Bilar från A till Ö: Ayrton & Perry – bilen som fanns före bilen

För några år sedan såg man inte en enda elbil i trafiken. Nu blir de fler och fler. Detta gör att man kan tro att eldrivna bilar är en ganska ny uppfinning. Men elbilen Ayrton & Perry byggdes faktiskt redan 1881 – flera år innan bilen uppfanns.

Hur hänger nu detta ihop, att jag påstår att en eldriven bil fanns före bilen? Är jag en gammal fossilstofil som tycker att elbilar inte är ”riktiga” bilar? Nej, påståendet att elbilen kom före den första bilen är nog lite tillspetsat. Men trots att den vagn som troligen var den första någorlunda trafikdugliga elbilen, den brittiska bilen Ayrton & Perry, kom 1881 – alltså fem år innan den tyske ingenjören Karl Benz fick patent på sin uppfinning – är det ändå Benz som kallas bilens fader. Och hans Motorwagen (på svenska ”motorvagn”) brukar betraktas som den första bilen.
En annan tysk, Gottlieb Daimler, hade arbetat med sin motordrivna vagn samtidigt som Benz, men Benz var lite snabbare med att ta patent på sin konstruktion. (Efter att han 1896 tagit patent på sin Motorwagen började han kalla den Patent-Motorwagen.)

Benz byggde bensinbil
Men även om Benz’ konstruktion ansågs tillräckligt unik, självständig och praktiskt användbar för att beviljas patent, var detta ingalunda första gången som någon fick en vagn att röra sig utan att någon människas eller djurs muskelkraft var inblandad. Redan på 1700-talet hade man lyckats driva vagnar med ångmaskiner. Att vi ser Benz som bilens fader är nog för att hans uppfinning – det första praktiskt användbara fordonet med bensinmotor – i tillräckligt hög grad liknar det som vi nu kallar bilar. Och sedan Benz’ dagar har vi vant oss vid att bilar, det är vagnar med bensinmotorer. För det är inte så att Benz’ bil besitter några särskilda ”bil-kvaliteter” som Ayrton & Perrys vagn saknade.
Tvärtom är likheterna mellan de båda fordonen slående. Båda var trehjulingar. Var och en av dem hade en axel med två stora drivhjul samt ett mindre, styrande hjul. På båda bilarna överfördes motorkraften till axeln med de stora hjulen via en kedja. Ingen av bilarna hade ratt utan styrdes med rorkultliknande reglage. Båda var helt öppna vagnar utan vare sig dörrar, väggar, fönster, tak eller bagageutrymme. Man kan säga att de mer liknade otympliga rullstolar än moderna bilar. Det som skiljer de både bilarna åt är att Ayrton & Perry-vagnen hade sitt styrhjul där bak, medan Benz’ bil hade det där fram. Och så förstås att den ena var eldriven och den andra hade bensinmotor.

Batterier behövs
Med tanke på att bilens födelse brukar dateras till år 1886 kan man välja att bli imponerad av det faktum att den första trafikdugliga elbilen kom redan 1881. Men man kan också välja ett lite gnälligare perspektiv och fråga sig: Varför tog det så lång tid? Elmotorn var ju redan uppfunnen – man brukar säga att den första maskin som omvandlade elektricitet till rörelseenergi byggdes 1821 av den brittiske fysikern Michael Faraday. Och redan år 1800 hade den italienske fysikern Alessandro Volta konstruerat den anordning som brukar betraktas som det första batteriet. Förklaringen är väl helt enkelt att det var mycket som skulle stämma. En elmotor är förstås oundgänglig i en elbil. Men för att en elbil ska kunna existera måste det finnas batterier som kan laddas efter att de blivit urladdade – inte bara en, två eller tre gånger utan många gånger i följd. Batterierna måste också kunna lagra tillräckligt mycket energi. Och för att elbilsägaren ska kunna ladda sina batterier behövs förstås ett utbyggt elnät. Och för att man ska kunna distribuera ström i stor skala behövs kraftverk med effektiva generatorer. Och så vidare.
Det där med att lagra den mängd energi som behövs för resan, det är fortfarande ett område där bland annat bensinbilar har ett försprång. Men när det gällde övriga prestanda var Benz-bilen och Ayrton & Perry-vagnen i stort sett likvärdiga. Båda hade en effekt på ungefär en halv kilowatt, och bådas toppfart låg runt 15 km/h. Dessa hiskeliga hastigheter kan kanske få oss att tro att bilmärket Ayrton & Perry-skulle vara uppkallat efter den brasilianske formel 1-föraren Ayrton Senna. Så är dock inte fallet, för han föddes inte förrän nästan åttio år efter den engelska elbilen. Bilens namn, Ayrton & Perry, kommer från de båda vetenskapsmän som konstruerade bilen; engelsmannen William Ayrton och irländaren John Perry.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!