Bilar från A till Ö: Bilarna som färdades från A till B

Har man sagt A får man säga B. Sen får man se. Det är en regel som flera biltillverkare har rättat sig efter.

Flera biltillverkare har kallat sin första modell A. Ett sådant namn är kanske inte särskilt fantasifullt eller originellt, men det är ett fullt förståeligt val. Man behöver inte vara rädd för att klampa in på någon annans territorium – det torde knappast vara juridiskt möjligt att ha ensamrätt till en bokstav. Dessutom är A en ovanligt bra bokstav. Den kommer först, och den som kommer först är ju ofta den som vinner och som får vår beundran.
När A används som betyg är det nästan alltid det högsta betyget. A-laget består av idrottsföreningens skickligaste spelare. För några årtionden sedan talade man om ”A-barn”, en kuslig benämning på barn som ansågs särskilt intelligenta, duktiga och/eller friska. Och i Uppenbarelseboken i Bibeln uppges Gud ha sagt ”jag är A och O”, vilket verkar syfta på att Gud skulle vara allsmäktig, allestädes närvarande, evig och alltings upphov. Att det står ”A och O” i stället för ”A och Ö” beror på att Uppenbarelseboken ursprungligen är skriven på grekiska, och i det grekiska alfabetet är A (alfa) och O (omega) den första respektive sista bokstaven. Det handlar alltså om att något är så stort att det omfattar både det första och det sista (och allt däremellan). Även nu för tiden kan vi säga att något ”är A och O” när vi menar att något är mycket viktigt.

Bör bli B
Att en biltillverkare väljer att åka snålskjuts på alla positiva A-associationer är alltså inte att undra på. Men om man har sagt A får man säga B. För ett bilmärke som varit så framgångsrikt att det lyckas lansera en ny modell efter sin A, aktualiseras frågan vad denna ska heta. Man kan ju inte gärna presentera en helt ny bil och kalla den samma sak som den förra. Konsekvensen kräver förstås att den nya benämningen blir B.
Det mesta kända av de bilmärken som gått från A till B är förmodligen Ford. Detta företag var så framgångsrikt – och tyckte så bra om sitt pedagogiska namngivningssystem – att man efter Model B, som kom 1904, fortsatte genom alfabetet ända till T (även om alla bokstäver däremellan inte kom så långt att de blev färdiga bilmodeller). Men Ford verkar ha föredragit bokstaven A, för när företaget 1927, efter modell T, skulle signalera att man inledde ett helt nytt kapitel i bilmärkets historia, då gick man tillbaka till alfabetets första bokstav och byggde en andra A-Ford. Och 1932 kom en andra B-Ford.

Återvände till A
Även Audi började med A. Den första Audi-modellen, som kom 1910, hette Typ A. Men redan samma år var det dags för Typ B 10/28 PS, vilket ju måste sägas vara raskt marscherat (vissa behöver ju flera år för att ta sig från A till B). Och 1912 kom Typ C. Denna modell har Bilar från A till Ö tidigare berättat om, men då under rubriken Alpensieger (på svenska ”alpsegrare”) – ett smeknamn som bilen fick efter att bilmärkets grundare August Horch vunnit det österrikiska Alprallyt med sin Audi Typ C 18/35 PS. Audi fortsatte alltså att avancera genom alfabetet. Men liksom Ford verkar Audi ha en förkärlek för dess första bokstav. På senare år har Audi nämligen återvänt till A med modellerna A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 och A8.

Även Citroën blev med B
En annan biltillverkare vars resa gått från A till B är Citroën. Märkets första modell kom 1919 och hette A, eller om man så vill Citroën Type A 10 CV. I detta namn står bokstäverna ”CV” för ”chevaux-vapeur”. Ordagrant översatt till svenska blir det ”ånghästar”, men man menar effektenheten hästkrafter. I dåtida modellbeteckningar är det aldrig den ”riktiga” motoreffekten som avses, utan antalet så kallade skattehästkrafter, det vill säga en teoretiskt framräknad effekt som bestämde fordonsskatten. År 1921, två år efter avfärden från A, anlände Citroën till B. Det verkar dock som om företaget tyckte att den nya bokstaven inte riktigt räckte till för att betona att detta var en helt ny bil, så man lade för säkerhets skull till siffran 2. Tvåan hade nämligen inte något att göra med vare sig verkliga eller teoretiskt uträknade hästkrafter. Senare kom dock ytterligare Citroën-modeller där bokstaven B följdes av siffror, till exempel B10, B11 och B15, och då var det åter antalet skattehästkrafter som avsågs.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!