Foto: Maria Wall

Vi flytt int’ del 2

Sådärja. Nu rasar debatten över hela Sverige om den nya regionuppdelning som diskuteras där landet ska uppdelas i sex regioner för att på något vis bli hanterbara och mer jämlika än tidigare uppdelningar med landsting och län. Som jag förstår handlar det om att spara in på administration och byråkrati men kanske också att uppfinna regioner som självständigt kan arbeta med bidragsansökningar gentemot EU i sina egna projektområden?

Tillskyndarna av den nya indelningen har fått för sig att ju större befolkning som ryms inom samma region, desto mera tyngd har de att få sin vilja igenom, brukar det heta. Ja så kanske det fungerar. När byråkraten tänker till.

Vi förblir ändå svaga
Vi som bor här i Norrland, med länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland, sitter på halva Sverige när det gäller landmassan, men vår befolkning i våra 44 kommuner är inte fler än 880 000 invånare. Som jämförelse kan nämnas nya region Stockholm-Gotland som är minst när det gäller landmassa men har flest befolkning med 2,2 miljoner invånare.
Om vi skulle delta i en omröstning mot denna pytteregion skulle vi alltså förlora. Vi må ha de största älvarna, de flesta gruvorna och hur mycket skog som helst att förädla, ingen skulle ändå bry sig. Vi förblir ändå svaga i demokratisk mening och det är nog i skenet av det vi hör röster höjas om ett självständigt Norrland? Ja kanske det. Och vissa kräver nu även en folkomröstning.

Axel Oxenstierna och Ardalan
Shekarabi
Den kommitté som har gjort utredningen om de nya regionerna är ledd av Barbro Holmberg. Hon var tidigare minister hos socialdemokraterna nuvarande civilminister Ardalan Shekarabi säger sig vara nöjd med kommitténs arbete hittills. Här har vi också svaret på att Region Västerbottens ledning med regionrådet Erik Bergkvist (S) och kommunikationschef Thomas Hartman (S) engagerar sig hårt i frågan. Att bryta upp en indelning av riket som härstammar från Axel Oxenstiernas tid på 1600-talet kan ju också vara en utmaning. Tänk om de lyckas knäcka fogdarna!
Om förslaget går igenom innebär detta också att länsstyrelserna och landshövdingarna försvinner. Nu ingår även dessa i remissrundan och för några veckor sedan fick vi se hur samtliga hövdingar i norrlandslänen gick emot förslaget och gav ett tillspetsat svar. Inte oväntat, konstaterade förre kommunalrådet Lennart Holmlund från Umeå i en blogg. ”De tappar ju sina jobb!”

Kan fyra sänken bli ett flöte?
Kommunerna i Norrland har försökt överleva med kommunsammanslagningar för att minska kostnader för administration och byråkrati. Nu kan man inte slå ihop fler? Näst i tur är landstingen som går back i varje län och frågan är, kan man minska sjukvårdskostnaderna om man gör regionen större? Eller som någon sa: ”Kan fyra sänken bli ett flöte?”
Jag vet att Region Västerbottens slåss för att bevara Umeå universitetssjukhus och sätter det som främsta mål i en ny storregion. Allt annat vore fel, men ändå. Var finns de stora visionerna?
Jag upprepar: Vi må ha de största älvarna, de flesta gruvorna och hur mycket skog som helst att förädla, men varför har vi inte gjort som i Norge? Där får energiföretagen skatta några procent vid källan så det tillfaller bygden där elkraften utvinns. På samma sätt borde gruvföretagen skatta för den åverkan på miljön de gör där malmen tas.
Moderaterna vill ha folkomröstning om storregionen, men att föreslå den här typen av beskattning för att rädda Norrland lär de väl inte föreslå. Det är väl för socialistiskt kan jag tänka. Även om det kanske skulle gynna oss.

Ja du Nicklas. Att Bob Dylan fått nobel-priset i litteratur har skakat om den kulturella parnassen. Är det inte kanske dags att lägga ner den Svenska Akademien och deras 1700-tals-fasoner?
BENNY KARLSSON

Fler Krönikor
Klicka och läs!