Bilar från A till Ö: Autobianchi och andra självisar

Vad kallar du oftast ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul eller medar eller med band och som inte är att anse som en motorcykel eller en moped? Är jag helt ute och cyklar om jag gissar att du helt enkelt säger ”bil”?

Vår vardagliga benämning på detta fordon kommer – som du säkert vet – från det lite äldre ordet ”automobil”. Det är i sin tur är sammansatt av grekiskans ”autos”, (”själv”) och latinets ”mobilis” (”rörlig”). Ordet ”automobil” betyder alltså ungefär ”självrörlig” eller ”självgående”. Benämningen kom att användas om den nya sorts vagnar som började dyka upp för halvtannat sekel sedan. Dessa vagnar verkade kunna röra sig helt själva, utan att någon häst, oxe eller människa gick och drog dem, vilket förstås måste ha varit mycket anmärkningsvärt.
Svenskan har – i likhet med exempelvis norska och isländska – behållit den sista biten av ordet ”automobil”. Vissa andra språk, bland annat, tyska och tjeckiska, har gjort tvärtom och istället behållit den första delen. Det engelska ordet för företeelsen, ”car”, betyder helt enkelt ”vagn”. I bilens barndom sade man ”motor car” (”motorvagn”) för att skilja de nya, självgående vagnarna från de traditionella, som drevs med muskelkraft. Ordet ”car” kommer från latinets ”carrus”, som betyder ungefär ”fyrhjulig vagn”. (Just betydelsen ”fyrhjulig vagn” verkar dock ha fallit i glömska – ordet används även om exempelvis järnvägsvagnar med åtta hjul. Och en finsk tillverkare av busskarosser heter Carrus trots att dessa karosser oftast byggs på chassier med fler hjul än fyra.)

Inte konstigt att köra själv
Även i engelskan förekommer ordet ”automobile” och kortformen ”auto”. Men medan ordet ”Auto” i Tyskland är det mest vedertagna sättet att säga ”bil” (det finns till och med en tysk biltillverkare som med en reklamslogan vill göra sitt märke synonymt med ”das Auto” – alltså ”bilen” i bestämd form) verkar det som om man på engelska använder ordet mer på skoj. Om man överanalyserar ordet kan det kännas lite konstigt att höra om någon som kör omkring i sin själv. Men de allra flesta – både engelsktalande och de som talar andra språk – torde associera till bilar när de hör orddelen ”auto”. Därför blir det inte så konstigt att det finns ett stort antal bilmärken med namn som börjar med det grekiska ordet ”själv”.
Ett av dem är italienska Autobianchi. Detta bilmärke är resultatet av ett samarbete mellan biltillverkaren Fiat, däcktillverkaren Pirelli och cykeltillverkaren Bianchi. Den senare delen av namnet Autobianchi kommer förstås från företagsnamnet Bianchi, som i sin tur kommer från personen Edoardo Bianchi, som grundade företaget.
Ett brittiskt bilmärke med auto-anknytning var Autocarrier, som senare bytte namn och blev betydligt mer känt som AC.
Amerikanska auto-bilar har det funnits gott om. En av dem var Autocar. Den tillverkades från 1897 av Pittsburgh Motor Vehicle Company i Pennsylvania. När detta företag 1899 flyttade till en förort till Philadelphia, på andra sidan delstaten, passade firmanamnet inte längre så bra. Företaget fick då bilens namn och blev The Autocar Company.
En annan amerikansk auto-bil var Autobuggy. Den började tillverkas 1906 av företaget Autobuggy Manufacturing Company i Saint Louis, Missouri. Det engelska ordet ”buggy” betecknade en liten vagn som drogs av en ensam häst. År 1908 bytte företaget namn till ABC Motor Vehicle Manufacturing Company och bilen bytte namn till ABC.

Röda skalbaggar
Det fanns också ett bilmärke som hette Autobug. Det tillverkades av Autobug Company i Norwalk, Ohio, från 1909 till 1910. Det engelska ordet ”bug” kan betyda bland annat ”insekt”, ”vägglus” eller ”fabrikationsfel”, men Autobug Company ville nog inte att bilen skulle uppfattas som vare sig självgående vägglus eller självgående fel. Kanske hade namndelen ”bug” något att göra med ordet ”buggy”, som – som sagt – betecknade en sorts vagn. Men namnet kan också ha uppkommit för att man liknade de små bilarna vid insekter. Under 1900-talets första årtionden tillverkades i USA små, enkla bilar med träkarosser. De kallades Red Bug (”röd insekt”, ”röd skalbagge” eller ”eldskinnbagge”) och senare Auto Red Bug.
Andra amerikanska auto-mobiler var Automotor, den trehjuliga Auto Tri-Car, samt minibilarna Autocycle (två olika märken bar detta namn) och Autoette (minst tre märken hette så). Dessutom har det funnits minst två bilmärken som burit namnet Automatic, men då syftade ”auto” troligen inte på att vagnarna klarade sig utan dragdjur utan på att växellådorna kunde växla själva.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!