Foto: Camilla Ödling

Upptäck Umeås arkitektur

Bil & Bostad uppmärksammar stadslandskapets många intressanta byggnader. En heltäckande guide om de olika objekten och annan arkitektur hittar du i stadsbyggnadskontorets presentation ”Arkitektur Umeå”.

HOVRÄTTEN
Uppförd: 1887
Adress: Storgatan 39
Arkitekt: Johan Nordqvist

Byggnadens gråvita muryta är slätputsad med pilastrar och hörnkedjor i tunn relief. Bottenvåningen är diskret rusticerad och taket är flackt och valmat.
Det gamla folkskoleseminariet höll först till i lokalerna, men sedan de flyttat ut 1927 kom huset en tid att användas som museum och bibliotek tills det övertogs av hovrätten för övre norrland 1936. På 50-talet utvidgade de byggnaden i anslutande stil.

LÖJTNANT GRAHNS VILLA
Uppförd: 1882
Adress: Storgatan 37
Arkitekt: Johan Nordqvist

Johan Nordqvist som etablerade sig i Umeå i början av 1880-talet tros vara upphovsman till denna villa i puts- och stenimiterade nyrenässansstil.
Envåningsvillan med sina polygona hörnpaviljonger och sin lilla förträdgård mot Storgatan ger ifrån sig en liten lusthuskänsla och uppfördes löjtnant Grahn och hans hustru Nanny. I gårdshuset fanns stall och bagarstuga.
Idag används huset som lägenheter.

GAMLA SLÖJDSKOLAN
Uppförd: 1879
Adress: Storgatan 35
Arkitekt: F R Ekberg

Detta skolhus för bland annat träslöjd, bleckslageri och bokbinderi uppfördes 1879 av Västerbottens Läns Hushållningssällskap. Byggnaden hade en stomme av timmer och reveterades därefter. På 1890-talet försågs den även med dekorativ panel, inspirerad av putsarkitektur.
1904 byggdes snickeriverandor mot gården och på 1980-talet kopplades huset ihop med ett grannhus vid Slöjdgatan via en glasad trapphall.

Fler Artiklar
Klicka och läs!