Foto: Camilla Ödling

Upptäck Umeås arkitektur

Bil & Bostad uppmärksammar stadslandskapets många intressanta byggnader. En heltäckande guide om de olika objekten och annan arkitektur hittar du i stadsbyggnadskontorets presentation ”Arkitektur Umeå”.

ELSA WIKNERS HUS
Uppförd: 1916
Adress: Storgatan 42
Arkitekt: Erik Eriksson

Frontespisen har en bruten takform ovanför ett burspråk. På nedervåningen finns det butiker och på övervåningen är det bostäder. Eftersom när man i efterhand byggt bostäder även på vindsvåningen så har de tidigare nationalromantiska takkuporna ersatts av stora takfönster.

RYTTMÄSTARE SANDSTRÖMS HUS
Uppförd: 1919
Adress: Västra Norrlandsgatan 19
Arkitekt: Erik Eriksson

Vid Vasagatans norra ände ligger den halvrunda tomten. På grund av den halvrunda formen fördelades huset till många olika fogade volymer sammansatta med varandra. Burspråken betonar byggnadens mittparti. Flyglarnas gavlar sitter som frontespiser på sidoflyglarna. Från början var färgen på fasaden brun. Huset är av nationalromantisk stil med inslag av jugend.

RINGSTRANDSKA VILLAN
Uppförd: 1899
Adress: Storgatan 67
Arkitekt: Gustaf Lindgren

Nils G Ringstrand anställdes som skogschef för Mo och Domsjö AB i Umeå 1897. Då ville han ha en vacker bostad på sin nya hemort. Han kontaktade arkitekten Kasper Salin som ritat skogsbolagets arbetarbostäder i amerikansk spånbyggnadsstil, vilket tilltalade Ringstrands smak. Villan uppfördes senare av Salins kollega, Gustaf Lindgren och har ett nationalromantiskt formspråk och fornnordiska delar. Miljön inne i huset har fri planlösning vilket gör att det blir en ojämn fasad.

Fler Artiklar
Klicka och läs!