Bilar från A till Ö: Aygo – liten och låter bra

Helt påhittat. Betyder inget men syftar på rörlighet. Låter bra på japanska och tilltalar unga i Europa. Så kan man sammanfatta några av förklaringarna till namnet Aygos ursprung.

Aygo är den minsta bilmodell som Toyota säljer i Europa. Bilarna tillverkas i Kolín i Tjeckien, i en fabrik som ägs gemensamt av Toyota och Peugeot. I denna fabrik byggs även modellerna Peugeot 108 och Citroën C1, som är framtagna tillsammans med Toyota Aygo. De tre bilmodellerna har mycket gemensamt, även om de till det yttre skiljer sig åt. Aygo lanserades 2005 men har under åren ändrats och fått ett nytt utseende. Enligt Toyota har den lilla bilen ”fräcka former” och en ”uppfriskande modern utstrålning”. Bilen uppges också vara en ”smart liten underhållare med storstadsattityd”. Med modellen Aygo vänder man sig till bilköpare som är yngre än den genomsnittliga Toyota-ägaren. Målgruppen är unga, designintresserade och aktiva människor som bor i storstäder. På grund av deras aktiva livsstil har de behov av bil för att ta sig till olika ställen, men just för att de bor i storstäder behöver denna bil vara liten och lätt att manövrera och parkera.
Aygos ”kusiner”, Peugeot 108 och Citroën C1, marknadsförs på nästan samma sätt som Toyota Aygo. Peugeot beskriver 108:an som en ”sofistikerad stadsbil” och talar om ”modellens skarpa utseende, de snygga linjerna”. Man skriver också att modellen har ”elegant och chic design, utformad för ett liv i stadsmiljö”. Och när Citroën marknadsför C1 i Storbritannien använder man ord som ”modern, urban chic”. Man berättar om dess ”fräcka blick” och ”uppkäftiga stil”.

Obekräftad äppelkoppling
Namnet Aygo uttalas som de engelska orden ”I go”, som betyder ”jag åker” eller ”jag far”. Enligt vissa källor har Toyota med detta namn försökt skapa associationer till elektronikföretaget Apples produkter, eftersom dessa anses utstråla ungdomlighet, nyskapande och djärv formgivning. Flera av Apples varumärken har namn som börjar med ett litet I följt av en stor bokstav. I i-namnen i fråga, till exempel iPod, uttalas i:et som den engelska bokstaven (och det engelska ordet) I, det vill säga ”aj”. Men för att inte riskera att hamna i rättstvister med Apple ska Toyota ha valt ett namn som bara när det gäller uttalet – inte i fråga om stavningen – påminner om Apple-namnen. Förklaringen kan låta långsökt, och Toyota har inte bekräftat att detta skulle vara orsaken – eller en del av orsaken – till att företaget valde namnet Aygo. Undertecknad är lite skeptisk till hypotesen, framför allt för att de flesta av Apples ”i-namn” är nyare än namnet Aygo. Det var egentligen bara iPod som hade kommit innan Aygo lanserades. Denna produkt kan säkert anses banbrytande, men det verkar inte så troligt att Toyota skulle räkna med att den hade så stor makt över människors tankebanor att det skulle vara en betydande fördel att ge en bilmodell ett namn som påminde om den. Däremot verkar man hos Toyota (och Peugeot och Citroën) vara övertygad om att vägen till den unga, trendkänsliga bilköparens hjärta går via väl integrerad modern kommunikationsteknik, till exempel möjlighet att använda musikspelare eller smartphone i bilens så kallade multimediasystem.

Låter bra i Japan
Enligt många källor – varav flera anger att de fått uppgiften från Toyotas PR-folk – syftar namnet Aygo (som alltså uttalas som något som betyder ”jag åker”) på den frihet och rörlighet som behövs för den aktiva livsstil som de tänkta bilköparna antas ha. Att namnet skulle ha någon särskild mening avfärdas dock av Bengt Dalström, kommunikationsansvarig på Toyota Sweden AB.
– Aygo är en sammansättning av ändelser som låter bra på japanska men saknar i sig betydelse, förklarar han.
Den som var ansvarig för att ta fram namnet var den tyske namngivningskonsulten Werner Brandl. I marknadsföringen av sitt namngivningsföretag skriver han att hans uppgift var att ta fram ett kort namn (fyra bokstäver) och att namnet skulle tilltala ”unga förare i hela Europa”. Namnet skulle dessutom förstås vara ledigt och möjligt att snabbt och enkelt registrera som varumärke. ”Lösningen var Aygo”, skriver Brandl, som uppenbarligen är mycket nöjd med sitt namnförslag. Enligt honom är namnet helt påhittat. Brandl nämner inte orden ”I go” som inspirationskälla, men i likhet med många andra som försökt förklara namnet konstaterar han att namnet ”innehåller en anspelning på rörlighet”.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!