Foto: Viktor Lagerborg

Någonting för alla hos bilhandlarna

På lördag, 3 september, kan Umeås bilister och bilentusiaster än en gång fira MRF-dagen tillsammans med Bil & Bostads bilhandlare. – Vi ser det inte som ett vanligt öppet hus utan försöker göra något lite extra, säger Per Oscarsson på Bilspektrum.

MRF-dagen kommer som vanligt att innebära öppet hus hos de flesta av Umeås bilhandlare och tårta till besökarna men på vissa ställen innebär dagen mer än så.
– MRF-dagen är ett bra sätt att visa att sommarperioden är över och egentligen ser vi det som starten för sista rycket på Backenvägen, säger Per Oscarsson.
Vid årsskiftet flyttar företaget nämligen till Formvägen på Ersboda, något han ser på med delvis blandade känslor.
– Det är spännande men samtidigt lite vemodigt att flytta. Vi har ju varit här i 45 år, konstaterar han.
Även för Motorcentralen är det nya lokaler som gäller även om de valt att bygga om och ut på plats istället för att flytta.
– Vi flyttade in här 1 juli och 15 september är det invigning, säger Sune Joelsson på Motorcentralen.
Han ser också MRF-dagen som en bra start på höstförsäljningen och ett tillfälle att satsa lite extra.
– Vi kommer att satsa stenhårt både på nytt och begagnat på MRF-dagen. Vi har haft en bra sommarkampanj som vi kommer att spetsa nu i september, säger han.

Rekordår för bilbranschen
2016 har varit ett bra år för svenska bilförsäljare och antalet nyregistrerade personbilar har ökat över hela landet.
– Den svenska bilmarknaden är urstark och vi går mot ett nytt rekordår, säger BIL Swedens vd Bertil Modén.
Även i Umeå har man i högsta grad märkt av den positiva utvecklingen.
– Ja, absolut. Trots att vi spenderat fem månader av året i provisoriska lokaler så har försäljningen ökat 20 procent jämfört med året innan, säger Sune Joelsson.
– O ja. De sista åren har varit bra och sommaren har varit helt fantastisk, instämmer Per Oscarsson.
En stor del av förklaringen till den ökande bilförsäljningen är sannolikt att Sveriges ekonomi som helhet gått bra på sistone.
– Det är nog så enkelt att när den svenska ekonomin går bra så gynnar det bilförsäljningen. Det går bra för Sverige AB helt enkelt, säger Per Oscarsson.
– Räntan har varit låg och det har funnits bra erbjudanden. Dessutom har privatleasing kommit starkt, säger Sune Joelsson.
BIL Sweden och Bertil Modén är inne på samma spår:
– Den mycket positiva utvecklingen på bilmarknaden förklaras av den starka svenska konjunkturen med ökad sysselsättning och ökade disponibla inkomster hos hushållen, rekordlåga räntor, ökad privatleasing som attraherar nya köpargrupper och balanserade begagnatlager.
Även om ingen kan sia helt säkert om framtiden finns inga tecken på att bilförsäljningen skulle minska framöver.
– Nog tror jag att framtiden är ganska ljus. Räntorna är okej och världen är okej så jag tror inte att det kommer att hända något drastiskt, säger Sune Joelsson och lägger till:
– Det bästa för oss är ju en stabil marknad.
Även Per Oscarsson är optimistisk:
– Jag tror att vi kommer att se en fortsatt uppgång av försäljningen under resten av året. Inget tyder på något annat än att bilförsäljningen kommer att ligga på den här nivån några år framöver.
VIKTOR LAGERBORG

Fler Artiklar
Klicka och läs!