diktaturer, bildades Rådet för ömsesidig ekonomisk hjälp, SEV. Denna organisation – som i praktiken styrdes av Sovjetunionen – bestämde vad som fick produceras i de olika medlemsländerna. Ungersk verkstadsindustri fick gärna bygga bussar, hade Rådet bestämt. Tillverkning av personbilar skulle dock ske i andra SEV-länder.

Motorcyklar med ratt och tak
För att kringgå näringsförbudet började ungrarna bygga fordon som hade dörrar, tak, fyra hjul och ratt. Med lite god vilja hade de små vagnarna till och med plats för två vuxna och två barn. Men man kallade dem inte för bilar, utan fyrhjuliga motorcyklar.
Den industri som skulle bygga mikrobilarna var en nedlagd flygplansfabrik i staden Székesfehérvár. Den före detta flygfabrikens förflutna kunde anas i mikrobilarnas utformning – karosserna var gjorda av aluminium och hjulen var av samma typ som i landningsställ. En av de fyrhjuliga motorcyklarna, Balaton, hade dessutom en annan detalj som hämtats från mindre flygplan: för att de som skulle åka i fordonet skulle ta sig in i kupén drogs först hela taket bakåt. Därefter klättrade de resande in och sedan sköts taket på plats igen. Motorerna var däremot något som inte påminde om flygplansmotorer. De var 250-kubikare från motorcyklar och de monterades bak i bilarna. I övrigt hade konstruktörerna låtit sig inspireras av mopedbilar som Isetta och Messerschmitt Kabinenroller, men de ungerska fordonen fick en fyrkantigare, mer personbilsliknande form än de lite trekantiga förebilderna.
Två olika prototypbilar togs fram. Tanken var att man skulle utvärdera dem och därefter börja serietillverka den vinnande kandidaten. Men detta var 1955 och historiens vingslag kom att sopa undan de små bilarna. Folkets missnöje med diktaturen hade nått en gräns och ledde hösten 1956 fram till Ungernrevolten. Flera av bilprojektets medarbetare hade deltagit i revolten och dessa rensades ut efter den sovjetiska invasionen av Ungern. Året efter meddelade myndigheterna att ingen av bilarna hade vunnit och projektet lades ned. Fabriken i Székesfehérvár blev på 1960-talet en del av busstillverkaren Ikarus. Den planekonomiska marknadsnisch fabriken hade riktat in sig på fylldes senare delvis av östtyska Trabant och Wartburg.

Balaton var bättre namn
En av de små bilar som togs fram i Székesfehérvár hette Alba Regia. Den andra hette Balaton. Bilen Balaton bar samma namn som Ungerns (och mellaneuropas) största sjö. Det kan uppfattas som underligt att det ena småbilssyskonet uppkallades efter något så ”ur-ungerskt” som Balaton, medan det andra fick det utländska namnet Alba Regia. Men egentligen är det inte så konstigt. Båda bilarna bär geografiska namn som är hämtade från den västra delen av Ungern. Alba Regia (på svenska ungefär ”den vita kungaresidensstaden”) är nämligen det latinska namnet på staden Székesfehérvár, som ligger mellan Budapest och Balatonsjön. Att fabriken valde det latinska namnet i stället för det ungerska hade kanske att göra med att man hoppades att man en dag skulle få möjlighet att exportera sina mikrobilar till grannländerna och därför valde namn som skulle vara förhållandevis lätta att uttala på andra språk. Balaton är onekligen ett sådant namn, men troligen skulle både tyskspråkiga och slaviska grannar ha haft bekymmer med ”Székesfehérvár”.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!