Bilar från A till Ö: Avant, Avanti och Avantime – framförfordonen

Från forntida förtrupp till elegant och modern. Denna vecka handlar Bilar från A till Ö om några bilnamn som ville vara före sin tid.

Det franska ordet ”avant” kan vara både adverb och substantiv. Som adverb betyder det ”förr”, ”förut”, ”innan” eller ”före”; som substantiv ”förskepp” eller ”anfallsspelare”. Adverbet ingår i ordet ”avant-garde” som från början betydde ”förtrupp”. Med tiden har den strikt militära betydelsen kommit att ersättas av en överförd betydelse, som kan sägas vara ”den som ligger längst fram i utvecklingen” eller ”den som är nyskapande”. Från det krigiska språkbruket, med dess denotationer av detonationer, har man alltså gått till något som de allra flesta uppfattar som något positivt och som från franskan lånats in till flera olika språk, antingen med i stort sett samma stavning , som i engelska och svenska (bruket av bindestreck kan dock variera), eller med vissa förändringar, som i tjeckiskans ”avantgarda” eller ryskans ”avangard”.
När ord som ”avant” och ”avant-garde” framkallar positiva associationer är det ju inte så konstigt att de ger upphov till varumärkesnamn, till exempel namn på bilar. Namnet på Renault-modellen Avantime är en korsning mellan ”avant” och det engelska ordet ”time”, som betyder ”tid”. Före sin tid, ska man alltså förstå det som.
Avant var elegant
Det är nog inte heller omöjligt att det franska adverbet utgjorde en del av inspirationen när den tyska biltillverkaren Audi valde namnet ”Avant” som beteckning på kombiversionerna av de olika modellerna. (Ordet ”avant” finns inte på tyska, men ”Avantgarde” står i tyska ordböcker.) Att Audi ville ha ett speciellt namn på kombikarossversionerna, i stället för att bara kalla dem kombi, stationsvagn eller herrgårdsvagn, beror på att det var viktigt för Audi att de skulle vara eleganta bilar och inte bara fordon med stort lastutrymme, berättar Eva-Maria Elstner, som tidigare var informationschef på Audi Sverige. Genom att ge dem ett namn som man tyckte var elegant, framhävde man att bilarna var eleganta.
Däremot vet inte Eva-Maria Elstner varför det namn som skulle vara elegant blev just ”Avant”, och hon har inte heller lyckats finna någon annan som vet, trots att hon varit vänlig nog att göra efterforskningar inom Audi-koncernen. Det franska ordet kan som sagt betyda ”förskepp”. Ett skepp kan ju vara elegant och ändå ha ett rejält lastutrymme, men det verkar ändå inte troligt att det var denna betydelse som Audi avsåg. Att de franska orden ”avant” och ”avant-garde” skulle ha med saken att göra framstår däremot som ett mycket rimligt antagande. Detta i synnerhet som Audi använder en reklamslogan som lyder Vorsprung durch Technik (tyska för ”försprång genom teknik”). Å andra sidan har man hämtat ”quattro” (bilmärkets beteckning på fyrhjulsdrivna versioner av de olika modellerna) från italienska. Därför kanske inspirationen till Audis ”Avant” också kommer från det italienska ordet ”avanti”, som betyder ”framåt”.
Ursprunget till både ”avant” och ”avanti” är de latinska orden ”ab” och ”ante”. Ordet ”ab” är en preposition som ofta kan översättas med ”från”, men som i vissa sammanhang betyder ”mot”. Ordet ”ante” kan vara både preposition och adverb och kan bland annat betyda ”framåt”, ”framför”, ”före” eller ”innan”.

Amerikanska Avanti
Avanti är också namnet på en 1960-talsmodell från amerikanska Studebaker. Det verkar inte finnas någon dokumentation om varför Studebaker valde namnet Avanti, men antagligen berodde det på att företagets styrelseordförande ville att denna bil, med dess mycket speciella utseende, skulle uppfattas som nyskapande. Han ville skapa en bil som skulle ”revolutionera allmänhetens smak och förväntningar på vad en [...] bil ska vara” och ”tillhandahålla en måttstock som alla andra skulle bli jämförda med” (citaten är hämtade från boken Cars av Lou Phillips).
När Studebaker gick ur tiden köpte tre av märkets återförsäljare rättigheterna till modellen samt alla Avanti-delar och verktyg som fanns kvar i fabriken. De fortsatte tillverka bilen, men nu i en exklusivare variant som innebar att varje bilköpare själv i stor utsträckning fick bestämma hur bilen skulle se ut. Den nya modellen fick namnet Avanti II. Eftersom de nya ägarna hade köpt rätten att använda namnet Avanti får man anta att namnbytet inte hade med några juridiska spetsfundigheter att göra utan snarare skulle visa att man nu tillverkade en ny och förbättrad version av bilen.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!