Bilar från A till Ö: Austromobilerna

Austria är det latinska namnet för Österrike och landet heter likadant på engelska och på flera andra språk. I sammansättningar blir det ”Austro-”. De bilmärken och biltillverkningsföretag vars namn började med ”Austro-” hette oftast så för att de först utgjorde de österrikiska delarna av respektive biltillverkningsföretag. Det finns dock ett undantag: det bilmärke som kort och gott hette Austro.

Namnet ”Austro” förefaller sväva fritt i rymden, som en tyngdlös austronaut, utan att vara förankrad vid någon ytterligare orddel. Men från början fanns faktiskt ett efterled. Bilmärkets fullständiga namn var då Austro-Cyclecar. Benämningen ”cyclecar” kommer från engelskan men användes alltså av även biltillverkare från andra språkområden.Ordagrant översatt till svenska blir det ”cykelbil”. Ordet kan leda tankarna till någon sorts trampbil, vilket det absolut inte är frågan om. ”Cykelbil” är därför ingen bra beskrivning av detta slags fordon. En mer vedertagen svensk benämning är ”minibil”, vilket bättre visar vad det handlar om: en typ av bilar som skulle vara särskilt billiga att tillverka, köpa, äga och köra. Detta åstadkoms genom att bilarna var små och lätta och hade små motorer, vilket gav skattemässiga fördelar samt ofta en med dåtidens mått mätt låg bränsleförbrukning. Fordonen var också ganska enkla – man plockade bort utrustning som inte ansågs nödvändig. Därmed blev både tjänstevikten och tillverkningskostnaden lägre.

Ingen cykel från Hückel
Den första modellen från Austro-Cyclecar/Austro hette 5/7 PS och lanserades 1913. Bilen vägde 260 kg och hade en tvåcylindrig V-motor. Redan året efter kom dock en ny och större modell med fyrcylindrig motor. Troligen var det i samband med lanserandet av denna större bil som man tog bort efterledet ”-Cyclecar” från bilmärkets namn. Kanske ville man på detta sätt visa att man börjat tillverka ”riktiga” bilar och inte bara minibilar.
Denna nya fas i Austros utveckling blev dock inte långvarig. Redan samma år, 1914, upphörde produktionen. Undertecknad har inte lyckats ta reda på varför tillverkningen tog slut just då, men det är ingen vild gissning att det hade att göra med första världskrigets utbrott. Det verkar i alla fall inte ha berott på att bilmärkets upphovsman, Fritz Hückel, skulle vara trött på att bygga bilar. Han gjorde nämligen comeback efter kriget med ett nytt biltillverkningsföretag, Kleinautowerke Fritz Hückel (på svenska ungefär ”Fritz Hückels småbilsfabriker”).
Austro-bilarna byggdes i staden Nový Jicín, som ligger i Mähren, i den östra delen av Tjeckien. Det kan tyckas underligt att ett tjeckiskt bilmärke hette Austro, men vid denna tid var det land som vi nu kallar Tjeckien en del av kejsardömet Österrike-Ungern. Den självständiga staten Tjeckoslovakien (som 1993 delades i Tjeckien och Slovakien) bildades först 1918, efter första världskrigets slut. Tjecker och slovaker var förstås glada, men för biltillverkaren Tatra krånglade den nya situationen till affärerna: Österrike, som tidigare låg inom samma statsgränser som Tatra-verken, hade nu blivit en exportmarknad. Företaget startade därför verkstad och fabrik i Österrike. Från Tatra-fabriken i Koprivnice i Tjeckoslovakien skickades bildelar till den fabriken i Wien och sattes där samman. Eftersom tullavgifterna beräknades på de importerade varornas vikt blev detta billigare för företaget. Österrike ville dock skydda den inhemska bilindustrin och höjde med tiden tullavgifterna ytterligare. År 1936 grundades därför det österrikiska dotterbolaget Austro-Tatra, och detta kan också sägas vara födelseåret för bilmärket Austro-Tatra (dessförinnan hade de bilar som såldes i Österrike alltjämt kallats Tatra).

Fiat fick filial
Även biltillverkaren Austro-Fiat började som ett dotterbolag till ett utländskt företag – i detta fall italienska Fiat. Från Tyskland kom biltillverkarna Daimler och Grade och grundade Austro-Daimler respektive Austro-Grade. Bolaget Austro-Daimler startades 1899. Några år senare gick Austro-Daimler och det tyska moderbolaget skilda vägar och från 1910-talet kan Austro-Daimler betraktas som ett eget bilmärke.
De bilar som Grade-koncernen från 1923 till 1926 byggde i Österrike var i stort sett identiska med dem som i Tyskland såldes som Grade-Wagen och Grade Kleinwagen, men i Österrike kallades bilmärket alltså Austro-Grade.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!