Att köpa sin första bostad

Flera olika undersökningar visar att många unga har svårigheter att få egen bostad. Särskilt i storstäder är det svårt för unga vuxna att hitta ett första, eget hem.

I en Sifo-undersökning som genomförts på uppdrag av Skanska framgår att de flesta unga vuxna, nära åtta av tio, vill kunna äga sitt eget boende. Men i städer med bostadsbrist är det inte helt lätt, detta då bostäderna helt enkelt inte räcker till vilket i sin tur medför att efterfrågan ökar och prisnivåerna gör upp.
55 procent av de tillfrågade i Skanskas undersökning svarar att boendekostnaden behöver bli lägre för att de ska ha en möjlighet att få tag i en egen bostad. Var femte ung storstadsbo uppger att de behöver låna pengar av sina föräldrar till bostadsköpet, och närmare var fjärde person mellan 18-30 år anser att kravet på kontantinsatsen bör vara lägre.
Även Swedbank har med hjälp av Sifo låtit undersöka boende- och sparsituationen för unga – människor mellan 16 och 34 år. Här framgår att 45 procent inte bosparar, men lika många svarar att de själva eller deras föräldrar sparar till deras framtida boende. Unga män utmärker sig genom att över hälften inte sparar för sitt framtida boende.
– Det är bra att hälften av de unga sparar till ett boende, men för den andra hälften blir det tufft att komma in på bostadsmarknaden. På många orter är det svårt att hitta hyreslägenheter, då behöver man i stället köpa sin bostad och det blir svårt utan pengar till kontantinsats, säger Arturo Arques, privatekonom på Swedbank och Sparbankerna.
Undersökningen visar också att två tredjedelar av de unga oroar sig för sitt framtida boende. Mest oroar sig kvinnor och de under 25 år.
– Genom att börja spara till en kontantinsats tidigt ökar möjligheterna att skaffa sig en bostad, säger Arturo Arques.

Föräldrar hjälper till
Enligt en undersökning från Mäklarhuset oroas föräldrar över hur bostadsbristen påverkar barnens möjligheter att skaffa en egen bostad. 26 procent av föräldrarna anser att deras barn har goda möjligheter att skaffa en egen bostad när de är mellan 20 och 25 år gamla, medan 71 procent anser att möjligheterna är små. En stor del, 77 procent, känner ett ekonomiskt ansvar för att hjälpa sitt barn att köpa en bostad.
Likande resultat presenterades i en medlemsundersökning från Mäklarsamfundet i somras. Där uppger 73 procent av de tillfrågade fastighetsmäklarna att förstagångsköparen får hjälp av någon utöver banken med finansieringen av den första bostaden. I de flesta fall är det föräldrar som är medfinansiärer. Dessa kan låna ut pengar till kontantinsatsen eller stå som delägare eller medlåntagare till bostaden.
– Vi ser tydligt att allt fler bostadskonsumenter, framför allt de som ska in på marknaden för första gången, saknar tillräckligt sparande, säger Ingrid Eiken, VD Mäklarsamfundet.
Vidare visar Mäklarsamfundets undersökning på tre faktorer som påverkar bostadsmarknaden. Den främsta är utbudet, men även medias rapportering och ränteläget spelar in.
– Det som krävs är åtgärder som ökar utbudet av bostäder, samtidigt som sparande stimuleras genom exempelvis avdragsrätt för bosparande, säger Ingrid Eiken.
JONNY BERGGREN

TIPS: Sparande
• Som förälder är det bra att så tidigt som möjligt försöka börja spara till dina barn. För att exempelvis spara ihop 165000 kronor kan du under 20 års tid spara 350 kronor per månad jämfört med 2350 kronor per månad om du sparar i fem år.
• Gör en budget över dina inkomster och utgifter för att få en bättre överblick över hur mycket du kan spara varje månad.
• Om möjligt, jobba extra och dra ner på småutgifter för att få pengar över att spara.
• För att minska oron för ditt framtida boende, börja spara så tidigt som möjligt. Det tar tid att spara ihop till en kontantinsats. Ju tidigare du börjar spara desto mindre behöver du spara varje månad.
Källa: Swedbank

Fler Artiklar
Klicka och läs!