Foto: Peter Öberg

Klimatstaden Umeå siktar högre

Umeå är Årets klimatstad 2016 och har chansen att bli Årets globala klimatstad. Johan Sandström på Umeå kommun tycker att invånarna är väldigt engagerade: – Absolut. De är väldigt intresserade av många samhällsfrågor och engagemanget i miljön är jättestort.

Det är Världsnaturfonden WWF som utnämnt Umeå till Årets klimatstad 2016 i Sverige och i dag, den 22 juni, kommer de att utse Året globala klimatstad. Men projektet handlar om mer än ära.
– Det handlar väl mycket om att uppmärksamma städernas arbete eftersom det är där en stor del av omställningen sker. Dessutom samlar de in de deltagande städernas projekt i en databas så att alla kan utbyta erfarenheter, säger Johan Sandström, energi- och klimatstrateg på Umeå kommun.
Att Umeå skulle bli Årets klimatstad var långt ifrån säkert men inte heller en fullständig överraskning, enligt Johan Sandström.
– Det är både och. Det finns väldigt många svenska städer som jobbar bra med klimatfrågor men vi har genomfört och rapporterat in väldigt mycket. Samtidigt är det svårt att säga att Umeå är en bättre klimatstad än alla andra som deltagit.
Bakom utnämningen står flera olika förändringar Umeå kommun har genomfört, inte minst när det gäller energi.
– Umeå kommun producerar mer förnyelsebar elektricitet än vad vi använder så den exporteras, säger Johan Sandström.

Kvinnor bättre på hållbart resande
Umeå energi arbetar också för att uppmuntra privatpersoner att delta i skapandet av grön energi och har målsättningen att bli klimatneutrala 2018.
– De är först i Sverige med att hyra ut solceller istället för att sälja dem och når därför helt andra grupper, säger han och tillägger:
– De som köper är mest teknikintresserade äldre män men bland de som hyr finns mycket kvinnor och barnfamiljer.
Rent allmänt upplever Johan Sandström att Umeås befolkning är aktiv och engagerad i klimatfrågor:
– Umeåborna är hur på som helst.
Däremot finns det tydliga variationer mellan olika grupper av invånare, kvinnor är exempelvis generellt betydligt bättre än män på att resa hållbart.
– Om alla reste som kvinnor skulle vi redan ha nått hållbarhetsmålen på det området. Det är tydligt att det finns en jämställdhetsaspekt, konstaterar Johan Sandström.
Han tror också att människors ekonomi spelar in:
– Medelklassen har råd att leva hållbart men vi måste arbeta för att alla ska ha råd med det.

Konsumtionsvanor en utmaning
Men Johan Sandström ser också områden där det finns mycket kvar att göra:
– När det gäller människors konsumtion så står vi inför en stor utmaning. Där ska vi också titta på hur Umeåbor bidrar till utsläpp i andra länder, som Kina.
När det gäller konsumtionsvanor har kommunen inte heller samma kontroll som när det gäller energi, transporter och boende.
– Vi måste fråga oss vad vi kan göra för att stötta människor i konsumtionsfrågor, säger Johan Sandström.
Trots utmaningarna är han optimistisk till Umeås chanser att nå de klimatmål som satts upp.
– Målen för en fossilfri kollektivtrafik tror jag vi kommer att nå. Att nå ett fossilfritt Umeå är tufft men det är samtidigt ett mål som hela Sverige jobbar med, säger Johan Sandström.
VIKTOR LAGERBORG

Fler Artiklar
Klicka och läs!