Advokaten Agneta: Om hyresrätter, bostadsrätter och ägarlägenheter

Vilken lägenhet passar oss? Vi ska byta bostad och har tittat på lite olika lägenheter som skulle kunna passa oss. Vissa lägenheter är hyresrätter medan andra är bostadsrätter. Vi har också sett annons på en ägarlägenhet. Vad är egentligen skillnaden mellan dessa tre olika typer av lägenheter? Med vänliga hälsningar Jens & Julia

Hej,
Tack för er fråga.
En hyresrätt föreligger när en fysisk eller juridisk person äger en fastighet med ett hus därpå och mot betalning (hyra) upplåter en rätt för någon annan (hyresgästen) att nyttja hela eller en del av huset. Som hyresgäst har ni en rätt att på vissa villkor nyttja er förhyrda del av byggnaden, vilken kallas lägenhet. Nedan kommer jag beröra några av reglerna som avser lägenheter för bostadsändamål, det vill säga inte reglerna som gäller för lokaler för näringsverksamhet.
Hyresvärden är som regel skyldig att hålla lägenheten i ett brukbart skick. Detta innebär att hyresvärden ska reparera sådant som går sönder och som hör till lägenheten eller allmänna ytor såsom spis, rör, kylskåp och ventilation. Hyresvärden ska vidare med jämna mellanrum byta ut sådant som slits, exempelvis tapeter. Som hyresgäst är ni dock ansvariga för skador som ni eller andra som bor eller vistas i hyreslägenheten orsakar.
Hyresgästens rätt att förändra och förfoga över en lägenhet med hyresrätt är till viss del begränsad. Vad gäller förbättringsåtgärder får en hyresgäst genomföra tapetsering och liknande, men om hyresrättens värde minskar genom dessa åtgärder kan hyresgästen bli ersättningsskyldig för skadan gentemot hyresvärden. Vidare krävs hyresvärdens tillstånd för att hyresgästen ska få hyra ut lägenheten i andra hand.
Som hyresgäst har ni i de flesta fall ett besittningsskydd som innebär att ni med stöd av skyddslagstiftningen har rätt att bo kvar i er bostad under förutsättning att ni sköter er och följer gällande regler. Det innebär att hyresgästen inte får ha misskött sig grovt genom att exempelvis inte betala hyran, vanvårda bostaden eller hyra ut lägenheten i andra hand utan hyresvärdens tillstånd. Besittningsskyddet gäller främst för förstahandsgästen.
Ett köp av en bostadsrätt innebär att ni erhåller en rätt att bo i en av de lägenheter som finns i bostadsrättsföreningens fastighet. Denna rättighet kan ni sälja om ni skulle välja att byta boende. Föreningens uppgift är att upplåta lägenheter, vilket endast kan ske till den som är medlem i föreningen. För att täcka föreningens kostnader för fastigheten betalas en avgift till föreningen. Som ägare till en bostadsrätt ansvarar ni själva för renoveringar och reparationer av sådant som finns inne i lägenheten, såsom spis, ugn, diskmaskin och liknande. Bostadsrättsföreningen är ansvarig för exempelvis vattenledningar som är gemensamma för flera lägenheter. Vill ni göra större ändringar i lägenheten måste ni få tillstånd för detta av bostadsrättsföreningen. För att hyra ut er bostadsrättslägenhet krävs godkännande av föreningen, om det finns inskrivet i föreningens stadgar.
Ägarlägenhet är en bostadsform som infördes år 2009 och som innebär att innehavaren äger lägenheten. Ägarlägenheten finns i en egen tredimensionell fastighet som ägaren disponerar helt enligt eget tycke. Äganderätten innebär att ni kan renovera eller hyra ut ägarlägenheten utan att behöva någon annans godkännande. En ägarlägenhet är en egen fastighet, vilken närmast kan jämföras med vad som gäller för ägandet av t.ex. ett radhus. För gemensamma utrymmen, såsom yttertak, fasad, hiss m.m. skapas ofta en samfällighetsförening som de olika ägarlägenhetsinnehavarna äger del i. Genom samfällighetsföreningen kan ägarna av ägarlägenheterna i fastigheten gemensamt förvalta de delar av huset som påverkar dem alla.
Sammanfattningsvis kan således sägas att de tre boendeformerna innebär olika mått av självbestämmande och olika ekonomiska insatser. För hyresrätt utgår en månatlig hyra, det vill säga ingen ekonomisk insats. Köp av en bostadsrätt och ägarlägenhet innebär en betydande ekonomisk insats vid själva köpetillfället, dock är självbestämmandet större än vad som är fallet för en hyresrätt. En ägarlägenhet har ofta en relativt låg avgift till samfällighetsföreningen. Storleken på avgiften till en bostadsrättsförening varierar bland annat utifrån fastighetens ålder och föreningens ekonomi.
Lycka till i ert forsatta bostadssökande.
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!