Foto: Jimmy Widerlund

Umeå får miljöanpassade och moderna parkeringar

Kraven på en god stadsmiljö kan vara svåra att kombinera med målen om tillgänglighet i en stadskärna. Umeå växer i takt med ett stadigt byggande, och förtätningen av centrum har föranlett behovet av nya parkeringsalternativ.

Umeå stad är i ständig förändring. Bara under de senaste åren har stadskärnan genomgått en rad olika förvandlingar. Nya kulturella mötesplatser har slagit rot, samtidigt som moderna inrättningar har öppnat sina portar, och de framtida byggprojekten låter inte vänta på sig. Väven, Navet och Utopia var bara början. Persontrafiken som går genom centrum kan verka oföränderlig, men kanske bara för att fordonstrafiken har anpassat sig.
– Det är främst gatuparkeringarna som har påverkats av att det byggs så mycket inne i city. De har också blivit mindre till antalet, på grund av förändringarna som skett här den senaste tiden, säger Curt Jonsson, affärsutvecklare på Upab, Umeå Parkerings AB.
En av förändringarna på parkeringsfronten återfinns i anslutning till det nya badhuset. Parkeringshuset Navet, med infart från Östra Kyrkogatan, öppnades i början av maj och har en kapacitet på 215 platser. Det är inte bara det senaste parkeringsalternativet i Umeå, utan även det första parkeringshuset som öppnat i staden sedan 1986. Och fler parkeringsanläggningar av det här slaget är att vänta.
– Närmast på tur är Järnvägsallén, berättar Curt Jonsson, där arbetet redan har börjat. Det ska rymma 240 platser när det står klart, kring mitten på nästa år, vilket förhoppningsvis kommer att förbättra parkeringssituationen där på östra sidan.

Begränsad framkomlighet
Det här bygget innebär dock att parkeringen Järnvägsallén Öst är avstängd under tiden. Andra områden som i dagsläget påverkas av byggprojekt av olika slag är Rådhusparken och Rådhusesplanaden, där både parkering och framkomlighet är begränsad för tillfället.
– Vid Rådhuset kommer det också att vara nya förutsättningar när torget är klart, då det endast kommer finnas handikapparkeringar där. Allt utifrån kommunens planer för området, säger Curt Jonsson.
– Hur vi löser problemen som uppstår när vi tillfälligt tvingas stänga en parkering, fortsätter han, beror helt på situationen. Vanligtvis hänvisar vi till andra parkeringar, genom kampanjer, skyltning eller personal på plats. Det är viktigt att tipsa besökare om alternativen och fördela utifrån kapaciteten.
Direktiven som man följer ämnar alltså göra det lättare och smidigare för besökare att kunna parkera inne i centrala Umeå. Det innebär således att besöksparkeringar, som de i parkeringshuset Navet, fortsatt kommer vara samlade inne i stadskärnan. Medan arbetsplatsparkeringar, likt anläggningen som upprättas vid Järnvägsallén, kommer återfinnas i periferin även i fortsättningen. Dock i ännu större utsträckning.
– Vi jobbar för en bättre tillgänglighet, bland annat genom att minska långtidsparkering inne i city, det vill säga arbetsplatsparkeringen, som istället ska flyttas till utkanterna av stadskärnan. Vi styr inte det här, utan sätter bara upp villkor för hur man parkerar. Det är helt enkelt avgifterna som reglerar hur länge man kan parkera på en viss plats, menar Curt Jonsson.

Hållbara projekt
Upab ansvarar för drift och parkeringsövervakning av all gatumarksparkering inom Umeå kommun, samt i de egna parkeringsanläggningarna. En central del av verksamheten handlar om hållbarhet, som i sammanhanget rör frågor om allt från resurs- och energiförbrukning, till hur invånare själva kan bidra i stadsutvecklingen.
Hållbarhetschef på Upab är Frida Sandén.
– Hållbarhetsarbetet är en process som inte alltid syns utåt, berättar hon. Man kan säga att det sker på två plan, ett inom staden och ett inom företaget, där vi exempelvis ser över tillvägagångssätten när nya parkeringshus ska byggas. Men ett synbart projekt som vi har arbetat mycket med är Grönt parkeringsköp. Det är ett sätt ge fastighetsägare möjlighet att ta ansvar för hyresgäster och deras anställdas resor till och från fastigheten, på annat sätt att enbart erbjuda bilparkering enligt bilparkeringsnormen.

Fler besöksparkeringar
Grönt parkeringsköp innebär att fastighetsägare får en reducerad parkeringsnorm, förutsatt att de antar några specifika åtaganden. Överenskommelsen i fråga medför skyldigheten att ansluta fastigheten till en bilpool, ordna uppvärmda parkeringsytor och omklädningsrum för cyklister, samt att betala en avgift till vad som kallas för en Mobility Managementfond. I utbyte tillhandahåller Upab resurser inom Mobility Management, som ska främja användandet av miljöanpassade färdsätt, samt ordnar parkeringslösningar för anställda utanför stadskärnan.
– I takt med att arbetsplatsparkeringar flyttas längre från stadskärnan kan fler besöksparkeringar i attraktiva och centrala lägen frigöras. Det här betyder att vissa av de som arbetar inne i stan kan behöva gå upp till sex hundra meter för att komma till jobbet. Alla tycker naturligtvis inte om det, men det är i linje med de direktiv vi har fått, säger Frida Sandén, innan hon avslutar med några tankar om framtiden.
– Den här branschen utvecklas i snabb takt och det ställs allt större krav på anpassade parkeringar. Utvecklingen av exempelvis elfordon är någonting vi tror på, och någonting vi tror är på ingång, vilket i sin tur ställer nya krav. I dag finns omkring tjugo laddare i stadskärnan. Det rör sig främst om långsamladdare, som är fördelade på Nanna och Parketten. Vi har valt att sprida ut dem så, men nätverket byggs ut kontinuerligt i samarbete med Umeå energi. Det kommer nog att dyka upp fler redan under hösten.
JIMMY WIDERLUND

Fler Artiklar
Klicka och läs!