Foto: Devkotlan Photography CC BY 3.0

Bilar från A till Ö: Baja – behändiga bilar med motorn bak

Låt oss vara ärliga mot varandra: Vissa bilmärken har vackrare namn än andra. Bland de mindre vackra finner vi Baja.

Namnet ”Baja” låter inte bra och ligger inte bra i munnen. Det är inget att hymla om och inget att sticka under stol med. Ändå har det funnits flera bilmärken som burit detta namn. Förklaringen till detta måste vara att det framför allt är i svenska öron som Baja framstår som olämpligt. I andra språkområden framkallar namnet tydligen inte alls samma obehagliga associationer. Åtminstone i tyska, engelska och franska verkar Baja inte vara aja baja. Det är nämligen bland annat i länder där dessa språk talas som bilar burit namnet Baja.
Den första av dessa Bajor började byggas i Wien i Österrike 1920. Bilen konstruerades av en ingenjör som hette Max Bartsch för företaget N. von Jakabffy GmbH. Bokstäverna ”GmbH” är en förkortning av de tyska orden ”Gesellschaft mit beschränkter Haftung” som betyder ”sällskap med begränsat ansvar”. Detta är en benämning på en bolagsform och motsvaras i svenskan närmast av ”aktiebolag”. von Jakabffy var ett efternamn, troligen ursprungligen ungerskt, som fått det tyskspråkiga tillägget ”von”, som betyder bland annat ”från” och som i personnamn motsvarar det svenska ”af”. Namnet Baja är sammansatt av de två första bokstäverna i namnet ”Bartsch” och de två första bokstäverna i ”Jakabffy”.

Billigare än andra
Bartsch och von Jakabffys bil var en mikrobil, en typ av bilar som skulle vara små och lättmanövrerade samt billiga att köpa, äga och köra. Baja hade plats för förare plus en passagerare. Innan någon av dessa tagit plats i bilen vägde den bara 250 kg. Motorn var luftkyld och encylindrig och hade en volym på en knapp halvliter. Bolaget bakom Baja-bilen verkar ha betonat det billiga hos bilen i marknadsföringen. Det berättas nämligen att man i annonserna lät Baja bli en förkortning för orden ”billiger als jeder andere” (på svenska ”billigare än varje annan” eller ”billigare än alla andra”).
Mikrobilar blev populära på 1910-talet. Biltypen kallades på engelska ”cyclecars”, vilket ordagrant översatt till svenska blir ”cykelbilar” eller ”cykelvagnar”. Detta kan få oss att tro att de var trampbilar, men så var inte fallet. Mikrobilarna hade motorer, men inte så stora motorer. Den engelska benämningen på biltypen verkar ha blivit ett lånord i tyskan, ty flera olika biltillverkare i det tyska språkområdet svängde sig under 1910- och -20-talen med termen ”Cyclecar”, antingen i företagsnamnen eller i namnen på de bilar de byggde. Även det företag som byggde Baja-bilen kom att få denna benämning inbakad i bolagsnamnet. Men det förefaller inte ha hänt i samband med det första namnbytet, som ägde rum 1921. Då fick företaget namnet Ing. Max Bartsch & Frankmann, vilket indikerar att von Jakabffy hade dragit sig tillbaka från samarbetet och att en person vid namn Frankmann trätt in i hans ställe. Kort därefter blev dock bolagsnamnet Baja Cyclecar Co.

Encylindrig och etthjulsdriven
Baja-bilens lilla encylindriga motor satt där bak. De tre hästkrafterna överfördes via en kedja till höger bakhjul. Med tiden kom större motorer – en utveckling som känns igen från andra mikrobilstillverkare som var verksamma vid denna tid. I takt med att fler människor fick råd att köpa bilar ville även de biltillverkare som börjat i liten skala vara med och tävla om de köpstarkare kundernas pengar. År 1922 kom en 600-kubiksmotor. Den var som tidigare encylindrig, men nu vattenkyld. Senare kom även en 800-kubiksmotor. Byggandet av Baja-bilar upphörde 1924 eller 1925.
Förutom den österrikiska mikrobilen från mellankrigstiden har det också senare funnits bakhjulsdrivna svansmotorbilar som burit samma namn, till exempel en brittisk Baja. Det är dock ytterst tveksamt om dessa Bajor kan betraktas som bilmärken. De var nämligen byggsatser som innebar att man byggde om Volkswagen-bubblor till så kallade Baja Bugs (ungefär ”Baja-skalbaggar”) för att kunna köra med dem i terräng. I detta fall kommer namnet från terrängkörningstävlingen Baja 1000, som i sin tur fått sitt namn från den mexikanska halvön Baja California, där biltävlingen körs.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!