Foto: Hushållningssällskapet

Bondens egen marknad – nygamla traditioner

En gammaldags torgmarknad full av smaker och dofter och samtidigt ett trevligt sätt att värna om ett hållbart samhälle. Det är idén bakom Bondens egen marknad, som sedan 2001 årligen arrangeras i Umeå.

Årets marknad äger rum sex lördagar från 13 augusti till 24 september utanför Vänortsparken och varje gång deltar ett drygt 20-tal försäljare från Västerbotten och Ångermanland. Här finns allt från kött och allsköns grödor till bär, sylt, ost, bröd, svamp, fisk och mycket mer.
– Marknaden har ett spännande utbud men fyller även en viktig social funktion – besökarna lär känna varandra och får också möjlighet att prata direkt med matproducenterna, komma med synpunkter och utbyta erfarenheter, berättar Christina Hammarström från Hushållningssällskapet, som i ungefär tio år ansvarat för marknaden i Umeå.
Christina, som är utbildad agronom och genom åren bland annat drivit lantbruk och gårdsbutik och arbetat med landsbygdsutveckling i Ryska Karelen, menar att dessa marknader har framtiden för sig.
– Det pratas ofta om hållbarhet men här är det på riktigt, inte bara något man läser om i en broschyr.

Rikstäckande organisation
Idén att under mer organiserade och kontrollerade former återuppliva gamla tiders bondemarknader föddes i USA på 70-talet för att stötta småbönder ekonomiskt men också som en reaktion mot matfusk, dålig djurhållning och andra problem som storskalig livsmedelsproduktion förde med sig. Marknaderna blev genast en succé och idén spred sig snabbt över världen. Livsmedelsaffärerna som ursprungligen var skeptiska ändrade snart attityd, och numera ses det som en självklarhet att de samarbetar med traktens bönder och kan erbjuda ”lokala specialiteter”.
I Sverige ägde den första marknaden rum på Söder i Stockholm år 2000 och året därpå blev Bondens egen marknad en rikstäckande organisation. Idag finns marknader på 23 ställen från Malmö till Luleå, och mer än 500 lantbruksföretag är representerade. Christina betonar vikten av att marknaden sköts seriöst.
– Den är omgärdad av stränga regler vilket är viktigt. Alla handlare ska själva ha producerat det de säljer, och allt måste vara närproducerat, det vill säga inte ha färdats längre än 25 mil. Sen måste också alla försäljare ha egna företag, det funkar inte om några ska sälja som en hobby och skapa ojämn konkurrens som leder till prisdumpning. Allt som säljs på marknaden ska vara färskt, vilket gör att man som konsument slipper en massa tillsatser, och försäljarna måste ha intyg från livsmedelsverket. Man ska kunna lite på att de är seriösa, det är extra viktigt när det kommer till svamp och annat som kan vara potentiellt giftigt eller skadligt.
Att produkterna ska vara ekologiska är förvisso inget krav men ofta är det så. Man vill gärna tänka att marknaden bidrar till att sprida en anda som förändrar attityderna till odling och djurhantering i rätt riktning, berättar Christina.
Av de företag som säljer på marknaden i Umeå har flera varit med sedan starten för 15 år sedan. Några har fallit bort och andra tillkommit. Christina menar att det kan vara en utmaning att etablera sig som försäljare vilket har skrämt bort en del.
– Det krävs ofta en inkörningstid för att skaffa sig en kundkrets, vilket i kombination med att det är ett rätt tungt jobb i allmänhet att vara lantbrukare gör att det kan vara knepigt att få in yngre företag, och det är inte alltid de håller ut. Men man hoppas ju att det finns yngre som vill vara med och inser värdet av det hela.

Traditioner och nyheter
Marknaderna bidrar både till att bevara ett kulturarv och till att utveckla det och skapa nya traditioner. Här är samarbetet med restauranger och spridandet av recept viktigt.
– På marknaderna kan man hitta en stor mängd traditionella varor som tunnbröd och liknande men också upptäcka nya, som bäret aronia som introducerats i Sverige på senare år. Eller svampar som man vanligtvis inte finner i butikerna, till exempel svart trumpetsvamp. Och när det kommer till svamp är det som tidigare nämnts viktigt att vi ställer höga krav på att försäljarna vet vad de sysslar med. Det ska inte bara vara roligt utan också säkert att handla på marknaden, säger Christina Hammarström.
ANDERS LUNDKVIST

Fler Artiklar
Klicka och läs!