Advokaten Agneta: Köpa bil av bilfirma eller privatperson?

Vad gäller vid köp av begagnad bil? Hej Agneta! Jag ska köpa en begagnad bil och har kollat både på internet och i tidningar där privatpersoner säljer bilar och hos bilfirmor. Är det någon skillnad om jag köper en bil av en privatperson eller av en bilfirma? Vad händer om det visar sig vara något fel på bilen? Farid

Hej,
Tack för din fråga.
Det föreligger betydande skillnader om du köper bil av en privatperson jämfört med en bilhandlare. Om du köper en bil från ett företag är du exempelvis enligt lag mer skyddad och har fler rättigheter, än om du köper en bil av en privatperson.
När du köper en bil från en annan privatperson är köplagen tillämplig. Köplagens regler går helt eller delvis att avtala bort. Detta innebär att det är det ni avtalar som gäller, och det blir därmed extra viktigt att ett skriftligt avtal upprättas. I avtalet bör allt ni kommer överens om nedtecknas. Muntliga avtal om köp av bil är giltiga, men vid eventuella problem kan det vara svårt att bevisa vad som verkligen har överenskommits.
Om du istället köper en bil från ett företag som säljer bilar, en bilhandlare, är konsumentköplagen tillämplig. Konsumentköplagen är en tvingande skyddslag till konsumentens förmån. Detta betyder att en bilhandlare bara kan ge dig bättre, aldrig sämre, villkor än vad som anges i konsumentköplagen.
Om du köper en bil av en privatperson är det viktigt att du kontrollerar att den som säljer bilen verkligen är bilens ägare. Kontrollen sker enklast genom att ringa till vägtrafikregistret eller genom att använda vägtrafikregistrets sms- eller e-posttjänst som du finner via www.transportstyrelsen.se.
Efter en ägarkontroll bör du kontrollera att bilen är betald. Be gärna säljaren att få se kvittot. Det förekommer att bilar säljs med så kallade äganderättsförbehåll, vilket innebär att den ursprungliga säljaren kan återta bilen för det fall bilen inte är betald. Om ett äganderättsförbehåll finns kan det i vissa fall finnas inskrivet i vägtrafikregistret. Om inget äganderättsförbehåll framgår av vägtrafikregistret, bör du för säkerhets skull även kontakta bilens tidigare ägare för att försäkra dig om att allt är i sin ordning och att bilen är fullt betald.
Oavsett om du köper bilen från en bilhandlare eller en privatperson är det viktigt att tänka på att skulder som hänför sig till bilen såsom fordonsskatt, trängselavgifter och felparkeringsavgifter enligt nya regler från den 1 juli 2014 följer med bilen. Skatterna och avgifterna kan träffa dig som köpare om dessa inte är betalda av säljaren innan överlåtelsen. Köper du av en bilhandlare är givetvis detta ofta redan kontrollerat, men för säkerhets skull kan det vara bra att undersöka att skatter och avgifter är betalda, så du inte drabbas av oförutsedda kostnader efter bilköpet.
Ofta säljer privatpersoner sina bilar i ”befintligt skick”. Skulle fel uppkomma på bilen som hänför sig till tiden före köpet gäller enligt köplagens regler att du som köpare ansvarar för desamma, om ingenting annat har avtalats och om du som köpare måste antas ha känt till felet vid köpet. Om du undersökt bilen, eller valt att inte undersöka bilen trots säljarens uppmaningar, får du som huvudregel inte åberopa fel som du borde ha uppmärksammat vid en undersökning av bilen. Det bör dock noteras att även om säljaren sålt bilen i ”befintligt skick” ansvarar säljaren för sådana uppgifter som säljaren lämnat om bilens egenskaper eller användning och som kan antas ha inverkat på ditt köp. Om säljaren underlåtit att upplysa dig om något väsentligt förhållande rörande bilen som du som köpare kunde ha räknat med att bli upplyst om, ansvarar säljaren även för dessa fel. Slutligen kan säljaren bli ansvarig för fel om bilen är i väsentligt sämre skick än du som köpare – utifrån bilens pris och övriga omständigheter – kunde ha räknat med.
Som konsument är det betydligt tryggare att köpa en bil av en bilhandlare. Bilhandlaren ansvarar exempelvis för fel som fanns på bilen vid avlämnandet, även om felet visar sig först senare. Fel som uppkommit efter det du köpt bilen ansvarar du som köpare normalt för. Enligt en särskild regel i konsumentköplagen presumeras dock bilhandlaren vara ansvarig för fel som visar sig inom sex månader från den dag då du hämtade bilen, om inte bilhandlaren kan visa att felet uppkommit efter avhämtningen. Uppkommer felet efter sex månader är det upp till dig som köpare att bevisa att felet fanns redan vid avhämtningen av bilen. Om bilhandlaren frivilligt har lämnat garantier för bilen eller dess egenskaper under en viss tidsperiod gäller naturligtvis detta istället, förutsatt att det inte innebär en inskränkning av konsumentköplagens regler.
Sammanfattningsvis är det, som i huvudsak redovisats ovan, stor skillnad juridiskt om du köper bilen av en privatperson jämfört med en bilhandlare. Lycka till med ditt bilköp.
AGNETA GUSTAFSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!