Bilar från A till Ö: Audi och Auto Union – märken som hör ihop

Vad gör man om man inte får använda sitt eget namn? Frågar en tioåring, förstås. Då kan man få fram ett varumärke som överlever i mer än hundra år.

August Horch föddes 1868 i byn Winningen, i närheten av staden Koblenz i Tyskland. Han utbildade sig till ingenjör och 1896 började han arbeta på biltillverkningsföretaget Benz & Cie (”Cie” är förkortning för ”Companie”, som betyder ”sällskap”). Efter några år hos Benz ville Horch bygga egna bilar, och 1899 startade han företaget August Horch & Cie i Ehrenfeld i utkanten av Köln. 1901 tillverkades den första Horch-bilen och året efter flyttade företaget till staden Reichenbach, som ligger i närheten av staden Zwickau i östra Tyskland. År 1904 flyttade företaget igen, denna gång till Zwickau.
Produktionen och företaget växte, men det gjorde tyvärr också meningsskiljaktigheterna inom bolaget. Ständigt större samarbetssvårigheter mellan styrelsen och August Horch ledde 1909 till att han tvärt lämnade sitt företag. De nya cheferna skyndade sig då att se till att de fick rättigheterna till namnet. För säkerhets skull registrerade de 26 olika varumärken som på olika sätt hade med namnet ”Horch” att göra. Detta innebar att när August Horch grundade ett nytt biltillverkningsföretag och kallade det Horch Automobil-Werke GmbH (“Horch automobilfabriker AB”) startade hans gamla kollegor en rättsprocess mot honom. Domstolen kom fram till att det var de före detta kollegorna som ägde rätten till namnet och att August Horch inte fick använda det.

Hörde på Heinrich
August Horch hade fått ett bekymmer. Han ville fortsätta att tillverka bilar, men hade inte längre juridisk rätt att använda sitt eget namn på sina produkter. Lösningen kom från tioårige Heinrich Fikentscher, son till en av Horchs affärsbekanta. Unge Fikentscher föreslog att Horch skulle översätta sitt namn till latin. Horch tyckte att det var en lysande idé. Det tyska ordet ”horch” betyder ”hör!”, alltså imperativformen av ”höra”. På latin blir det ”audi”, och när det tyska ordet bytts ut mot det latinska blev det nya företagsnamnet, som registrerades 1910, Audi Automobilwerke GmbH (”Audi automobilfabriker AB”).
Vilken tur för Henry Ford att han inte hamnade i samma predikament som Horch – då kanske en av världens mest tillverkade bilar hade hetat Transfluvium T. En annan Henry, Henry J. Kaiser, skulle kanske få för sig kalla sitt bilmärke Imperator, men då hade det ju blivit problem, för vid den tiden fanns det ju redan en Audi-modell som bar detta namn. Men Errett Lobban Cord, som vi i förbigående stiftade bekantskap med i förra veckans Bilar från A till Ö, skulle nog ha kommit undan med att kalla sitt bilmärke Vinculum. Inte heller Emil Škoda skulle ha stött på problem om han hade bestämt sig för att använda namnet Damnum (för det namnet skulle ingen annan ha velat ha).

Bildade bilförbund
Åter till August Horch. Han arbetade med Audi i tio år innan han 1920 sålde företaget och flyttade till Berlin. Företaget fortsatte att producera bilar och köptes 1928 upp av Zschopauer Motorenwerke J. S. Rasmussen A.-G. (på svenska ”Zschopaus maskinfabrik J. S. Rasmussen AB” eller ”AB J. S. Rasmussens maskinfabrik i Zschopau”), ett motorcykeltillverkningsföretag som några år tidigare grundats av dansken Jørgen Skafte-Rasmussen i staden Zschopau i sydöstra Tyskland. Zschopauer Motorenwerke ägde dessutom motorcykelmärket DKW, som 1928 också blev ett bilmärke. År 1932 övertog Skafte-Rasmussens företag även Horchs gamla företag Horch samt bil-, cykel-, maskin- och motorcykeltillverkaren Wanderers biltillverkningsdivision. Skafte-Rasmussen förde samman DKW, Audi, Horch och Wanderer i företaget Auto Union. De olika bilmärkena fortsatte dock att finnas kvar – åtminstone under några år. På ett sätt skulle man också kunna säga att ytterligare ett bilmärke föddes, nämligen Auto Union. Detta bilmärke byggde dock bara racerbilar.
Företaget Auto Unions logotyp blev fyra sammanlänkade cirklar i rad, vilket symboliserade de fyra bilmärkena Audi, DKW, Horch och Wanderer. Från början var det bara Auto Unions racerbilar som pryddes med de fyra ringarna, men de två bilmärken som fanns kvar efter kriget, Audi och DKW, fick senare ha symbolen. Nuförtiden finns bara märket Audi kvar och Audi har övertagit de fyra ringarna som sin logotyp.
FREDRIK ANDERSSON

Fler Artiklar
Klicka och läs!