Bilar från A till Ö: Bagarbilen behövde ingen bensin

Walter C. Baker betraktade batteriet, inte bensintanken, som den naturliga källan till energi för bilmotorn. Men batteriernas begränsningar och billig bensin blev besvärliga för Baker-bilen. Och startmotorn blev början till slutet.

Yrket är en viktig del i av en persons identitet. Men det är inte hela identiteten. För de flesta finns det förhoppningsvis ett liv också utanför jobbet. Således är det ovanligt med namn som Pernilla Personalchef, Uno Undersköterska och Eva Eventansvarig. Ja, inte bara ovanligt – enligt Statistiska centralbyrån finns det inte en enda person i Sverige som har något av dessa tre efternamn.
Nu kan det naturligtvis tänkas att det finns andra orsaker till detta än att Eva, Pernilla och Uno vägrar låta sig definieras av sina arbeten. Det kan ju också vara så att de är framsynta föräldrar som tycker att deras barn ska få välja sina yrken själva och inte tvingas följa i fars eller mors fotspår bara för att namnet ska passa till personen. Dessutom kanske Uno, Eva och Pernilla helt enkelt trivs så bra med sina nuvarande efternamn att de inte känner för att byta.

Få arbetsnamn i Sverige
Och även om de skulle vilja byta till de nu nämnda namnen är det långt ifrån säkert att Patent- och registreringsverket skulle godkänna deras ansökan. Här i Sverige har vi nämligen ingen riktig tradition av att ha yrken som efternamn. Annat är det längre söderut i Europa. I tyskspråkiga länder är det vanligt med efternamn som Müller (mjölnare), Bauer (bonde), Fischer (fiskare) och Schumacher (skomakare). Och i Storbritannien kan man heta sådant som Smith (smed) och Thatcher (taktäckare).
Traditionen att ta namn efter sitt yrke uppstod på medeltiden. På den tiden var det vanligt att barnen (sönerna) lärdes upp i samma yrke som föräldrarna (fäderna). I detta avseende var det alltså troligen inget stort problem att barnen fick föräldrarnas namn. Om en person i England hette Carpenter så kunde man utgå ifrån att personen arbetade som snickare, var dotter till en snickare eller var gift med en snickare. Senare blev det lättare för ungdomar att välja andra yrken än föräldragenerationens, men bruket att ärva efternamn levde kvar.
Den europeiska namntraditionen följde förstås med när miljontals européer utvandrade till Amerika. Således är Smith det vanligaste efternamnet i USA. Och på fyrtionde plats finner vi namnet Baker (bagare). 413 351 amerikaner hette så när den senaste folkräkningen genomfördes, uppger United States Census Bureau (den amerikanska motsvarigheten till Statistiska centralbyrån).
En av alla de amerikaner som troligen hade bagare som förfäder var Walter C. Baker. Men han tänkte inte bli bagare. Walter ville bygga bilar. År 1899 grundade han företaget Baker Motor Vehicle Company (”Bakers motorfordonsföretag”) i staden Cleveland i delstaten Ohio.

Kvinnornas bil
Walter C. Baker var övertygad om att elbilar var framtiden. De var tysta, luktfria och krävde mindre underhåll än bensinbilar. Dessutom var de lättare att köra. Dåtidens bensinbilar saknade ofta startmotorer, vilket innebar att de fick vevas igång. Detta kunde vara en svår uppgift för en muskelman, men för kvinnliga bilförare gjorde fysiska förutsättningar, opraktisk klädsel och sociala förväntningar på uppförande vevandet ännu svårare. Elbilar, som inte behövde vevas igång, marknadsfördes därför ofta som bilar för kvinnor. Rika kvinnor, kanske man bör tillägga – elbilarna var då, liksom nu, avsevärt dyrare att köpa än motsvarande bensinbilar. Dessutom beskylldes elbilar för att ha kort räckvidd och kort livslängd. Men för Bakers bolag var det förstås en stor PR-framgång när uppfinnaren Thomas Alva Edison valde att köpa en Baker-bil.
Bakers bilprofetior besannandes inte. Bensinen blev billig men batterier fortsatte att vara dyra. Dessutom blev startmotorer allt vanligare på bensinbilar, vilket gjorde starten enklare. Bland annat på grund av dessa saker blev bensinmotorn under mer än hundra år det helt dominerande sättet att driva bilar. Byggandet av Baker-bilen upphörde 1916.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!